Studia I Stopnia - Usługi Elektroniczne i Nowe Technologie Informacyjne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Galeria obrazów

Szczegóły Studia I Stopnia - Usługi Elektroniczne i Nowe Technologie Informacyjne - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Kwalifikacje zawodowe absolwentów związane będą z praktycznymi umiejętnościami wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych w organizacjach gospodarczych oraz udostępnianiem w organizacjach usług elektronicznych. Wiedza umiejętności i doświadczenia zdobyte przez absolwentów specjalności pozwolą na skuteczne podejmowanie pracy związanej z: * projektowaniem, implementacją i wdrażaniem serwisów internetowych, * zarządzaniem projektami związanymi z wdrażaniem usług elektronicznych w organizacjach gospodarczych i jednostkach administracji państwowej, * udostępnianiem danych w Internecie z wykorzystaniem technologii Web 2.0, * realizacją rozwiązań portalowych.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, bez egzaminów wstępnych! O przyjęciu, kandydat zostaje powiadomiony listownie.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Usługi Elektroniczne i Nowe Technologie Informacyjne

  SEMESTR 1
  Podstawy mikroekonomii     E
  Matematyka i analiza matematyczna     E
  Podstawy zarządzania     E
  Psychologia     Z
  Geografia ekonomiczna     Z
  Informatyka     zal
  Metodyka studiowania (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
   
  SEMESTR 2
  Podstawy makroekonomii     E
  Prawo     E
  Podstawy rachunkowości     E
  Statystyka     E
  Informatyka     E
  Socjologia     Z
  Język obcy     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 4 tyg.     zal
   
  SEMESTR 3
  Ekonometria     E
  Programowanie komputerów     E
  Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych     E
  Analiza systemów informatycznych     Z
  Rachunek prawdopodobieństwa     Z
  Metody zarządzania     Z
  Logika matematyczna     Z
  Informatyka     zal
  Planowanie kariery zawodowej (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 3 tyg.     zal
   
  SEMESTR 4
  Finanse przedsiębiorstw     E
  Projektowanie systemów informatycznych     E
  Bazy danych     E
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Statystyka matematyczna     Z
  Sieci komputerowe     Z
  Biznes elektroniczny     E
  Handel elektroniczny     Z
  Systemy informacji elektronicznej     Z
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  Kultura przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 6 tyg.     zal
   
  SEMESTR 5
  Badania operacyjne     Z
  Prognozowanie gospodarcze     Z
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Projektowanie aplikacji internetowych     Z
  Internetowe bazy danych     Z
  Multimedia     Z
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. zaocznych)     zal
  ABC przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 2 tyg.     zal
   
  SEMESTR 6
  Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa     Z
  Ekonometryczne modelowanie procesów finansowych     Z
  Tworzenie szkoleń elektronicznych     Z
  Ergonomia w informatyce     Z
  Portale korporacyjne     Z
  Przedmiot do wyboru (1)     E
  Język obcy     E
  Seminarium dyplomowe     E
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Etyka przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal


  E - egzamin
  Z - zaliczenie na prawach egzaminu
  zal - zaliczenie

Inne informacje związane z informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |