Studia Podyplomowa - Komputerowa Grafika Wydawnicza i Reklamowa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSTI-Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowa - Komputerowa Grafika Wydawnicza i Reklamowa - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Kierunek ten ma w pewnym stopniu charakter interdyscyplinarny - jego celem jest wykształcenie studentów w kilku dziedzinach. Znajomość tych dziedzin jest niezbędna do profesjonalnego przygotowania materiałów poligraficznych do druku. Główny nacisk położony jest na obsługę programów służących obróbce grafiki i tekstu.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Kierunek przeznaczony jest dla osób, które chcą w profesjonalny sposób tworzyć wysokojakościowe produkty poligraficzne dla rynku reklamowego i wydawniczego. Wymagania: - student powinien biegle posługiwać się komputerem w zakresie użytkowania systemu operacyjnego, edytora tekstów, przeglądarki internetowej i programu obsługi poczty elektronicznej. Studia podyplomowe mogą też rozpocząć studenci ostatniego lub przedostatniego semestru studiów zawodowych lub magisterskich. Dyplom ukończenia studiów podyplomowych otrzymają w chwili jednoczesnego ukończenia studiów zawodowych lub magisterskich.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Komputerowa Grafika Wydawnicza i Reklamowa

  STUDIA PODYPLOMOWE w WSTI trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują 360 godzin zajęć realizowanych w trybie wieczorowym. Zajęcia realizowane są w dni powszednie (2 spotkania w tygodniu w godz. 16.30-20.35) 
  Studia kończą się obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wg wzoru zatwierdzonego przez MENiS.
  Studia podyplomowe w WSTI spinają w jedną całość większość z tych aspektów, które w najbliższych latach powinny odegrać kluczową rolę jako filary technologicznej rewolucji.

  Przedmiot Wykład    Lab.    Wykład    Lab.


  Użytkowanie sieci         10         
  Warsztat grafika komputerowego    15              
  Kompozycja i estetyka w grafice    25              
  CorelDraw!    5    50         
  Teoria poligrafii    20              
  PhotoShop    5    50         
   
  Redakcja techniczna wydawnictw              15    
  Warsztaty DTP                   45
  PageMaker              10    45
  Podstawy fotografii              15    5
  Ekonomia przedsięwzięć poligraficznych              15    

  Opis przedmiotów:
  Warsztat grafika komputerowego.
  Ogólna koncepcja budowy komputera, elementy składowe, rodzaje pamięci, procesorów, kart graficznych, płyt głównych, monitorów, magistral danych. Rodzaje i zasada działania skanerów, digitizerów, ploterów, drukarek igłowych, atramentowych, laserowych, termicznych, sublimacyjnych, język PostScript, urządzenia wskazujące, faxy, modemy. Dobór konfiguracji komputera przeznaczonego do zadań graficznych. Dobór oprogramowania.

  Kompozycja i estetyka w grafice.
  Plastyka - sztuka wizualna, środki wyrazu plastycznego, kompozycja na płaszczyźnie, prawa i elementy układów literniczych, technologia i technika pism narzędziowych i pisma konstruowanego, rozwój historyczny pisma łacińskiego, systematyka pism drukarskich, kompozycja liternicza, technologia i technika sztuk graficznych, grafika artystyczna - warsztatowa, grafika użytkowa, projektowanie graficzne i typograficzne.

  Grafika wektorowa - CorelDraw!
  Biegła znajomość obsługi programu CorelDraw! do tworzenia grafiki wektorowej z uwzględnieniem przygotowania prac do druku.

  Użytkowanie sieci.
  Wprowadzenie do użytkowania sieci komputerowych i Internetu. Serwery, prawa dostępu i grupy użytkowników. Usługi internetowe - WWW, poczta elektroniczna, ftp, grupy dyskusyjne. Zarządzanie łączem internetowym.

  Teoria poligrafii.
  Rodzaje papieru, właściwości papieru, podział wytworów papierniczych, formaty papieru, rodzaje farb graficznych, klejów, surowców introligatorskich.
  Raster i jego rodzaje, modele barw, systemy definicji kolorów, procesy skanowania, systemy zarządzania kolorem, korekcja barw, język PostScript, wykorzystanie drukarek, skanerów, naświetlarek, monitorów i kart z kalibracją kolorów, teoria separacji i druku barwnego, wydruki kontrolne.
  Obróbka arkuszy, proces wykonywania wkładu i okładek, rodzaje opraw: prosta, złożona, bezszyciowa; proces wykonywania opraw, rodzaje krajarek, maszyny do złamywania arkuszy, wykonywania wkładu, zbierania składek, łączenia składek, obróbki wkładu, wykonywania okładek, maszyny do łączenia wkładu z okładką, prasy.
  Rodzaje maszyn drukarskich i zasady ich działania, druk offsetowy, typo, sitodruk, fleksodruk, wklęsłodruk, ksero, wady i zalety, wybór techniki drukarskiej w zależności od rodzaju produkcji.

  Redakcja techniczna wydawnictw.

  Podział produkcji poligraficznej, charakterystyka materiałów wydawniczych, współpraca wydawnictwa z drukarnią, miary typograficzne, klasyfikacja krojów pism drukarskich, materiały wydawnicze i znaki adiustacyjne, zasady składania tekstów, korekta i znaki korektorskie, rodzaje i zasady składania akcydensów, tabel, wzorów matematycznych i chemicznych, poezji i utworów dramatycznych, dzieł, katalogów, bibliografii, słowników, gazet, czasopism, łamanie książek i broszur, gazet i czasopism.

  Skład i łamanie publikacji - PageMaker.

  Biegła znajomość obsługi programu PageMaker do składu i łamania tekstów z uwzględnieniem przygotowania prac do druku.

  Przetwarzanie obrazów - PhotoShop.

  Biegła znajomość obsługi programu PhotoShop do obróbki grafiki rastrowej z uwzględnieniem przygotowania prac do druku.

  Warsztaty DTP.
  Zajęcia mają na celu połączenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, potrzebnych w codziennej pracy grafika komputerowego. Poznanie cech różnych programów graficznych, ich możliwości, ale i słabych stron, dobór właściwych narzędzi, osiągnięcie zamierzonego celu w sposób optymalny - to wyzwania, na które trzeba odpowiedzieć w sposób twórczy, fachowy. Najważniejszym zadaniem przedmiotu jest wyrobienie profesjonalnych nawyków pracy z publikacją, współpracy redakcyjnej w zespole, stosowania właściwych rozwiązań i standardów.

  Ekonomika przedsięwzięć poligraficznych.

  Formy prawne działalności gospodarczej, dokumentacja księgowa, kalkulacja kosztów produkcji poligraficznej, metody obniżki kosztów, analiza rentowności małej firmy, studio DTP jako organizator całego procesu produkcji.

  Podstawy fotografii.
  Aparaty i sprzęt fotograficzny, kompozycja obrazu fotograficznego, elementy barw, światło i oświetlenie, twórcze użycie obiektywów, techniki fotografowania, fotografia cyfrowa, efekty specjalne, powielanie i kopiowanie.

Inne informacje związane z Multimedia, Grafika Komputerowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |