Home > Podyplomowe > Zarządzanie Agencją Nieruchomościami > Zaoczne > Sosnowiec > Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie Oświatą - Sosnowiec - Śląskie

Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie Oświatą - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Humanitas

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Organizacja i Zarządzanie Oświatą - Zaoczne - Sosnowiec - Śląskie

 • Cele
  Studia te kształcą specjalistów z zakresu organizacji i zarządzania oświatą i są formą doskonalenia nauczycieli. Prowadzącą do nabycia kwalifikacji wymaganych od kadry kierowniczej szkół i innych placówek oświatowo-wychowawczych spełniających wymagania do zajmowania stanowisk dyrektorskich oraz innych stanowisk kierowniczych w placówkach oświatowych (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przedszkolach (Dz. U. Nr 14, poz. 126 z 1999 r. wraz z późniejszymi zmianami) Cel studium: * Dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do sprawnej i twórczej organizacji i zarządzania szkołą, placówką oświatową w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej. * Celem jest uzyskanie przez uczestników kwalifikacji z zakresu organizacji i zarządzania oświatą.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresaci: * Dyrektorzy szkół oraz osoby zajmujące stanowiska kierownicze w przedszkolach i innych placówkach oświatowo- wychowawczych (centra kształcenia praktycznego, centra kształcenia ustawicznego, ośrodki doskonalenia nauczycieli itp.) * Kandydaci na stanowiska kierownicze w oświacie. * Nauczyciele zainteresowani doskonaleniem zawodowym, pragnący nabyć wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania w edukacji. * Osoby zajmujące się problematyką oświatową w jednostkach samorządu terytorialnego, * Pracownicy nadzoru pedagogicznego, pracownicy organów prowadzących szkoły, animatorzy działań i organizacji oświatowych
 • Szczegółowe informacje
  Program:

      1. Etyka zawodu nauczyciela
      2. Współczesne tendencje w pedagogice
      3. Polityka oświatowa Państwa - prawo oświatowe
      4. Prawo pracy
      5. Prawo rodzinne
      6. Przepisy BHP
      7. Europejskie standardy edukacyjne
      8. Podstawy organizacji, zarządzania i marketingu w oświacie
             > Kierowanie i administrowanie placówka oświatową
             > Zarządzanie zasobami ludzkimi
             > Marketing w oświacie
      9. Placówka oświatowa w środowisku lokalnym
      10. Finanse w oświacie ( Zarządzanie finansami w oświacie; Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa; Zamówienia publiczne)
      11. Planowanie i projektowanie programu placówki oświatowej ( Kierowanie zmianą; Projektowanie programu placówki oświatowej; Zarządzanie projektem oświatowym; Zarządzanie jakością, badanie efektów pracy placówki)
      12. Komputer w zarządzaniu oświatą
      13. Psychologia w kierowaniu oświatą ( Psychologia zarządzania; Trening interpersonalny; Trening komunikacyjny; Negocjacje; Współpraca z rodzicami; Zarządzanie konfliktem oraz problemem)

Inne informacje związane z Zarządzanie Agencją Nieruchomościami

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |