Home > Studia I Stopnia > Historia Sztuki > Zaoczne > Katowice > Studia I Stopnia - Ochrona Dóbr Kultury - Katowice - Śląskie

Studia I Stopnia - Ochrona Dóbr Kultury - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Ochrona Dóbr Kultury - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Jako student kierunku OCHRONA DÓBR KULTURY zdobędziesz szerokie kompendium wiedzy, tak teoretycznej, jak i praktycznej, w zakresie sztuki użytkowej, historii powszechnej i polskiej z uwzględnieniem jej aspektów regionalnych. Do wiedzy teoretycznej z zakresu zabytkoznawstwa, konserwatorstwa i muzealnictwa dodamy także umiejętność analizy nie tylko substancji zabytków sztuki i kultury, ale także ich struktury technicznej, artystycznego ukształtowania oraz techniczno - ekonomicznej realizacji procesu ich ochrony i ekspozycji. Dowiesz się jak powstaje dzieło sztuki, jak zostaje udokumentowane oraz jakie zagrożenia na nie czekają.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  O przyjęcie na Uczelnię w przypadku studiów stacjonarnych (pierwszy stopień) mogą ubiegać się osoby, które legitymują się ukończeniem starej matury, nowej matury lub matury międzynarodowej. Warunkiem przyjęcia na kierunek osób legitymujących się starą maturą jest średnia ocen co najmniej 3,5 z następujących przedmiotów: Ochrona dóbr kultury język polski, geografia, historia, język obcy, informatyka. Osoby, które posiadają nową maturę lub maturę międzynarodową przyjmowane są według kolejności zgłoszeń. Osoby starające się o przyjęcie na studia niestacjonarne przyjmowane są według kolejności zgłoszeń.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Ochrona Dóbr Kultury

  Sylwetka absolwenta:

  Absolwent tego kierunku jest uwrażliwiony na zagadnienia formy dzieła sztuki, a zwłaszcza jego jakości artystycznej; posiada też umiejętność samodzielnego formułowania oceny danego zjawiska artystycznego. Ważnym atutem absolwenta jest umiejętność praktycznego wykorzystania nabytej wiedzy, samodzielnego zastosowania wiadomości w konkretnym działaniu, podejmowaniu decyzji i negocjacji.

  Na Śląsku, w związku z procesem restrukturyzacji gospodarki, powstaje wiele ośrodków muzealnych dawnej techniki zawierających zabytkowe urządzenia przemysłowe.

  Poprzez włączenie do planu studiów przedmiotów prawnych i ekonomicznych wiedza uzyskana przez absolwenta ma odniesienie interdyscyplinarne, bardzo ważne w dzisiejszym skomercjalizowanym otoczeniu dziedzictwa kulturowego. Absolwent posiada przygotowanie do współpracy w zakresie konserwatorstwa, potrafi podejmować prace realizacyjne i wszechstronnie nadzorować wytwarzanie detali w zakładach rzemieślniczych branży budowlanej i artystyczno – użytkowej dla potrzeb rynku architektonicznego, odnowy i rewaloryzacji zabytków architektury oraz urbanistyki. Realizacji planu studiów dostarczy absolwentowi również wiedzy na temat związków dziedzictwa kulturowego z rozwojem gospodarczym i cywilizacyjnym kraju i regionu.

  W programie studiów znajdą się m.in. następujące przedmioty:

      *historia sztuki,
      * historia urbanistyki,
      * konserwatorstwo i muzealnictwo,
      * aspekty prawne ochrony dóbr kultury,
      * gospodarowanie dobrami kultury,
      * menedżer ochrony dóbr kultury,
      * sztuka Górnego Śląska
      * pracownie malarstwa, fotografii i konserwacji,
      * warsztaty specjalistyczne w muzeach i obiektach zabytkowych.

  Absolwent kierunku Ochrona dóbr kultury będzie mógł pracować w:

      * administracji samorządowej,
      * instytucjach ochrony dóbr kultury,
      * placówkach informacyjnych,
      * wydawnictwach,
      * służbach celnych i ochrony pogranicza,
      * policji i straży pożarnej.

  WYKAZ PRZYKŁADOWYCH PRZEDMIOTÓW NA KIERUNKU OCHRONA DÓBR KULTURY

  1. Język obcy
  2. Język łaciński
  3. Technologia informacyjna
  4. Ochrona własności intelektualnej
  5. Kultura pracy
  6. Wstęp do historii sztuki
  7. Historia sztuki powszechnej
  8. Historia sztuki polskiej
  9. Historia urbanistyki
  10. Sztuka Górnego Śląska
  11. Nauki pomocnicze historii
  12. Historia filozofii z elementami estetyki
  13. Historia doktryn artystycznych
  14. Metodologia historii sztuki
  15. Fotografia dokumentalna
  16. Rysunek odręczny
  17. Rysunek techniczny z elementami geometrii wykreślnej
  18. Dokumentacja inwentaryzacyjna
  19. Dokumentacja historyczna
  20. Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa
  21. Materiałoznawstwo konserwatorskie
  22. Podstawy konserwacji malarstwa i rzeźby
  23. Historia i teoria ochrony i konserwacji zabytków
  24. Wystawiennictwo muzealne i galeryjne
  25. Zarys technologii i technik sztuk plastycznych
  26. Prawo konserwatorskie
  27. Finansowanie ochrony dóbr kultury
  28. Ochrona krajobrazu kulturowego
  29. Gospodarowanie i administracja dobrami kultury
  30. Marketing w usługach i handlu dobrami kulturyInne informacje związane z Historia Sztuki

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |