Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Zaoczne > Katowice > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Informatyka - Katowice - Śląskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Informatyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Informatyka - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Studiując Informatykę w katowickim "Ziętku" masz możliwość korzystania aż z 11 pracowni komputerowych z dostępem do Internetu, w tym 2 laboratoriów CISCO oraz Laboratorium Techniki Cyfrowej i Mikroprocesorowej, gdzie pracując na profesjonalnym sprzęcie będziesz miał okazję poznać najskrytsze tajniki pracy elektronika. Będąc studentem kierunku Informatyka masz również możliwość uczestniczenia w programie CISCO NETWORKING ACADEMY, który oferuje możliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymywania sieci komputerowych. Absolwenci tych kursów są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA). Zdobyta wiedza, poparta uzyskanym certyfikatem, stanowi przesłankę do odniesienia sukcesu w nowoczesnym środowisku gospodarki internetowej. Wiele zajęć prowadzonych jest przy ścisłej współpracy ze znanymi firmami z branży IT, np. firmą SAP w zakresie zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania, firmą Microsoft w obszarze platform bazodanowych oraz firmą SAS Institute. Studenci mają również możliwośc poznania systemu SAP Business One. Kończąc kierunek Informatyka będziesz mieć możliwość pracy jako: o programista systemów informatycznych o menedżer ds. jakości i standardów oprogramowania o lider projektów e-biznesu o dostawca usług internetowych o projektant systemów informatycznych o analityk o operator i serwisant systemów informatycznych o specjalista ds. komputeryzacji o nauczyciel informatyki (po spełnieniu dodatkowych kryteriów)
 • Profil słuchacza / Wymogi
  O przyjęcie na Uczelnię w przypadku studiów stacjonarnych (pierwszy stopień) mogą ubiegać się osoby, które legitymują się ukończeniem starej matury, nowej matury lub matury międzynarodowej. Warunkiem przyjęcia na kierunek osób legitymujących się starą maturą jest średnia ocen co najmniej 3,5 z następujących przedmiotów: Informatyka język polski, matematyka, geografia, język obcy, informatyka Osoby, które posiadają nową maturę lub maturę międzynarodową przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. Osoby starające się o przyjęcie na studia niestacjonarne przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier Zawodowy
 • Szczegółowe informacje

  SPECJALNOŚĆ INŻYNIERIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

  Specjalność ta umożliwia studentom nabycie umiejętności w zakresie profesjonalnego wytwarzania systemów informatycznych na potrzeby współczesnego biznesu. Słuchacze zdobywają ukierunkowaną wiedzę, studiując miedzy innymi takie przedmioty, jak: zarządzanie projektami informatycznymi, języki i narzędzia programowania, analiza i projektowanie systemów informatycznych, standardy jakości oprogramowania, bezpieczeństwo i ochrona danych w systemach informatycznych. Absolwenci tej specjalności uzyskują przygotowanie do pracy na stanowiskach analityków, projektantów i programistów systemów informatycznych oraz menedżerów ds. jakości i standardów oprogramowania.

  SPECJALNOŚĆ INFORMATYKA W FIRMIE

  Specjalność "Informatyka w firmie" to kształcenie menedżerów wyposażonych w wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz nowych technologii informatycznych. Absolwenci tej specjalności, jako menadżerowie ds. informatyki, powinni wykazywać się umiejętnościami w zakresie: organizowania i koordynowania przedsięwzięć informatycznych w firmie, formułowania i wdrażania strategii informatycznej, modelowania procesów biznesowych z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi i technologii informatycznych, wyboru z rynku gotowych produktów informatycznych i ich dopasowywania do potrzeb firmy, organizacji prac wdrożeniowych oraz kosztorysowania projektów informatycznych.

  SPECJALNOŚĆ E-BIZNES

  Informatyka jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną wiedzy, obejmującą już nie tylko tradycyjne przedsiębiorstwa, ale także elektroniczne rynki, handel (e-commerce), marketing, reklamę i bankowość. Studenci specjalności "E-biznes" posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu sieci komputerowych, technologii Internetu, WWW, multimediów, projektowania portali, witryn i sklepów internetowych. Absolwenci mogą zajmować stanowiska liderów i projektantów e-biznesu oraz dostawców usług internetowych.

  SPECJALNOŚĆ TELEINFORMATYKA

  Studenci specjalności "Teleinformatyka" łączą najnowszą wiedzę z zakresu technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Nabywają umiejętności w zakresie projektowania i konfigurowania nowoczesnych, rozległych sieci komputerowych, zarządzania i monitorowania sieciami teleinformatycznymi, transmisji danych, budowy i eksploatacji urządzeń teleinformatycznych oraz tworzenia i wykorzystywania różnych usług teleinformatycznych (ISDN, wideokonferenjce, nauczanie na odległość, telepraca). Absolwenci mogą zajmować stanowiska menedżerów i administratorów sieci teleinformatycznych oraz pełnić rolę kreatorów i dostawców usług teleinformatycznych.

  SPECJALNOŚĆ ZARZĄDZANIE INFORMACJĄ

  Celem specjalności jest dostarczenie kompleksowej wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania informacją we współczesnej gospodarce. Studenci zdobywają wiedzę na temat narzędzi informatycznych, służących rozwojowi i eksploatacji różnych systemów informatycznych w marketingu, logistyce, rachunkowości, produkcji, administracji itp. Poznają także metody i techniki informatyczne, które mogą być wykorzystane do gromadzenia, przetwarzania, wyszukiwania i przesyłania informacji. Zdobyte umiejętności pozwalają absolwentom znaleźć zatrudnienie na różnych stanowiskach w globalnej, opartej na informacji i wiedzy gospodarce, a zwłaszcza na takich jak: projektant, administrator, wdrożeniowiec oraz dostawca systemów informatycznych. Specjalność daje także przygotowane z zakresu archiwizacji, strukturalizacji, wyszukiwania i pozycjonowania informacji.

  WYKAZ PRZYKŁADOWYCH PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU INFORMATYKA

  1. Język angielski
  2. Ekonomia
  3. Zarządzanie
  4. Zagadnienia społeczne i zawodowe informatyki
  5. Analiza matematyczna i algebra liniowa
  6. Metody probabilistyczne i statystyka
  7. Matematyka dyskretna
  8. Fizyka
  9. Podstawy elektrotechniki, miernictwa i elektroniki
  10. Podstawy programowania
  11. Algorytmy i złożoność
  12. Architektury systemów komputerowych
  13. Systemy operacyjne
  14. Sieci teleinformatyczne
  15. Bezpieczeństwo systemów i sieci komputerowych
  16. Sztuczna inteligencja
  17. Bazy danych
  18. Inżynieria oprogramowania
  19. Współczesne systemy komputerowe i systemy wbudowane
  20. Wstęp do informatyki
  21. Elektroniczny biznes
  22. Systemy informatyczne zarządzania
  23. Projektowanie systemów informatycznych
  24. Symulacja komputerowa


Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |