Home > Studia I Stopnia > Architektura i Urbanistyka > Zaoczne > Katowice > Studia I Stopnia - Architektura i Urbanistyka - Katowice - Śląskie

Studia I Stopnia - Architektura i Urbanistyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Architektura i Urbanistyka - Zaoczne - Katowice - Śląskie

  • Cele
    Program 4-letnich studiów inżynierskich (8 semestrów) na kierunku ARCHITEKTURA I URBANISTYKA będzie przygotowywał do pracy architekta, urbanisty, planisty przestrzennego, inżyniera miejskiego a także organizatora procesu inwestycyjnego. Studia na tym kierunku należą do jednych z najciekawszych, ze względu na interesujące połączenie elementów wiedzy technicznej, szerokiej wiedzy ogólnej oraz sztuk pięknych. Profil ten odpowiada wysokim wymaganiom współczesnego rynku pracy, który poszukuje nie tylko szeroko wykwalifikowanych specjalistów, lecz również gotowości do ciągłych zmian zawodowych. Współczesny architekt, to nie tylko projektant tworzący plany budowli, fragmenty miast czy założenia planistyczne całych regionów. Dzisiaj architekt jest często managerem całego procesu inwestycyjnego, zajmuje się inżynierią miejską, deweloperstwem, architekturą krajobrazu. Bywa również twórcą specjalistycznych programów komputerowych, urzędnikiem państwowym lub samorządowym, nauczycielem akademickim. We wszystkich tych dziedzinach jest miejsce dla ludzi legitymujących się tytułami inżynierów architektów i urbanistów. W programie kształcenia na kierunku ARCHITEKTURA I URBANISTYKA znajdują się miedzy innymi takie przedmioty jak: Rysunek odręczny, matematyka, geometria wykreślna, fizyka i mechanika budowli, budownictwo ogólne, konstrukcje i instalacje budowlane, ekonomika procesu inwestycyjnego i zarządzanie tym procesem, historia architektury, kultury i sztuki, konserwacja i modernizacja zabytków, etyka, prawo budowlane, ekologia i ochrona środowiska, informatyczne wspomaganie procesu projektowego, podstawy kompozycji przestrzennej, projektowanie architektoniczne i urbanistyczne.
  • Praktyki
    Studenci są zobowiązani do zaliczenia następujących praktyk: * Po pierwszym roku studiów: dla studentów kierunku architektura i urbanistyka: o praktyka rysunkowa - 1 tydzień o praktyka budowlana - 2 tygodnie # Po drugim roku studiów: dla studentów kierunku architektura i urbanistyka: * praktyka inwentaryzacyjna - 2 tygodnie # Po trzecim roku studiów: dla studentów kierunku architektura i urbanistyka: * praktyka dyplomowa - 2 tygodnie
  • Profil słuchacza / Wymogi
    - Rekrutacja prowadzona jest bez egzaminów wstępnych, na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitów miejsc, - Nie obowiązuje punktacja za przedmioty maturalne, jak również nie wymagamy matematyki na świadectwie maturalnym, - Respektujemy zarówno stare jak i nowe świadectwa maturalne, - Nie ma limitu wieku przy przyjęciu na studia, - Uczestnicy kursu Przygotowawczego-Roku Zerowego mają zapewnione przyjęcie na studia.
  • Tutuł uzyskany
    Inżynier zawodowy
  • Szczegółowe informacje
    ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

    J. angielski
    J. niemiecki
    Matematyka
    Geometria wykreślna
    Historia arch. powszechnej
    Materiały budowlane
    Rysunek odręczny
    Teoria i podstawy projektowania architektury
    Wstęp do projektowania architektonicznego
    Teoria urbanistyki
    Teoria ruralistyki
    Wstęp do budownictwa
    Propedeutyka, etyka zawodu architekta i prawo autorskie
    Budownictwo ogólne
    Elementy urbanistyki
    Mechanika budowli
    Mieszkalnictwo jednorodzinne
    Historia architektury polskiej
    Osadnictwo wiejskie
    Fizyka budowli
    Technologie informacyjne
    Historia urbanistyki
    Mała usługa
    Konstrukcje budowlane
    Projektowanie urbanistyczne zespołów mieszkaniowych
    Mieszkalnictwo wielorodzinne
    Instalacje budowlane
    Komunikacja
    Historia kultury i sztuki
    Malarstwo
    Grafika komputerowa
    Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
    Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym
    Użyteczność publiczna
    Struktura miasta
    Ekologia miasta
    Architektura współczesna
    Elementy zarządzania i marketingu
    Socjologia mieszkalnictwa i miasta
    Proces inwestycyjny
    Rzezba
    Prawo budowlane
    Infrastruktura techniczna miasta
    Zespoły śródmiejskie
    Prawo urbanistyczne
    Ekonomika procesu inwestycyjnego
    Konserwacja i modernizacja zabytków
    Adaptacja wnętrza
    Planowanie krajobrazu i terenów zielonych
    Wiedza i bezpieczeństwo pracy
    Psychologia pracy
    Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

Inne informacje związane z Architektura i Urbanistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |