Home > Studia I Stopnia > Audyt Finansowy > Zaoczne > Chorzów > Studia I Stopnia - Audyt Wewnętrzny i Inżynieria Finansowa - Chorzów - Śląskie

Studia I Stopnia - Audyt Wewnętrzny i Inżynieria Finansowa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Audyt Wewnętrzny i Inżynieria Finansowa - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Po tej specjalności można powierzyć absolwentom zadania związane z oceną funkcjonowania oraz efektywności kontroli wewnętrznej, oceną kondycji finansowej firmy, o ceną i zarządzaniem instrumentami finansowymi przede wszystkim nowych generacji w różnych firmach i instytucjach. Absolwenci powinni znaleźć zatrudnienie w działach finansowych firm i instytucji na stanowisku audytora wewnętrznego i inżyniera finansowego.
 • Praktyki
  Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, bez egzaminów wstępnych! O przyjęciu, kandydat zostaje powiadomiony listownie.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Audyt Wewnętrzny i Inżynieria Finansowa

  Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.
  Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się co dwa tygodnie w soboty i niedziele.

  Wszystkie zajęcia odbywają się w kampusie Uczelni w budynku A i B przy ulicy Racławickiej w Chorzowie.

  Studenci studiów stacjonarnych uczą się przez 4 semestry dwóch języków.

      * Do wyboru mają: angielski
      * niemiecki
      * hiszpański
      * włoski
      * francuski
      * rosyjski

      * Istnieje możliwość wyboru poziomu: podstawowego
      * średniozaawansowanego
      * zaawansowanego


  Studenci studiów niestacjonarnych uczą się przez 6 semestrów jednego języka.

      * Do wyboru mają: angielski
      * niemiecki
      * hiszpański
      * włoski
      * francuski
      * rosyjski

      * Istnieje możliwość wyboru poziomu: podstawowego
      * średniozaawansowanego
      * zaawansowanego

  Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli zapewnia USM bez egzaminu wstępnego na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

  Plan studiów:

   
  SEMESTR 1
  Podstawy mikroekonomii     E
  Matematyka i analiza matematyczna     E
  Podstawy zarządzania     E
  Psychologia     Z
  Geografia ekonomiczna     Z
  Informatyka     zal
  Metodyka samodzielnego studiowania (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
   
  SEMESTR 2
  Podstawy makroekonomii     E
  Prawo     E
  Podstawy rachunkowości     E
  Statystyka     E
  Informatyka     E
  Socjologia     Z
  Język obcy     zal
  Kultura fizyczna (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 4 tyg.     zal
   
  SEMESTR 3
  Podstawy marketingu     E
  Ekonometria     E
  Mikroekonomia     Z
  Metody zarządzania     Z
  Makroekonomia     Z
  Podstawy nauki o finansach     E
  Bankowość     E
  Metody zarządzania     Z
  Instrumenty finansowe, ich wycena i zarządzanie portfelem     E
  Audyt zakupów i kontraktów oraz związków z kooperantami     E
  Audyt wewnętrzny w przedsiębiorstwie     E
  Inwestycje i finansowanie przedsiębiorstw     Z
  Informatyka     zal
  Planowanie kariery zawodowej (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Kultura fizyczna (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 3 tyg.     zal
   
  SEMESTR 4
  Zarządzanie finansami przedsiębiorstw     E
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Rachunkowość sektora publicznego     E
  Audyt głównych sfer działalności przedsiębiorstwa     Z
  Fuzje, przejęcia, giełda     Z
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. zaocznych)     zal
  Kultura przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Kultura fizyczna (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 6 tyg.     zal
   
  SEMESTR 5
  Finanse samorządu terytorialnego     Z
  Finanse publiczne     E
  Finanse międzynarodowe     E
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Rynek kapitałowy i pieniężny     Z
  Ubezpieczenia     E
  Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach finansów publicznych     E
  Próbkowanie w audycie     Z
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  ABC przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 2 tyg.     zal
   
  SEMESTR 6
  Zastosowanie informatyki w rachunkowości     Z
  Zastosowanie matematyki w finansach i bankowości     E
  Zarządzanie ryzykiem     Z
  Wybrane metody i techniki audytowe     E
  Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa     E
  Finansowanie w krótkim okresie     zal
  Przedmiot do wyboru (1)     E
  Język obcy     E
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Seminarium dyplomowe     E
  Etyka przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal


  E - egzamin
  Z - zaliczenie na prawach egzaminu
  zal - zaliczenie

Inne informacje związane z Audyt Finansowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |