Home > Studia I Stopnia > Multimedia, Grafika Komputerowa > Zaoczne > Bielsko-Biała > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Grafika, Projektownie i Multimedia - Bielsko-Biała - Śląskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Grafika, Projektownie i Multimedia - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Grafika, Projektownie i Multimedia - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  Studia trwają 3,5 roku tj. 7 semestrów. W trybie niestacjonarnym (zaocznym) studia realizowane są w formie zjazdów (do trzech zjazdów w miesiącu): * piątek (od godz. 15.30) * sobota * niedziela. Studia inżynierskie trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zająć nie powinna być mniejsza niż 2300. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210. Grafika komputerowa jest działem informatyki niezbędnym w dzisiejszym świecie do tworzenia materiałów wizualnych, które są przeznaczone do druku, na ekran monitora lub do projekcji kinowych. Wizualizacje można tworzyć od podstaw lub z wykorzystaniem zdjęć, ilustracji zdigitalizowanych za pomocą skanera, aparatu i kamery.
 • Praktyki
  Na studiach inżynierskich nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i forma odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywnie zdany egzamin dojrzałości (matura) oraz złożenie wymaganych przez Uczelnię dokumentów
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent zawodowych studiów informatycznych otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.
 • Szczegółowe informacje
  Studia inżynierskie
  Absolwent studiów inżynierskich, podobnie jak absolwent studiów licencjackich, powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

  kadra dydaktyczna

  Oblicze Uczelni, jej prestiż w środowisku oraz wysoką pozycję na rynku usług edukacyjnych kształtuje siła intelektualna zatrudnionej kadry wywodzącej się z wielu renomowanych uczelni wyższych w kraju i z zagranicy.

  Studia kierunek Informatyka
  sylwetka absolwenta

  Absolwent zawodowych studiów informatycznych (otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera) powinien wykazać się:

      * umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich            specyfikacją
      * umiejętnością administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi
      * umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i umiejętnością            programowania
      * przygotowaniem z zakresu podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w szybko        zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

  Ponadto absolwent studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera powinien posiadać wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. W zależności od profilu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie jako administrator średniej wielkości systemów komputerowych, programista, operator oraz prowadzący serwis systemów informatycznych.
  Studia kierunek Informatyka
  standardy nauczania

  Grupy przedmiotów i minimalne obciążenia godzinowe

  A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO     225
  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     330
  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     480
  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE     330
  Razem:     1.365

  Studia kierunek Informatyka
  Przedmioty w grupach i minimalne obciążenia godzinowe

  A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO     225

  1.     Język angielski     120
  2.     Przedmioty humanistyczne i społeczne (do wyboru w zależności od zainteresowań studenta)         45
  3.     Wychowanie fizyczne     60
  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     330
  1.     Matematyka     180
       - podstawy logiki i teorii mnogości     30
       - algebra liniowa z geometrią analityczną     45
       - analiza matematyczna     45
       - matematyka dyskretna     30
       - podstawy metod probabilistycznych     30
  2.     Przedmioty z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych lub społeczno-ekonomicznych     90
  3.     Fizyka     60

  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     480

  1.     Podstawy informatyki     60
       - teoretyczne podstawy informatyki     15
       - algorytmy i struktury danych     45
  2.     Oprogramowanie     300
       - programowanie     150
       - systemy operacyjne     30
       - podstawy inżynierii oprogramowania     30
       - bazy danych     45
       - projekt     45
  3.     Systemy     60
       - architektura komputerów     30
       - sieci komputerowe     30
  4.     Podstawy elektroniki i miernictwa     60

  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE

  Zależnie od wybranej specjalizacji i specjalności     330

   Grafika komputerowa

  Grafika komputerowa jest działem informatyki niezbędnym w dzisiejszym świecie do tworzenia materiałów wizualnych, które są przeznaczone do druku, na ekran monitora lub do projekcji kinowych. Wizualizacje można tworzyć od podstaw lub z wykorzystaniem zdjęć, ilustracji zdigitalizowanych za pomocą skanera, aparatu i kamery.
  Studia specjalność Grafika komputerowa
  Grafika komputerowa oferowana przez Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza jako specjalność: Grafika, Projektowanie i Multimedia gwarantuje zdobycie pracy w takich obszarach jak:

      * projektowanie multimedialnych stron WWW oraz prezentacji
      * projektowanie materiałów DTP (Desktop Publishing) przeznaczonych do druku
      * projektowanie identyfikacji wizualnej marki (logotypy, kolory, typografia, hasła reklamowe)
      * wykonywanie fotografii reklamowej oraz katalogowej
      * generowanie grafiki 3D jako wizualizacji architektury lub produktów
      * generowanie grafiki dla aplikacji, filmu oraz gier komputerowych
      * programowanie grafiki 2D i 3D dla narzędzi graficznych i biznesowych oraz rozrywki.

  Specjalność Grafika komputerowa w BWS im. J. Tyszkiewicza ma na celu wykształcenie inżynierów, którzy potrafią wykorzystać najnowsze technologie z dziedziny grafiki komputerowej oraz szybko dostosować się do zmian rynkowych. Nasz absolwent zdobędzie umiejętności projektowania graficzego, animacji, grafiki artystycznej na potrzeby Internetu oraz multimediów.

  Program specjalności Grafika komputerowa jest realizowany od podstaw (nie wymaga wcześniejszego wykształcenia w tym kierunku) i pozwala studentowi rozwinąć uzdolnienia plastyczne oraz realizować zamierzenia twórcze. Zakres studiów, oprócz nauki obsługi programów do grafiki komputerowej, obejmuje również przedmioty zajmujące się tematyką:

      * twórczej narracji
      * rysunku odręcznego
      * projektowania graficznego
      * fotografii i typografii
      * komunikacji wizualnej
      * animacji komputerowych
      * gier komputerowych.

  Studia specjalność Grafika komputerowa

  Nowoczesne Technologie Grafiki Komputerowej

  Studia oferowane przez Bielską Wyższą Szkołę im. J. Tyszkiewicza zapewniają poznanie nowoczesnego oprogramowania na bardzo wysokim poziomie, które wykorzystuje się we współczesnych pracowniach graficznych czy filmowych. Poznawanie takich programów jak CorelDRAW czy Adobe Illustrator ma na celu przygotowanie absolwenta do pracy w drukarniach i studiach reklamowych.

  Grafika wykonana w Adobe Photoshop oraz Flash MX 2004 jest wykorzystywana dla projektowania interfejsów oraz dla potrzeb Internetu.

  Kształtowanie umiejętność projekowania gier komputerowych, tworzenia animacji do filmów oraz wizualizacji architektonicznych bazuje na wykorzystaniu programów takich jak 3D Studio Max oraz AutoCAD.
  Studia specjalność Grafika komputerowa

  Kwalifikacje

  Absolwent kończący specjalność Grafika komputerowa posiada umiejętności i kwalifikacje poszukiwane na obecnym rynku pracy oraz ma przygotowane portfolio będące potwierdzeniem zdobytej wiedzy i dotychczasowej praktyki.
  Studia Grafika komputerowa

  Moduł specjalnościowy - Semestr IV

      Nazwa    Ilość godz.    Wykł.    Ćw.
  1    Metodologia projektu graficznego    30    -    30
  2    Budowa formy plastycznej    25    -    25
  3    Grafika komputerowa I    45    15    30
       Razem    100    15    85

  Studia Grafika komputerowa
  Moduł specjalnościowy - Semestr V


      Nazwa    Ilość godz.    Wykł.    Ćw.
  1    Typologia i typografia liter    15    -    15
  2    Komputerowe projektowanie graficzne    45    15    30
  3    Komunikacja wizualna    25    25    -
  4    Twórcza narracja    25    10    15
  5    Grafika komputerowa II    65    20    45
  6    Fotografika    25    -    25
       Razem    200    70    130

  Studia Grafika komputerowa
  Moduł specjalnościowy - Semestr VI


      Nazwa    Ilość godz.    Wykł.    Ćw.
  1    Diagramatyka    30    30    -
  2    Modelowanie komputerowe 3D    40    -    40
  3    Animacja komputerowa 3D    60    -    60
  4    Obliczenia inteligentne    30    20    10
  5    Aplikacje dynamiczne    35    -    35
       Razem    195    50    145

  Studia Grafika komputerowa
  Moduł specjalnościowy - Semestr VII


      Nazwa    Ilość godz.    Wykł.    Ćw.
  1    Metody i algorytmy animacji komputerowej    40    20    20
  2    Wizja komputerowa    30    -    30
  3    Seminarium dyplomowe    50    -    50
       Razem    120    20    100
            

Inne informacje związane z Multimedia, Grafika Komputerowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |