Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Zaoczne > Zawiercie > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Informatyka w Zarządzaniu - Zawiercie - Śląskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Informatyka w Zarządzaniu - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSAiZ-Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Zawierciu

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Informatyka w Zarządzaniu - Zaoczne - Zawiercie - Śląskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem WSAiZ w Zawierciu może zostać każda osoba posiadająca udokumentowane wykształcenie średnie. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów: 1. Świadectwo maturalne (oryginał lub odpis) 2. Kwestionariusz kandydata na studia (druk do pobrania w uczelni) 3. 2 egz. umowy z uczelnią (druk do pobrania w uczelni) 4. Kserokopia dow. osobistego (dowód nowego typu należy powiększyć 2 razy) 5. Zaświadczenie lekarskie o zdolności do podjęcia studiów na wybranej specjalności 6. 4 zdjęcia legitymacyjne (kolorowe), podpisane na odwrocie 7. 3 koperty z adresem korespondencyjnym kandydata oraz naklejonymi znaczkami na list zwykły 8. Kserokopia dowodu wpłaty opłaty wpisowej
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier
 • Szczegółowe informacje
  Kierunek INFORMATYKA

  Nazwy przedmiotów (z liczbą godzin) realizowanych w poszczególnych semestrach.

  Semestr I (360 godzin):

  Analiza matematyczna (60), Podstawy logiki i teorii mnogości (30), Lektorat - język angielski (30), Teoretyczne podstawy informatyki (30), Wychowanie fizyczne (30), Algebra liniowa z geometrią analityczną (60), Podstawy metod probabilistycznych (30), Organizacja i zarządzanie (30), Fizyka (60).

  Semestr II (390 godzin):

  Lektorat - język angielski (30), Architektura komputerów I (30), Matematyka dyskretna (30), Systemy operacyjne (30), Programowanie (60), Algorytmy i struktury danych (60), Wychowanie fizyczne (30), Fizyka (60), Analiza matematyczna (60).

  Semestr III (390 godzin):

  Lektorat - język angielski (30), Wychowanie fizyczne (30), Strategia marketingowa firmy (30), Elementy elektroniki i elektrotechniki (30), Programowanie (60), Archiwizacja komputerowa dokumentów i danych (60), Podstawy grafiki (60), Socjologia (60), Metody numeryczne (30).

  Semestr IV (360 godzin ):

  Lektorat - język angielski (30), Wychowanie fizyczne (30), Podstawy inżynierii oprogramowania (30), Projekt (120), Architektura komputerów II (30), Programowanie C++ (60), Ekonomia (60).

  Semestr V ( 360 godzin ):

  Bazy danych (60), Sieci komputerowe (30), Elementy składu komputerowego (60), Wykład monograficzny (30), Finanse publiczne i system podatkowy (30), Seminarium dyplomowe (150).

  Semestr VI ( 360 godzin ):

  Sieci neuronowe (60), Sztuczna inteligencja (60), Symulacje komputerowe w ekonomii (30), Wykład monograficzny (30), Ekonomia (30), Pracownia dyplomowa (150).
Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |