Home > Podyplomowe > Planowanie Regionalne i Gospodarcze > Zaoczne > Katowice > Studia I Stopnia - Rewitalizacja Miejska i Przemysłowa - Katowice - Śląskie

Studia I Stopnia - Rewitalizacja Miejska i Przemysłowa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Rewitalizacja Miejska i Przemysłowa - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Zakres studiów obejmuje 2 semestry i dotyczy szczegółowych aspektów przygotowania i wdrożenia procesu rewitalizacji obszaru miejskiego, poprzemysłowego lub powojskowego. Studia przygotowują kadrę zarządzającą (urzędniczą) do pełnienia funkcji Pełnomocnika ds. Rewitalizacji lub Operatora Programu /Projektu Rewitalizacyjnego.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia podyplomowe adresowane są do zarządzających projektami rewitalizacyjnymi na szczeblu gminy (powiatu, związku międzygminnego). # Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie następujących dokumentów: # odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (licencjat, inżynier, magister) wraz z jego kserokopią # kserokopia dowodu osobistego strony 1,2,3 i 6 lub awers i rewers, # 2 fotografie (35x45), # aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Rewitalizacja Miejska i Przemysłowa

  Program studiów obejmuje kompleksową problematykę rewitalizacyjną zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym włącznie z przykładowym opracowaniem wniosków aplikacyjnych do funduszy unijnych (EFRR, EFS)zgodnych z Regionalnym Programem Operacyjnym.

  Wykładowcami są eksperci i naukowcy oraz praktycy z dyscyplin związanych z problematyką rewitalizacyjną: zarządzaniem środowiskowym, planowaniem przestrzennym, ryzykiem środowiskowym i zdrowotnym, GIS.
  Studia kończą się obroną pracy dyplomowej i otrzymaniem dyplomu.

Inne informacje związane z Planowanie Regionalne i Gospodarcze

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |