Home > Studia I Stopnia > Inżynieria Produkcji > Zaoczne > Częstochowa > Studia I Stopnia (inżynierskie) - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Częstochowa - Śląskie

Studia I Stopnia (inżynierskie) - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZ-Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia (inżynierskie) - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - Zaoczne - Częstochowa - Śląskie

 • Cele
  Studia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji mają na celu wykształcenie w studencie zdolności do samodzielnego formułowania i rozwiązywania problemów oraz wyrobienie nawyku ciągłego podnoszenia kwalifikacji i uczenia się przez całe życie.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane: * Świadectwo dojrzałości * 4 fotografie o wymiarze 35x45 mm (bez nakrycia głowy na jasnym tle) * Orzeczenie lekarskie * Kserokopia dowodu osobistego * Potwierdzenie zapłaty wpisowego * Podanie (kwestionariusz)
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier Zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym
  Specjalności:

  - Inżynieria informatyczna
  - Ekotechnologie - emergie odnawialne i ochrona środowiska
  - Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ergonomia


  Zmiany w systemie gospodarczym kraju, rozwój małych i średnich firm wymagają nowej kategorii pracownikół, którzy oprócz wiedzy specjalistycznej w określonej dziedzinie techniki, posiadać będą również wykształcenie w zakresie zarządzania, rechunkowości, finansów, prawa, ekologii, logistyki. Kształcenie specjalistów o tekim spektrum umiejętności odbywa się już w wysoko rozwiniętych krajach europejskich.

  Absolwent kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę techniczną i ekonomiczną w praktyce, rozwiązując problemy wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej i podejmowania decyzji obejmujących różne dziedziny funkcjonowania instytycji.

       Studia w naszej Uczelni umożliwią Ci zdobywanie wiedzy. W tym celu będziesz mógł korzystać z nowoczesnych laboratoriów komputerowych, należeć do szkolnego kół zainteresowań. Pomożemy Ci realizować Twoje pomysły.

  Zapoznaj się z wybranymi przedmiotami realizowanymi na studiach inżynierskich :

  PODSTAWOWE

      * Mikroekonomia
      * Matematyka
      * Prawo
      * Makroekonomia
      * Statystyka opisowa
      * Marketing
      * Prawo gospodarcze
      * Ekologia i zarządzanie środowiskowe
      * Matematyka dyskretna
      * Chemia
      * Fizyka
      * Badania operacyjne

  KIERUNKOWE

      * BHP oraz ergonomia
      * Podstawy zarządzania
      * Logistyka
      * Materiałoznastwo
      * Podstawy programowania
      * Procesy i techniki produkcyjne
      * Projektowanie inzynierskie
      * Bazy danych
      * Systemy operacyjne
      * Algorytmy i złożoności
      * Języki i paradygmaty programowamia
      * Architektura systemów komputerowych
      * Zarządzanie zasobami ludzkimi
      * Nauki techniczne
      * Rachunek kosztów dla inżynierów
      * Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
      * Inżynieria oprogramowania
      * Metrologia
      * Grafika inżynierska

  KIERUNKOWE (DO WYBORU)

      * Zarządzanie jakością
      * Rachunkowość finansowa
      * Informatyka w zarządzaniu
      * Projektowanie aplikacji internetowych
      * Zarządzanie produkcją i usługami
      * Zarządzanie projektami
      * Finanse
      * Rachunkowość zarządcza
      * Zachowania organizacyjne

      * Język niemiecki
      * Język hiszpański
      * Seminarium dyplomowe

  SPECJALIZACYJNE

  INŻYNIERIA INFORMATYCZNA

      * Języki i paradygmaty programowamia II
      * Sztuczna inteligencja
      * Technologie sieciowe /techn.
      * Systemy wbudowane /techn.

      * Seminaria praktyczne specjalizacji

  EKOTECHNOLOGIE - ENERGIE ODNAWIALNE I OCHRONA ŚRODOWISKA

      * Ekologia zasobów naturalnych i ochrona środowiska
      * Prawo w ochronie środowiska
      * Zarys podstaw teoretycznych z techniki cieplnej
      * Podstawy przekazywania ciepła
      * Zagadnienia z ochrony środowiska w energetyce
      * Urządzenia cieplne w energetyce
      * Komputerowe.wspomaganie zarządzania odnaialnymi. źródłami energii
      * Systemy energetyczne zasilane energią odnawialną
      * Energetyczne i ekonomiczne aspekty wyorzystania.enegii odnawialnej

      * Seminaria praktyczne specjalizacji

  BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY ORAZ ERGONOMIA

      * System ochrony pracy w Polsce
      * Analiza i ocena zagrożeń w procesach pracy
      * Wymagania bhp
      * Wypadki przy pracy i chowoby zawodowe
      * Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy
      * Metody pracy służby bezpieczeństwa i higieny pracy
      * Ochrona przeciwpozarowa i ochrona środowiska naturalnego

      * Seminaria praktyczne specjalizacji

  WYMAGANE

      * Technologia informacyjna
      * Ochrona własności intelektualnej
      * Wprowadzenie do psychologii
      * Wprowadzenie do socjologii
      * Język angielski

  SPECJALIZACJA DODATKOWA (FAKULTATYWNIE-NIEOBOWIĄZKOWO)
  NAUCZYCIEL PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TECHNICZNYCH

  PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA NAUCZYCIELSKIEGO

      * Technologia informacyjna
      * Wprowadzenie do psychologii
      * Wprowadzenie do pedagogiki
      * Dydaktyka ogólna
      * Pedagogika społeczna
      * Emisja głosu
      * Dydaktyka przedmiotowa
      * Psychologia rozwojowa i osobowości
      * Etyka zawodowa
      * Praktyka w zakresie przygotowania pedagogicznego

   

Inne informacje związane z Inżynieria Produkcji

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |