Studia I Stopnia - Zastosowanie Informatyki w Finansach - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Zastosowanie Informatyki w Finansach - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  "Środowiska naukowe i praktyka gospodarcza stają przed wyzwaniami projektowania i stosowania systemów informatycznych, które wspomagają funkcjonowanie firm i instytucji w gospodarce informacyjnej, opartej na wiedzy. Studenci tej specjalności zdobędą umiejętności w zakresie rozwiązań informatycznych uwzględniających rolę wiedzy we współczesnych organizacjach". dr Ewa Ziemba, Kierownik Katedry Informatyki
 • Profil słuchacza / wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Zastosowanie Informatyki w Finansach

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • finansów • mikroekonomii • makroekonomii • rachunkowości • prawa • matematyki • statystyki • ekonometrii • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • bankowości • rynków finansowych • finansów publicznych • finansów przedsiębiorstwa • rachunkowości finansowej • analizy finansowej • matematyki finansowej • ubezpieczeń • elementów zarządzania i marketingu finansów międzynarodowych

  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, psychologia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

  Czego można się nauczyć?
  Program specjalności obejmuje m.in. przedmioty specjalnościowe:

      * Wstęp do programowania
      * Podstawy technologii baz danych
      * Budowa portali internetowych Zastosowanie informatyki w finansach i bankowości
      * Komputerowa analiza finansowa
      * Elektroniczne finanse.

  Absolwenci będą potrafili, m.in.: analizować zmiany na rynku finansowym z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, wykorzystywać te narzędzia, dobierać i stosować specjalistyczne systemy informatyczne z zakresu finansów, stosować rozwiązania informatyczne w zakresie wspomagania procesów zarządzania, a także efektywnie wykorzystywać specjalistyczne pakiety informatyczne w zakresie finansów.

  Jakie są perspektywy zawodowe?

  Studia na tej specjalności przygotują absolwentów do pracy w:

      * bankach, gdzie będą odpowiadać za przyszłościowe sektory: e-banking, telebanking czy                m-banking
      * instytucjach finansowych, gdzie będą tworzyć i wdrażać specjalistyczne systemy finansowe
      * firmach softwareowych, gdzie będą zajmować współtworzeniem oprogramowania                            finansowego i podatkowego
      * firmach zajmujących się technologiami GSM
      * firmach konsultingowych, gdzie będą odpowiadać za doradztwo i prognozowanie zmian w            branży informatycznej
      * firmach z branży ISP
      * agendach rządowych, administracji Unii Europejskiej, w których zajmą się rozwiązywaniem            problemów internetyzacji i informatyzacji polskiej gospodarki.

Inne informacje związane z informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |