Home > Studia I Stopnia > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Zaoczne > Katowice > Studia I Stopnia - Zarządzanie - Katowice - Śląskie

Studia I Stopnia - Zarządzanie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zarządzanie - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Specjalności na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwentów do pracy menedżerskiej w organizacjach i przedsiębiorstwach. Obszar tematyczny realizowany jest w sposób interdycyplinarny z uwzględnieniem kierunków zmian. Atutem są nowatorskie sposoby prowadzenia zajęć dydaktycznych uwzglęniających wykorzystanie technik informatycznych i teleinformatycznych w przekazywaniu wiedzy. Absolwenci kierunku Zarządzanie mają możliwość pracy w: * administracji * instytucjach i przedsiębiorstwach europejskich * jako specjalista z zakresu zarządzania, marketingu i Public Relations * jako menedżer medialny * jako rzecznik prasowy * w firmach ubezpieczeniowych * instytucjach turystycznych oraz sportowych * we wszystkich sektorach gospodarki * we wszystkich działach ekonomicznych
 • Profil słuchacza / Wymogi
  O przyjęcie na Uczelnię w przypadku studiów stacjonarnych (pierwszy stopień) mogą ubiegać się osoby, które legitymują się ukończeniem starej matury, nowej matury lub matury międzynarodowej. Warunkiem przyjęcia na kierunek osób legitymujących się starą maturą jest średnia ocen co najmniej 3,5 z następujących przedmiotów: Zarządzanie język polski, matematyka, geografia, język obcy, informatyka Osoby, które posiadają nową maturę lub maturę międzynarodową przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. Osoby starające się o przyjęcie na studia niestacjonarne przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE, MOŻNA WYBRAĆ NASTEPUJĄCE SPECJALNOŚCI:

      *
        Zarządzanie przedsiębiorstwem europejskim
      *
        Zarządzanie zasobami ludzkimi
      *
        Rachunkowość zarządcza
      *
        Zarządzanie ochroną środowiska
      *
        Zarządzanie w sporcie i turystyce
      *
        Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
      *
        Menedżer medialny
      *
        Dziennikarstwo multimedialne
      *
        Zarządzanie kryzysowe
      *
        Zarządzanie administracją samorząową
      *
        Systemy informatyczne i technologie informacyjne w zarządzaniu

  Specjalności na kierunku Zarządzanie przygotowują absolwentów do pracy menedżerskiej w organizacjach i przedsiebiorstwwach, funkcjonujących zarówno w strukturach unijnych, jak i w kraju. Obszar tematyczny realizowany jest w sposób interdyscyplinarny z uwzględnieniem kierunków zmian. Atutem są nowatorskie sposoby prowadzenia zajeć dydaktycznych uwględniających wykorzystanie technik informatycznych i teleinformatycznych w przekazywaniu wiedzy.

  WYKAZ PRZYKŁADOWYCH PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE:

  1. Technologia informacyjna
  2. Język angielski
  3. Przedmiot humanistyczny
  4. Ochrona własności intelektualnej
  5. Wychowanie fizyczne (na studiach stacjonarnych)
  6. Nauka o organizacji
  7. Podstawy zarządzania
  8. Mikroekonomia
  9. Finanse
  10.Prawo
  11.Matematyka
  12.Statystyka opisowa
  13.Zachowania organizacyjne
  14.Zarządzanie projektami
  15.Zarządzanie zasobami ludzkimi
  16.Zarządzanie jakością
  17.Informatyka w zarządzaniu
  18.Podstawy marketingu
  19.Badania marketingowe
  20.Rachunkowość finansowa
  21.Finanse przedsiębiorstw
  22.Procesy informacyjne w zarządzaniu
  23.Geografia gospodarcza
  24.Zarządzanie regionem
  25.Organizacja i zarządzanie w transporcie
  26.Negocjacje w gospodarce
  27.Ekonomiczne problemy integracji europejskiej
  28.Międzynarodowe transakcje gospodarcze w przedsiębiorstwie
  29.Przedmioty do wyboru
  30.Warsztaty do wyboru
  31.Seminarium dyplomowe
  32.Przedmioty specjalnościowe


Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |