Studia I Stopnia - Architektura i Urbanistyka - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Architektura i Urbanistyka - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Program 4-letnich studiów inżynierskich (8 semestrów) na kierunku ARCHITEKTURA I URBANISTYKA będzie przygotowywał do pracy architekta, urbanisty, planisty przestrzennego, inżyniera miejskiego a także organizatora procesu inwestycyjnego. Studia na tym kierunku należą do jednych z najciekawszych, ze względu na interesujące połączenie elementów wiedzy technicznej, szerokiej wiedzy ogólnej oraz sztuk pięknych. Profil ten odpowiada wysokim wymaganiom współczesnego rynku pracy, który poszukuje nie tylko szeroko wykwalifikowanych specjalistów, lecz również gotowości do ciągłych zmian zawodowych. Współczesny architekt, to nie tylko projektant tworzący plany budowli, fragmenty miast czy założenia planistyczne całych regionów. Dzisiaj architekt jest często managerem całego procesu inwestycyjnego, zajmuje się inżynierią miejską, deweloperstwem, architekturą krajobrazu. Bywa również twórcą specjalistycznych programów komputerowych, urzędnikiem państwowym lub samorządowym, nauczycielem akademickim. We wszystkich tych dziedzinach jest miejsce dla ludzi legitymujących się tytułami inżynierów architektów i urbanistów. W programie kształcenia na kierunku ARCHITEKTURA I URBANISTYKA znajdują się miedzy innymi takie przedmioty jak: Rysunek odręczny, matematyka, geometria wykreślna, fizyka i mechanika budowli, budownictwo ogólne, konstrukcje i instalacje budowlane, ekonomika procesu inwestycyjnego i zarządzanie tym procesem, historia architektury, kultury i sztuki, konserwacja i modernizacja zabytków, etyka, prawo budowlane, ekologia i ochrona środowiska, informatyczne wspomaganie procesu projektowego, podstawy kompozycji przestrzennej, projektowanie architektoniczne i urbanistyczne.
 • Praktyki
  Studenci są zobowiązani do zaliczenia następujących praktyk: * Po pierwszym roku studiów: dla studentów kierunku architektura i urbanistyka: o praktyka rysunkowa - 1 tydzień o praktyka budowlana - 2 tygodnie # Po drugim roku studiów: dla studentów kierunku architektura i urbanistyka: * praktyka inwentaryzacyjna - 2 tygodnie # Po trzecim roku studiów: dla studentów kierunku architektura i urbanistyka: * praktyka dyplomowa - 2 tygodnie
 • Profil słuchacza / Wymogi
  - Rekrutacja prowadzona jest bez egzaminów wstępnych, na podstawie złożonych dokumentów do wyczerpania limitów miejsc, - Nie obowiązuje punktacja za przedmioty maturalne, jak również nie wymagamy matematyki na świadectwie maturalnym, - Respektujemy zarówno stare jak i nowe świadectwa maturalne, - Nie ma limitu wieku przy przyjęciu na studia, - Uczestnicy kursu Przygotowawczego-Roku Zerowego mają zapewnione przyjęcie na studia.
 • Tutuł uzyskany
  Inżynier zawodowy
 • Szczegółowe informacje
  ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

  J. angielski
  J. niemiecki
  Matematyka
  Geometria wykreślna
  Historia arch. powszechnej
  Materiały budowlane
  Rysunek odręczny
  Teoria i podstawy projektowania architektury
  Wstęp do projektowania architektonicznego
  Teoria urbanistyki
  Teoria ruralistyki
  Wstęp do budownictwa
  Propedeutyka, etyka zawodu architekta i prawo autorskie
  Budownictwo ogólne
  Elementy urbanistyki
  Mechanika budowli
  Mieszkalnictwo jednorodzinne
  Historia architektury polskiej
  Osadnictwo wiejskie
  Fizyka budowli
  Technologie informacyjne
  Historia urbanistyki
  Mała usługa
  Konstrukcje budowlane
  Projektowanie urbanistyczne zespołów mieszkaniowych
  Mieszkalnictwo wielorodzinne
  Instalacje budowlane
  Komunikacja
  Historia kultury i sztuki
  Malarstwo
  Grafika komputerowa
  Studia i plany zagospodarowania przestrzennego
  Ochrona środowiska w planowaniu przestrzennym
  Użyteczność publiczna
  Struktura miasta
  Ekologia miasta
  Architektura współczesna
  Elementy zarządzania i marketingu
  Socjologia mieszkalnictwa i miasta
  Proces inwestycyjny
  Rzezba
  Prawo budowlane
  Infrastruktura techniczna miasta
  Zespoły śródmiejskie
  Prawo urbanistyczne
  Ekonomika procesu inwestycyjnego
  Konserwacja i modernizacja zabytków
  Adaptacja wnętrza
  Planowanie krajobrazu i terenów zielonych
  Wiedza i bezpieczeństwo pracy
  Psychologia pracy
  Rewitalizacja terenów poprzemysłowych i zdegradowanych

Inne informacje związane z Architektura i Urbanistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |