Información

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza powstała w 1996 roku, w wyniku połączenia Bielskiej Wyższej Szkoły Biznesu (rok założenia 1993) i Prywatnej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania im. J. Tyszkiewicza w Bielsku-Białej (rok założenia 1992) i została wpisana do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 94.

Bielska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza to szkoła wyższa pierwszego stopnia kształcąca w ramach wydziału Zarządzanie i Informatyka na czterech kierunkach – kierunek Informatyka, kierunek Zarządzanie, kierunek Architektura Krajobrazu oraz Kierunek Architektura Wnętrz w trybie stacjonarnym (studia dzienne) i niestacjonarnym (studia zaoczne).


Absolwent studiów licencjackich i inżynierskich będzie przygotowany do kontynuowania nauki na uzupełniających studiach magisterskich.

Studia - kierunek Informatyka kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Studia - kierunek Zarządzanie kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Studia - kierunek Architektura Krajobrazu kończą się uzyskaniem tytułu inżyniera.

Studia - kierunek Architektura Wnętrz kończą się uzyskaniem tytułu licencjata.

Misją Uczelni jest kształcenie kadr dla firm prowadzących działalność
w regionie Podbeskidzia, a także dla przedsiębiorstw i instytucji rynkowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, przy równoczesnym stałym podwyższaniu jakości kształcenia i atrakcyjności oferty dydaktycznej oraz tworzeniu nowych ofert programowych, uwzględniających oczekiwania rynku pracy, na bazie wzajemnej wymiany doświadczeń z otoczeniem, w tym również międzynarodowym.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |