Studia I Stopnia - Grafika - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem SWSIM- Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Grafika - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Studia pierwszego stopnia na kierunku Grafika w Śląskiej Wyższej Szkole Informatyczno-Medycznej trwają 6 semestrów. Program nauczania opracowano tak aby studenci nabyli umiejętności, pozwalające na pełne i świadome zrealizowanie swoich koncepcji zarówno na płaszczyźnie (2D) jaki i w przestrzeni (3D). Student uczy się realizowania dzieł z uwzględnieniem podstawowych elementów plastycznych w formie rysunku, malarstwa, rzeźby, struktur wizualnych oraz fotografii i filmu cyfrowego, a także zdobywa wiedzę interdyscyplinarną w zakresie historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki oraz filozofii. Ponadto, student kierunku Grafika nabywa umiejętności w zakresie: współczesnego projektowania graficznego, typografii, plakatu i grafiki wydawniczej, grafiki cyfrowej, grafiki informacyjnej (budowania identyfikacji wizualnej), ilustracji, rysunku użytkowego i grafiki wystawienniczej. Absolwent kierunku grafika posiada kompetencje w zakresie realizowania dzieł w oparciu o techniki elektronicznego przetwarzania obrazu, tworzenia kompozycji plastycznych na płaszczyźnie, komponowania przestrzeni, posługiwania się podstawowymi technikami kreacji wizualnej w celu rejestracji postrzeganych obrazów i zjawisk. Absolwent jest przygotowany do pracy w wydawnictwach i agencjach reklamowych oraz wystawienniczych, w telewizji i innych mediach elektronicznych, instytucjach kulturalno – oświatowych, w galeriach sztuki, jak również może podjąć samodzielną pracę projektową. Absolwent kierunku Grafika w SWSIM jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna będąca uczelnią niepubliczną przyjmuje kandydatów na podstawie złożonych dokumentów: * Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis * Orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki w Szkole Wyższej * Kserokopia dowodu osobistego - str. 1,2,3,6. w przypadku nowego dowodu - awers i rewers dokumentu * Kserokopia książeczki wojskowej - str. 2,3,6,7 * Podanie do Rektora o przyjecie na studia (druk SWSI) * Informacje o ubezpieczeniu (druk SWSI) * Umowa finansowa (druk SWSI) * Potwierdzenie wpłaty opłaty rektutacyjnej * Cztery fotografie * Ankieta rekrutacyjna
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia (stacjonarne, niestacjonarne) Grafika

  A. Przedmioty kształcenia ogólnego


  1 Język angielski
  2 Informatyka
  3 Socjologia
  4 Psychologia
  5 BHP
  6 Przysp. Biblioteczne
  7 Wychowanie fizyczne

  B. Przedmioty podstawowe

  8 Historia sztuki
  9 Podstawy prawa autorskiego
  10 Psychofizjologia widzenia
  11 Filozofia
  12 Rysunek
  13 Malarstwo
  14 Psychologia reklamy: marketing
  15 Rzeźba
  16 Kompozycje
  17 Modelowanie formy przestrzennej

  C. Przedmioty kierunkowe

  18 Projektowanie graficzne
  19 Podstawy grafiki edytorskiej
  20 Podstawy grafiki multimedialnej
  21 Liternictwo i typografia
  22 Montaż, udźwiękowienie obrazu
  23 Fotografia i film cyfrowy
  24 Podstawy grafiki warsztatowej
  25 Podstawy grafiki projektowej
  26 Warsztaty komputerowe

  D. Przedmioty specjal.  /dyplom/


  27 Pracownia projektowania graf.
  28 Pracownia grafiki edytorskiej
  29 Projektowanie stron www
  30 Seminarium dyplomowe
  31 Pracownia dyplomowa

  PRZEDMIOTY WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH SPECJANOŚCI
  REALIZOWANE SĄ PO SEMESTRZE 4 DLATEGO NIE ZAMIESZCZONO
  ICH W POWYŻSZYM ZESTAWIENIU

  Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę w następujących specjalnościach:

  Fotografia i film cyfrowy:
  Pozwala zdobyć wiedzę z zakresu obsługi sprzętu fotograficznego oraz technik fotograficznych. Uczy pracy z oświetleniem, głębią ostrości, przygotowaniem materiałów do fotomontażu klasycznego oraz cyfrowego. Student poznaje podstawowe zasady montażu animacji klasycznej 2D i 3D, a także realizuje animację cyfrową 2D i 3D przy wykorzystaniu wiedzy oraz umiejętności zdobytych na innych przedmiotach (rysunek, malarstwo, rzeźba, fotografia, etc) w oparciu o programy Adobe Ilustrator, Adobe Photoshop, Strata Studio Pro, Macromedia Flash. Studenci tej specjalności regularnie biorą udział w plenerach fotograficznych rozwijających ich wyobraźnię przestrzenną i sposób postrzegania świata przez pryzmat aparatu fotograficznego oraz kamery.

  Projektowanie multimedialne:
  Zapoznaje z podstawowymi zasadami budowy oraz kompozycji przestrzeni. Studenci realizują w formie cyfrowej projekty 3D oraz 2D. Projektowanie multimedialne przygotowuje do pracy w programach Strata Studio Pro lub Cinema 4D, Macromedia Flash, Final Cut Studio Pro. Absolwenci tej specjalności posiadają umiejętność wykonywania animacji 2D i 3D, małej formy foto - filmowej oraz udźwiękowienia obrazu na potrzeby sieci, stron www, prezentacji multimedialnych, oraz szeroko pojętej reklamy multimedialnej.

  Projektowanie graficzne:
  Uczy budowania przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe. Zapoznaje z podstawowymi zasadami kompozycji obrazu ,budowy koloru, faktury. Rozwija wyobraźnię plastyczną. Pozwala poznać znaczenie projektowania w kreowaniu przestrzeni i wykorzystywać zdobyte doświadczenia w budowaniu przekazu wizualnego. Studenci realizują projekty cyfrowe przy użyciu programów Adobe Photoshop, Illustrator, Strata Studio Pro, Ciemna 4D- w systemie wizualizacji statycznej 3D, oraz Macromedia Flash, Dreamwear, Strata Studio Pro, Ciemna 4D w systemie wizualizacji

  Plakat i ilustracja:
  Pozwala poznać zasady projektowania i kompozycji. Uczy posługiwania się podstawowymi narzędziami rysunkowymi i malarskimi oraz technik ich stosowania( począwszy od rysunku konstrukcyjnego, studyjnego, szkiców z natury, rysunku prezentacyjnego, aż po wszelkie techniki malarskie, takie jak malarstwo olejne, gwasz, tuszu, akwarela etc.) Studenci projektują formy płaskie (np.: plakat, rysunek designerski, komiks, ilustrację), przestrzenne (stylizują przedmioty użytkowe) oraz animowane (np.: storyboard). Równolegle z technikami tradycyjnymi studenci poznają cyfrowe środki przekazu. Pracują przy użyciu programu Adobe Illustrator, Adobe Photoshop.

  Studenci kierunku GRAFIKA poszerzają swoją wiedzę uczestnicząc w cyklu wykładów otwartych organizowanych we współpracy z Biblioteką Śląską, plenerach malarsko – rysunkowych, zajęciach prowadzonych w galeriach i muzeach naszego regionu. Od pierwszego roku nauki studenci biorą czynny udział w wystawach, międzynarodowych konkursach graficznych, pokazach sztuki projektowej, a także mają możliwość realizacji projektów komercyjnych na potrzeby agencji reklamowych.

Inne informacje związane z Grafika

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |