Información

Śląska Wyższa Szkołą Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach

Uczelnia XXI wieku zakłada realizację zadań edukacyjnych poprzez stwarzanie studentom warunków do przejawienia aktywności i samodzielnych działań prowadzących do ich wszechstronnego rozwoju.

Celem naszej Uczelni jest kształcenie ludzi przedsiębiorczych, przyszłych menedżerów, specjalistów administracyjnych firm, specjalistów w zakresie pedagogiki, informatyki, europeistyki, transportu i logistyki, ochrony dóbr kultury i ochrony środowiska oraz ludzi umiejących inicjować działąlność gospodarczą, tworzyć miejsca pracy dla siebie i innych. Celem Uczelni jest przygotowanie studentów do funkcjonowania na rynku Unii Europejskiej.

Dążymy do spełnienia wymagań naszych Studentów zapewniając im pełną satysfakcję z uczestnictwa w zorganizowanych przez nas formach kształcenia oraz umożliwiając uzyskanie dokumentów potwierdzających zdobytą przez nich wiedzę i umiejętności.

Osiągnięciu deklarowanego przez nas poziomu usług edukacyjnych służy staranne rozpatrywanie potrzeb i oczekiwań społeczno - gospodarczych regionu, działanie zgodne z obecnym stanem wiedzy i prawa, stosowanie nowoczesnych systemów kształcenia, jak też nieustanne doskonalenie jakości naszej pracy.

Oferta szkoleniowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |