Studia Licencjackie - Techonologie Informacyjne i Komunikacyjne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencjackie - Techonologie Informacyjne i Komunikacyjne - W ciągu tygodnia - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Technologie informacyjno-komunikacyjne to przede wszystkim technologie informatyczne dotyczące pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania, przesyłania oraz wykorzystania zasobów informacji i wiedzy na potrzeby przedsiębiorstwa. Studenci tej specjalności są przygotowywani do poszukiwania nowych rozwiązań informatycznych wspomagających decyzje biznesowe.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Warunki przyjęcia na kierunek Informatyka i Ekonometria Na kierunek Informatyka i Ekonometria przyjmowani są kandydaci, którzy zdali na egzaminie dojrzałości /maturalnym matematykę, albo ci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej mają średnią ocen z matematyki, fizyki i informatyki co najmniej 3,0. Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Technologie Informacyjne i Komunikacyjne

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • ekonomii • prawa • zarządzania • informatyki ekonomicznej • rachunkowości • finansów • podstaw informatyki • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • analizy matematycznej • algebry liniowej • statystyki opisowej i ekonomicznej • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki • ekonometrii • matematyki finansowej i ubezpieczeniowej • badań operacyjnych • programowania komputerowego • projektowania systemów informatycznych • baz danych • systemów operacyjnych
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, filozofia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.


  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.  Czego można się nauczyć
  ?
  Program specjalności obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Hurtownie danych
      * Eksploracja danych
      * Technologie pracy grupowej
      * Technologie multimedialne
      * Bazy wiedzy i metody sztucznej inteligencji
      * Systemy zarządzania wiedzą
      * Portale korporacyjne
      * Technologie zdalnego nauczania
      * Programowanie w Internecie,
      * Technologie ochrony i bezpieczeństwa.

  Absolwenci specjalności wiedzą, jak wykorzystywać technologie informacyjno-komunikacyjne do tworzenia różnej klasy rozwiązań
  informatycznych. Potrafią stosować takie technologie informacyjno-komunikacyjne w zarządzaniu organizacją, projektować i wdrażać systemy zarządzania wiedzą, czy rozwiązania informatyczne wykorzystujące najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne.

  Jakie są perspektywy zawodowe?
  Absolwenci specjalności znajdą zatrudnienie w:

      * firmach informatycznych na stanowiskach projektantów i administratorów rozwiązań                        informatycznych wykorzystujących
        najnowsze technologie informacyjnokomunikacyjne
      * organizacjach różnych branż, różnej wielkości i o różnej formie własności jako konsultanci w            zakresie projektowania i wprowadzania rozwiązań informatycznych wykorzystujących                    najnowsze technologie informacyjno-komunikacyjne
      * przedsiębiorstwach, w których wprowadza się koncepcję zarządzania wiedzą oraz                        rozwiązania informatyczne je wspomagające

Inne informacje związane z technologie informatyczne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |