Home > Studia I Stopnia > Systemy Informacyjne > Zaoczne > Bielsko-Biała > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Zarządzanie Systemami Sieciowymi - Bielsko-Biała - Śląskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Zarządzanie Systemami Sieciowymi - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Bielska Wyższa Szkoła im. Józefa Tyszkiewicza

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Zarządzanie Systemami Sieciowymi - Zaoczne - Bielsko-Biała - Śląskie

 • Cele
  Studia trwają 3,5 roku tj. 7 semestrów. W trybie niestacjonarnym (zaocznym) studia realizowane są w formie zjazdów (do trzech zjazdów w miesiącu): * piątek (od godz. 15.30) * sobota * niedziela. Studia na tej specjalności umożliwiają studentom zdobycie gruntownej wiedzy i umiejętności z zakresu współczesnych technologii informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem projektowania i administrowania systemami sieciowymi. Program przekaże wiedzę z zakresu metodologii projektowania sieci informatycznych, organizacji systemów i sieci, jak i zarządzania systemami sieciowymi. Studenci nabędą wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu różnorodnych środowisk operacyjnych, jak i narzędzi do administracji systemami informatycznymi oraz będą przygotowani do obsługi sieci informatycznych na poziomie sprzętowym. Będą potrafili sprostać problemom zabezpieczeń wynikającym ze swobodnego dostępu do Internetu jak i różnorodności stosowanych systemów operacyjnych.
 • Praktyki
  Na studiach inżynierskich nie krócej niż 4 tygodnie. Zasady i forma odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadząca kształcenie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia jest pozytywnie zdany egzamin dojrzałości (matura) oraz złożenie wymaganych przez Uczelnię dokumentów.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent zawodowych studiów informatycznych otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.
 • Szczegółowe informacje
  Studia inżynierskie
  Absolwent studiów inżynierskich, podobnie jak absolwent studiów licencjackich, powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień informatyki oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Powinien dobrze znać zasady budowy współczesnych komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych i baz danych. Powinien posiadać umiejętność programowania komputerów i znać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach programistycznych. Powinien mieć także podstawową wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji, grafiki komputerowej i komunikacji człowiek-komputer. Swoją wiedzę i umiejętności powinien umieć wykorzystać w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych.

  Absolwent studiów pierwszego stopnia powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu informatyki. Absolwent powinien być przygotowany do pracy w firmach informatycznych zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych oraz w innych firmach i organizacjach, w których takie narzędzia i systemy są wykorzystywane, a także w szkolnictwie, jeśli ukończy specjalność nauczycielską (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
  Studia kierunek Informatyka

  wymagania ogólne

  Studia inżynierskie trwają nie krócej niż 7 semestrów. Liczba godzin zająć nie powinna być mniejsza niż 2300. Liczba punktów ECTS nie powinna być mniejsza niż 210.
  kadra dydaktyczna

  Oblicze Uczelni, jej prestiż w środowisku oraz wysoką pozycję na rynku usług edukacyjnych kształtuje siła intelektualna zatrudnionej kadry wywodzącej się z wielu renomowanych uczelni wyższych w kraju i z zagranicy.

  Studia kierunek Informatyka
  sylwetka absolwenta
  Absolwent zawodowych studiów informatycznych (otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera) powinien wykazać się:

      * umiejętnością realizacji i weryfikacji komponentów systemów informatycznych zgodnie z ich            specyfikacją
      * umiejętnością administrowania średniej wielkości systemami informatycznymi
      * umiejętnością praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i umiejętnością            programowania
      * przygotowaniem z zakresu podstaw informatyki umożliwiającym uzupełnianie wiedzy w                    szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

  Ponadto absolwent studiów kończących się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera powinien posiadać wiedzę i umiejętności techniczne w zakresie obsługi sprzętu informatycznego i oprogramowania. W zależności od profilu studiów absolwent może znaleźć zatrudnienie jako administrator średniej wielkości systemów komputerowych, programista, operator oraz prowadzący serwis systemów informatycznych.
  Studia kierunek Informatyka
  standardy nauczania

  Grupy przedmiotów i minimalne obciążenia godzinowe

  A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO     225
  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     330
  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     480
  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE     330
  Razem:     1.365

  Studia kierunek Informatyka
  Przedmioty w grupach i minimalne obciążenia godzinowe

  A.     PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO     225
  1.     Język angielski     120
  2.     Przedmioty humanistyczne i społeczne (do wyboru w zależności od zainteresowań studenta)          45
  3.     Wychowanie fizyczne     60

  B.     PRZEDMIOTY PODSTAWOWE     330

  1.     Matematyka     180
       - podstawy logiki i teorii mnogości     30
       - algebra liniowa z geometrią analityczną     45
       - analiza matematyczna     45
       - matematyka dyskretna     30
       - podstawy metod probabilistycznych     30
  2.     Przedmioty z nauk ścisłych, przyrodniczych, technicznych lub społeczno-ekonomicznych     90
  3.     Fizyka     60

  C.     PRZEDMIOTY KIERUNKOWE     480

  1.     Podstawy informatyki     60
       - teoretyczne podstawy informatyki     15
       - algorytmy i struktury danych     45
  2.     Oprogramowanie     300
       - programowanie     150
       - systemy operacyjne     30
       - podstawy inżynierii oprogramowania     30
       - bazy danych     45
       - projekt     45
  3.     Systemy     60
       - architektura komputerów     30
       - sieci komputerowe     30
  4.     Podstawy elektroniki i miernictwa     60

  D.     PRZEDMIOTY SPECJALIZACYJNE I SPECJALNOŚCIOWE
  Zależnie od wybranej specjalizacji i specjalności     330

  Zarządzanie Systemami Sieciowymi
  Moduł specjalnościowy - Semestr IV

  Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Technologie sieci komputerowych I     35     -     35
  2     Okablowanie strukturalne     20     -     20
  3     Podstawy sieci i systemu operacyjnego Microsoft Windows 2000     35     -     35
      Razem     90     -     90

  Zarządzanie Systemami Sieciowymi
  Moduł specjalnościowy - Semestr V


      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Technologie sieci komputerowych II     40     -     40
  2     Administrowanie systemem Novell Netware     40     -     40
  3     Administrowanie systemem Unix     30     -     30
  4     Wdrażanie systemów operacyjnych MS Windows 2000 Professional i MS Windows 2000 Server         40     -     40
  5     Kryptografia     40     20     20
      Razem     190     20     170

  Zarządzanie Systemami Sieciowymi
  Moduł specjalnościowy - Semestr VI


      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Technologie sieci komputerowych III     40     -     40
  2     Zaawansowane Administrowanie systemem Novell Netware     40     -     40
  3     Wdrażanie i administrowanie usługami katalogowymi MS Windows 2000     40     -     40
  4     Rozproszone bazy danych - projekt     40     15     25
  5     Projektowanie usług sieciowych     35     -     35
      Razem     195     15     180

  Zarządzanie Systemami Sieciowymi
  Moduł specjalnościowy - Semestr VII


      Nazwa     Ilość godz.     Wykł.     Ćw.
  1     Technologie sieci komputerowych IV     40     -     40
  2     Integracja sieciowa systemów operacyjnych     30     -     30
  3     Seminarium dyplomowe     50     -     50
      Razem     115     -     115

Inne informacje związane z Systemy Informacyjne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |