Mechanika i Budowa Maszyn - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Częstochowska

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Mechanika i Budowa Maszyn - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Częstochowa - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  Mechanika i Budowa Maszyn jest od zawsze funkcjonującym kierunkiem kształcenia na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki. Odpowiedni dobór specjalności studiów I stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn umożliwia studentom uzyskanie przygotowania do samodzielnej pracy w oparciu o zdobytą wiedzę w danej dziedzinie. Absolwenci studiów I stopnia, w zależności od wybranej specjalności, posiadają umiejętność wykonywania pracy inżyniera w zakresie mechaniki, automatyzacji procesów wytwarzania i robotyki, inżynierii cieplnej i samochodowej, komputerowego projektowania maszyn i urządzeń, przetwórstwa tworzyw sztucznych i spawalnictwa oraz komputerowego modelowania procesów cieplno-przepływowych. Ponadto, po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci mają możliwość dalszego kształcenia, podejmując naukę na studiach II stopnia.

  Studenci kierunku Mechanika i Budowa Maszyn mają możliwość wyboru jednej z następujących specjalności:

  • Specjalność Automatyzacja Procesów Wytwarzania i Robotyka ma charakter interdyscyplinarny, łączący dziedziny z pogranicza informatyki, robotyki i modelowania procesów wytwarzania. Studenci tej specjalności zdobywają wiedzę w zakresie: przygotowania do konstruowania i projektowania maszyn, narzędzi i oprzyrządowania z wykorzystaniem technik CAx, wspomagania projektowania procesów technologicznych, obróbki skrawaniem w zautomatyzowanych systemach wytwórczych, bazujących na obrabiarkach sterowanych numerycznie CNC, zastosowania robotów i maszyn w zautomatyzowanych systemach wytwarzania, przygotowania programów technologicznych dla obrabiarek CNC, programowania manipulatorów i robotów, podstaw informatyki, teoretycznych obróbki skrawaniem, budowy i działania maszyn technologicznych, projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem, automatyzacji obrabiarek i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Możliwość prowadzenia badań i pomiarów na specjalistycznych stanowiskach badawczych zapewnia wykształcenie odpowiadające potrzebom nowoczesnego przemysłu. Absolwenci specjalności Automatyzacja Procesów Wytwarzania i Robotyka przygotowani są do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłach pokrewnych. Absolwenci tej specjalności przygotowani są do pracy w jednostkach badawczych, projektowo-konstrukcyjnych, technologicznych, do kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłu maszynowego i przemysłach pokrewnych. Specjalność Inżynieria Cieplna i Samochodowa zapewnia kształcenie studentów w zakresie projektowania i eksploatacji różnego rodzaju systemów inżynierii cieplnej i samochodowej. Dobór poszczególnych elementów składowych takich systemów musi uwzględniać zagadnienia energooszczędności, dynamiki, bezpieczeństwa eksploatacji i ochrony środowiska. W dziedzinie tej należy brać pod uwagę coraz powszechniej stosowane komputerowe systemy sterowania i kontroli procesów wytwarzania energii. Takie właśnie umiejętności, rozszerzone dodatkowo o wiedzę z zakresu podstaw modelowania numerycznego i optymalizacji obiegów cieplnych, charakteryzują absolwenta tego kierunku.
   Kształcenie na specjalności Inżynieria Cieplna i Samochodowa to: wysoki poziom nauczania, oparty na standardach UE, zdobywanie wiedzy z zakresu inżynierii energetycznej, zdobywanie wiedzy uzupełniającej z zakresu ochrony środowiska, zarządzania, socjologii, oraz prawa energetycznego, możliwość prowadzenia ciekawych eksperymentów umożliwiających nabycie kreatywnych umiejętności zapewniających zaspokojenie potrzeb nowoczesnego przemysłu (film prezentujący spalanie ziarna węgla), możliwość studiowania za granicą (w ramach m.in. Programu ERASMUS), możliwość realizacji krajowych i zagranicznych staży przemysłowych w zakładach pracy oraz renomowanych ośrodkach badawczych np.:WSK „PZL-Rzeszów” S.A, PZl-Świdnik, Avio Polska, Rolls-Royce Deutchland, General Electric EDC, TRW.
  • Specjalność Komputerowe Projektowanie Maszyn i Urządzeń ma charakter interdyscyplinarny, a jej absolwenci otrzymują głęboką wiedzę z zakresu metod informatycznych i komputerowych w analizie i projektowaniu maszyn i urządzeń. Specjalność Komputerowe Projektowanie Maszyn i Urządzeń daje możliwość uzyskania wszechstronnej wiedzy w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik komputerowych na wszystkich etapach projektowania maszyn i urządzeń w połączeniu z nabyciem praktycznych umiejętności z zakresu modelowania maszyn i ich elementów i rozwiązywania zagadnień inżynierskich z wykorzystaniem komputera oraz prowadzenia eksperymentalnej weryfikacji wyników prac projektowych (przykładowe symulacje) .
   Otrzymane wykształcenie na specjalności Komputerowe Projektowanie Maszyn i Urządzeń jest wystarczające do podjęcia pracy w nowoczesnych biurach konstrukcyjnych, ośrodkach badawczo-rozwojowych, instytutach naukowych i uczelniach wyższych.
  • Specjalność Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Spawalnictwo daje merytoryczne przygotowanie do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych i wytwarzaniem wyrobów z zastosowaniem technologii spawalniczych. Absolwent ma umiejętność realizacji prac projektowych, technologicznych, prac związanych z kontrolą jakości wyrobów, nadzorowania procesów produkcji oraz handlowych i marketingowych z zakresu przetwórstwa tworzyw sztucznych i spawalnictwa, wymaganych we wszystkich dziedzinach gospodarki. Zdobywa szeroką wiedzę o technologiach i zarządzaniu oraz umiejętność rozwiązywania zagadnień projektowych i konstrukcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych. Jest także przygotowany do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli stosownych technologii, urządzeń i wytwarzanych wyrobów w procesach produkcyjnych. Studenci mają możliwość odbywania praktyk w przedsiębiorstwach związanych z problematyką przetwórstwa tworzyw sztucznych i spawalnictwa. Studenci biorą udział w międzynarodowych i krajowych targach branżowych. Uczestniczą również w seminariach i spotkaniach organizowanych wspólnie z firmami przemysłowymi. W trakcie studiów studenci mogą poszerzać swoją wiedzę angażując się w działalność dwóch kół naukowych: przetwórców tworzyw sztucznych oraz spawalników. Uczestniczą w realizacji projektów badawczych – krajowych i europejskich oraz w pracach związanych z rozwiązywaniem problemów technologicznych, konstrukcyjnych i innych w zakładach przemysłowych.
   W trakcie studiów studenci mają możliwość zdobywania uprawnień spawacza i kontrolera prac spawalniczych. Mogą brać udział w różnych szkoleniach, na przykład z zakresu użytkowania programów komputerowych do projektowania i modelowania procesów przetwórstwa tworzyw sztucznych i spawalnictwa (np. I-Deas, Moldflow Plastics Insight, Moldflow Part Adviser, Fluent, Polyflow, Mechanical Desktop, Statistica, TopSolid, Catia). Szkolenie na temat użytkowania programu TopSolid kończy się uzyskaniem certyfikatu.
   Absolwenci specjalności Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Spawalnictwo mogą uzyskać certyfikat europejskiego inżyniera spawalnika.
   Absolwent specjalności Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych i Spawalnictwo może znaleźć zatrudnienie w firmach projektowych, eksploatacyjnych, wytwórczych i handlowych związanych z przetwórstwem tworzyw sztucznych oraz wytwarzaniem wyrobów z zastosowaniem technik spawalniczych. Może podjąć pracę w zakładach produkcyjnych branży lotniczej, motoryzacyjnej, narzędziowej, konstrukcji stalowych, przemysłu zabawkarskiego, gospodarstwa domowego, budownictwie oraz przy eksploatacji, remontach i regeneracji części maszyn i urządzeń w różnych dziedzinach, w tym energetyce, górnictwie, przemyśle maszynowym i innych. Studenci mają możliwość aktywnego działania w kołach naukowych:
  • Energetyki Cieplnej „TermoEnergia”
  • Ekoenergia
  • Techniki Motoryzacyjnej
  oraz wyjazdów na ciekawe wycieczki naukowe.

  Absolwenci specjalności Inżynieria Cieplna i Samochodowa mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach wytwórczych urządzeń energetycznych i samochodów, w działach transportowych i energetycznych zakładów przemysłowych, w elektrowniach i elektrociepłowniach oraz instytutach badawczych, zajmujących się zagadnieniami racjonalnego wykorzystania energii.

Inne informacje związane z mechanika i budowa maszyn

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |