Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Zaoczne > Chorzów > Studia I Stopnia - Informatyka - Chorzów - Śląskie

Studia I Stopnia - Informatyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem SWSIM- Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Informatyka - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Kierunek informatyka prowadzony jest jako inżynierski i licencjacki przygotowując do pracy i dalszych studiów w dziedzinie informatyki, związanych ze specjalizacjami proponowanymi naszym studentom. Zajęcia odbywają się w ciągu siedmiu semestrów w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, pięć dni w tygodniu (studia stacjonarne) lub zjazdy sobotnio-niedzielne (studia niestacjonarne), w grupach nie przekraczających 25 osób. Obejmują wykłady, ćwiczenia i laboratoria pod kierunkiem nauczycieli akademickich jak również praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach informatycznych regionu. Proces kształcenia kończy się wykonaniem pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej obejmującej część teoretyczną i część praktyczną. Praca ta stanowi podstawę dla komisji oceniającej do przyznania oceny i tytułu licencjata lub inżyniera. Uczelnia została przyjęta do programu Socrates (Erasmus) , w ramach którego, odbywa się wymiana studentów oraz nauczycieli akademickich z uczelniami z zagranicy, między innymi z Engineering College of Copenhagen (Dania) – w zakresie informatyki i North Wales School of Art & Design (Walia) – w zakresie grafiki. Nasz program studiów uwzględnia Europejski System Punktów Kredytowych (ECTS ).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Śląska Wyższa Szkoła Informatyczno-Medyczna będąca uczelnią niepubliczną przyjmuje kandydatów na podstawie złożonych dokumentów: * Świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis * Orzeczenie lekarskie o zdolności do podjęcia nauki w Szkole Wyższej * Kserokopia dowodu osobistego - str. 1,2,3,6. w przypadku nowego dowodu - awers i rewers dokumentu * Kserokopia książeczki wojskowej - str. 2,3,6,7 * Podanie do Rektora o przyjecie na studia (druk SWSI) * Informacje o ubezpieczeniu (druk SWSI) * Umowa finansowa (druk SWSI) * Potwierdzenie wpłaty opłaty rektutacyjnej * Cztery fotografie * Ankieta rekrutacyjna
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studenci mogą pogłębiać swoją wiedzę w następujących specjalnościach:

  Sieci i systemy komputerowe:
  Absolwent tej specjalności może podjąć pracę jako administrator złożonych systemów komputerowych we wszelkiego rodzaju przedsiębiorstwach – od bardzo małych do bardzo dużych. Posiada wiedzę w zakresie konfiguracji i użytkowania najnowocześniejszych systemów operacyjnych, potrafi zaprojektować i nadzorować działanie sieci komputerowej, zna problemy związane ze sprzętem i oprogramowaniem. Najważniejsze treści programowe: bezpieczeństwo i konfiguracja systemów operacyjnych Windows i Linux, topologie sieci komputerowych, protokół TCP/IP, urządzenia sieciowe.

  Grafika i multimedia:
  Absolwent tej specjalności może podjąć pracę jako twórca aplikacji multimedialnych, projektant witryn internetowych, graficznych interfejsów użytkownika, specjalista od konwersji i analizy obrazu. Posiada wiedzę z zakresu twórczego wykorzystania obrazu i dźwięku w informatyce i potrafi wykorzystać tą wiedzę w rozwiązywaniu praktycznych problemów. Najważniejsze treści programowe: formaty obrazu i dźwięku, narzędzia graficzne, Flash/Action Script, tworzenie GUI, analiza i rozpoznawanie obrazu.

  Inżynieria oprogramowania i bazy danych:
  Absolwent tej specjalności może podjąć pracę jako programista lub projektant systemów informatycznych. Jego wiedza będzie pozwalała na prawidłowe skonstruowanie projektu aplikacji, określenie wymaganych komponentów (np. bazy danych) oraz stworzenie tej aplikacji z wykorzystaniem najnowocześniejszych narzędzi. Najważniejsze treści programowe: notacja UML, język SQL, zaawansowane programowanie obiektowe i komponentowe.

   A. Przedmioty kształcenia ogólnego

  1 Język angielski
  2 Elementy psychologii
  3 BHP
  4 Ergonomia
  5 Przysposobienie biblioteczne
  6 Wiedza o Unii Europejskiej
  7 Wychowanie fizyczne

  B. Przedmioty podstawowe

  8 Analiza matematyczna

  9 Algebra z geometrią

  10 Podst. logiki i teorii mnogości

  11 Matematyka dyskretna

  12 Metody probabilistyczne i statystyka

  13 Metody numeryczne

  14 Podstawy elektroniki i miernictwa

  15 Fizyka

  C. Przedmioty kierunkowe

  16 Podstawy informatyki
  17 Algorytmy i struktury danych
  18 Podstawy programowania
  19 Języki programowania
  20 Języki programowania 2
  21 Systemy operacyjne
  22 Programowanie obiektowe
  23 Programowanie obiektowe 2
  24 Podstawy inżynierii oprogramowania

  25 Projektowanie systemów informatycznych

  26 Projekt systemu informatycznego

  27 Bazy danych

  28 Architektura komputerów

  29 Sieci komputerowe i teleinformatyka

  30 Edytory tekstu i arkusze kalkulacyjne

  31 Grafika komputerowa

  32 Techniki multimedialne

  33 Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe

  34 Prawo autorskie i ochrona prywatności

  35 Odpowiedzialność zawodowa i etyczna

  36 Systemy wbudowane


  D. Przedmioty dyplomowe

  37 Pracownia dyplomowa

  38 Seminarium dyplomowe

  PRZEDMIOTY WŁAŚCIWE DLA POSZCZEGÓLNYCH SPECJANOŚCI
  REALIZOWANE SĄ PO SEMESTRZE 4 DLATEGO NIE ZAMIESZCZONO
  ICH W POWYŻSZYM ZESTAWIENIU

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |