Mechatronika - Studia I Stopnia

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Politechnika Częstochowska

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Mechatronika - Studia I Stopnia - W ciągu tygodnia - Częstochowa - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  Jedna z definicji określa mechatronikę jako sposób projektowania i wytwarzania, polegający na synergicznym, a więc skuteczniejszym niż wskazywałaby na to suma ich cech, połączeniu podstawowych nauk technicznych: mechaniki, elektroniki, informatyki i automatyki.

  Absolwenci kierunku Mechatronika uzyskają wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz sterowania. Cechą kształcenia na tym kierunku jest ponadto uzyskanie umiejętności integracji zdobytej wiedzy w zakresie wymienionych dyscyplin przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizie produktów w ich otoczeniu. Zostaną przez to przygotowani do rozwiązywania problemów związanych z konstrukcją; wytwarzaniem; sprzedażą; eksploatacją; serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urzśdzeń, w których one występują. Absolwenci zostaną przygotowani do pracy w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których takie układy są stosowane.

  Studenci kierunku Mechatronika mają możliwość wyboru jednej z następujących specjalności:
  Absolwenci specjalności Projektowanie Systemów Mechanicznych otrzymują obok wiedzy teoretycznej umiejętność integracji zdobytych informacji przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz praktyczne umiejętności swobodnego posługiwania się narzędziami współczesnego inżyniera takimi jak programy obliczeniowe np.: MathCad, Mathematica, programy umożliwiające formułowanie i rozwiązywanie zadań inżynierskich z zastosowaniem metody elementów skończonych np.: SolidWorks, Cosmos/M, programy umożliwiające modelowanie geometryczne i strukturalne np.: AutoCAD, Inventor, Solid Edge, multipakiety inżynierskie na przykładzie programu CATIA, adaptacja programów do potrzeb użytkownika, na podstawie własnych aplikacji działających w środowisku graficznym programów grafiki inżynierskiej. Podczas studiów rozwijają oni umiejętność systemowego myślenia, łączenia abstrakcji i konkretów, formułowania i rozwiązywania problemów.
  Absolwenci tej specjalności są przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z konstrukcją, wytwarzaniem, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Absolwenci są przygotowani do pracy w przemyśle elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym oraz biurach projektowych i jednostkach naukowo-badawczych a także innych jednostkach eksploatujących i serwisujących maszyny i urządzenia mechaniczne, w których są zastosowane układy mechatroniczne.

  Specjalność Systemy Sterowania ma charakter interdyscyplinarny w obszarze nauk inżynierskich, bazujących na dyscyplinach mechaniki, technologii i budowy maszyn, automatyki, robotyki, sterowania oraz elektroniki i informatyki. Absolwenci tej specjalności otrzymują gruntowną wiedzę z zakresu: projektowania układów mechatronicznych, sterowania i programowania manipulatorów i robotów, programowania obrabiarek sterowanych numerycznie, budowy i sterowania układów hydraulicznych i pneumatycznych stosowanych w maszynach i urządzeniach, zastosowania robotów i maszyn w zautomatyzowanych systemach wytwarzania.
  Absolwenci ponadto uzyskają podstawy teoretyczne i praktyczne w dziedzinach: metodologii oraz poznania narzędzi projektowania i konstruowania mechatronicznego, sterowania i automatyzacji układów elektromechanicznych, sterowania manipulatorów, projektowania mechanizmów manipulatorów i ich podzespołów, obsługi systemów komputerowego wspomagania CAD/CAM.
  Wiedza zdobyta na tej specjalności umożliwia podjęcie pracy zawodowej we wszystkich gałęziach przemysłu, w szczególności w nowoczesnych przedsiębiorstwach powszechnie stosujących komputerowe wspomaganie działań inżynierskich, w biurach projektowych i jednostkach naukowo-badawczych oraz szkolnictwie.

Inne informacje związane z mechanika i budowa maszyn

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |