Studia I Stopnia (inżynierskie) - Technologie Internetowe - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Technologie Internetowe - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  Studia trwają 3,5 roku tj. 7 semestrów. W trybie niestacjonarnym (zaocznym) studia realizowane są w formie zjazdów (do trzech zjazdów w miesiącu): * piątek (od godz. 15.30) * sobota * niedziela. Absolwent tej specjalności będzie posiadał wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu projektowania i realizacji aplikacji internetowych. Będzie on przygotowany zarówno do tworzenia interfejsów czy dostosowywania (castomizacji) oprogramowania licencjonowanego, jak i do tworzenia samodzielnych aplikacji mających zastosowanie w szeroko pojętym biznesie elektronicznym (e-biznesie). Przygotowanie specjalistyczne w zakresie technologii internetowych będzie obejmować projektowanie i implementację przy pomocy nowoczesnych wysokopoziomowych narzędzi programowania sieciowego oraz utrzymanie i administrację usług internetowych. Absolwenci będą także zaznajomieni z nowoczesnymi technologiami sieciowymi zarówno przewodowymi, jak i bezprzewodowymi. Szczególnie starannie będą oni przygotowani w zakresie metod kontaktu z użytkownikiem i klientem, pozwalających profesjonalnie przygotować projekt, a także uczynić go ergonomicznym i atrakcyjnym dla użytkownika.
 • Praktyki
  Na studiach inżynierskich nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i forma odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywnie zdany egzamin dojrzałości (matura) oraz złożenie wymaganych przez Uczelnię dokumentów
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent zawodowych studiów informatycznych otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.
 • Szczegółowe informacje
  Studia inżynierskie trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zająć nie powinna być mniejsza niż 2300. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210.
  kadra dydaktyczna

  Oblicze Uczelni, jej prestiż w środowisku oraz wysoką pozycję na rynku usług edukacyjnych kształtuje siła intelektualna zatrudnionej kadry wywodzącej się z wielu renomowanych uczelni wyższych w kraju i z zagranicy.

  Studia kierunek Informatyka
  sylwetka absolwenta
  Absolwent zawodowych studiów informatycznych (otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera) powinien wykazać się:

      * umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich            specyfikacją
      * umiejętnością administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi
      * umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i umiejętnością            programowania
      * przygotowaniem z zakresu podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w                    szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

  Ponadto absolwent studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera powinien posiadać wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. W zależności od profilu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie jako administrator średniej wielkości systemów komputerowych, programista, operator oraz prowadzący serwis systemów informatycznych.

  Studia kierunek Informatyka
  standardy nauczania
  Grupy przedmiotów i minimalne obciążenia godzinowe
  A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO     225
  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     330
  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     480
  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE     330
  Razem:     1.365

  Studia kierunek Informatyka
  Przedmioty w grupach i minimalne obciążenia godzinowe

  A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO     225
  1.     Język angielski     120
  2.     Przedmioty humanistyczne i społeczne (do wyboru w zależności od zainteresowań studenta)         45
  3.     Wychowanie fizyczne     60

  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     330

  1.     Matematyka     180
       - podstawy logiki i teorii mnogości     30
       - algebra liniowa z geometrią analityczną     45
       - analiza matematyczna     45
       - matematyka dyskretna     30
       - podstawy metod probabilistycznych     30
  2.     Przedmioty z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych lub społeczno-ekonomicznych     90
  3.     Fizyka     60

  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     480

  1.     Podstawy informatyki     60
       - teoretyczne podstawy informatyki     15
       - algorytmy i struktury danych     45
  2.     Oprogramowanie     300
       - programowanie     150
       - systemy operacyjne     30
       - podstawy inżynierii oprogramowania     30
       - bazy danych     45
       - projekt     45
  3.     Systemy     60
       - architektura komputerów     30
       - sieci komputerowe     30
  4.     Podstawy elektroniki i miernictwa     60

  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE

  Zależnie od wybranej specjalizacji i specjalności     330

  Zakres kształcenia na specjalności Technologie Informatyczne

  Studenci nabędą wiedzę z zakresu:

      * programowania obiektowego w językach Java i C# oraz technik projektowania obiektowego            (język UML);
      * technologii sieci WWW związanych z językami: XHTML z CSS, JavaScript, XML z XSL i Flash                (ActionScript);
      * technologii serwerowych sieci WWW (CGI, JSP, ASP.NET, PHP, Ruby on Rails);
      * programowania i administracji systemów bazodanowych (język SQL). Bazy danych MySQL,            PostgreSQL;
      * elementów technologii Java (J2EE, J2ME), i .NET;
      * administrowanie podstawowych usługi sieci Internet (e-mail, WWW, FTP i inne), technologia            CISCO w sieciach LAN i WAN;
      * WebUsability (użyteczność) – projektowanie interfejsów, dostępność.

Inne informacje związane z Technologie Informatyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |