Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Zaoczne > Bielsko-Biała > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Informatyka - Bielsko-Biała - Śląskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Informatyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Informatyka - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  Nowoczesna organizacja studiów w WSIZ Studia w WSIZ są prowadzone przez 7 semestrów jako studia dzienne (stacjonarne) oraz zaoczne (niestacjonarne). Są to studia pierwszego stopnia, których absolwenci otrzymują dyplom inżyniera informatyka. Dyplom ten uprawnia do kontynuowania studiów drugiego stopnia (magisterskich), w kraju lub za granicą - w krajach Unii Europejskiej. Organizacja studiów w WSIZ jest nowoczesna - zapewnia studentom dobre rozplanowanie czasu i obciążeń egzaminami oraz szybkie nabycie umiejętności posługiwania się aplikacjami komputerowymi oraz pisanie własnych programów komputerowych. Rok akademicki składa się z dwóch semestrów. Każdy semestr jest podzielony na połowy po 10 tygodni - w tym 7 tygodni zajęć dydaktycznych i 3 tygodnie sesji egzaminacyjnej. Studenci mają 4 tygodnie wakacji zimowych oraz 8 tygodni wakacji letnich. Wybrane przedmioty są prowadzone w pierwszej - a inne w drugiej - połowie semestru. Taka organizacja studiów ułatwia studentom zdawanie kolejno przedmiotów. Zajęcia na studiach dziennych są prowadzone w wymiarze 24 godzin tygodniowo (przez 3 dni lub 4 dni ). Organizacja zajęć bez wolnych godzin (tzw. okienek) pozwala studentom lepiej zagospodarować swój wolny czas. Zajęcia na studiach zaocznych są prowadzone przez 2 dni w tygodniu w sobotę oraz dodatkowo w wybranym dniu powszednim w godzinach od 16.00 do 19.15. Taka organizacja zajęć daje studentom zaocznym (pracującym) wolną niedzielę. Absolwenci studiów dziennych i zaocznych otrzymują identyczne dyplomy inżyniera informatyka. Z tego powodu przedmioty na studiach dziennych i zaocznych są takie same. Studenci mogą wybrać jedną z 8-miu specjalizacji: 1. Bazy Danych i Sieci Komputerowe 2. Systemy Grafiki Komputerowej 3. Systemy Multimedialne 4. Systemy Internetowe 5. Mobilne Systemy Informatyczne 6. Inteligentne Systemy Informatyczne 7. Informatyczne Systemy Zarządzania 8. Projektowanie Systemów Informatycznych Prace dyplomowe są wykonywane w Katedrach, które prowadzą powyższe specjalizacje. Na studiach organizowane są praktyki zawodowe i dyplomowe (w kraju lub za granicą) w wymiarze 4 tygodni. Praktyki są prowadzone w firmach, z których studenci otrzymują tematy prac dyplomowych lub w Centrum Transferu Technologii Informatycznych utworzonym przez WSIZ w Bielsku-Białej. Studenci już w trakcie studiów podejmują prace zlecone z różnych firm, na opracowanie programów komputerowych, witryn internetowych oraz prezentacji multimedialnych. Efekty tych prac mogą być zaliczone jako fragment praktyki zawodowej. Zawód inżyniera informatyka zapewnia atrakcyjną i dobrze płatną pracę w kraju i za granicą.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Dokumenty: podanie, życiorys (na formularzu WSIZ - zalecana internetowa rejestracja), 3 zdjęcia paszportowe, swiadectwo dojrzałosci, kopia dowodu osobistego, książeczka wojskowa do wglądu, oraz zaświadczenie lekarskie (o możliwości studiowania). Oprócz świadectwa dojrzałości kandydaci powinni złożyć także świadectwo ukończenia szkoły średniej. Limity miejsc na studia: 180 dzienne, 180 zaoczne
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują dyplom Inżyniera Informatyka
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (inżynierskie): Informatyka

  PROGRAM STUDIÓW      
      
      Przedmioty minimum programowego dla kierunku INFORMATYKA     
      ustalonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego      
          
          Minimalny wymiar godzin zajęć dla studiow dziennych wynosi: 2500     
          Minimalny wymiar godzin zajęć dla studiow zaocznych wynosi: 1500     
          godzin    

  A.      PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO         225     
      1     Język angielski     
      2     Przedmioty humanistyczne i społeczne     
             (do wyboru w zależności od zainteresowań studenta)     
      3     Wychowanie fizyczne     
      
  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE         330     
      1     Matematyka      
          Podstawy logiki i teorii mnogości     
          Algebra liniowa z geometrią analityczną     
          Analiza matematyczna     
          Matematyka dyskretna     
          Podstawy metod probabilistycznych     
      2     Przedmioty z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych     
             lub społeczno - ekonomicznych     
      3     Fizyka (dla inżyniera)     
      
  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE         480     
      1     Podstawy informatyki      
          Teoretyczne podstawy Informatyki     
          Algorytmy i struktury danych     
      2     Oprogramowanie     
          Programowanie      
          Systemy operacyjne     
          Podstawy inżynierii oprogramowania     
          Bazy danych     
          Projekt     
      3     Systemy     
          Architektura komputerów     
          Sieci komputerowe     
      4     Podstawy  elektroniki i miernictwa /dla inżyniera/         
          Ogółem godzin :      1035     
              
  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE     330     
      Zależnie od wybranej specjalizacji i specjalności.         
              
      
      Specjalność prowadzona w WSIZ     
      SYSTEMY INFORMATYCZNE     
      
      SPECJALIZACJE - prowadzone przez Katedry     
          
      1     Systemy Internetowe i Multimedialne     
      2     Systemy Telefonii Komórkowej         
      3     Sieci Komputerowe i Technologie Informatyczne     
      4     Bazy Danych i Sztuczna Inteligencja     
      5     Informatyczne Systemy Zarządzania     
      6     Informatyczne Systemy Projektowania     
                  
      

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |