Studia Podyplomowe - Prawo, finanse i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSBiF-Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Prawo, finanse i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Celem studiów jest przybliżenie problematyki prawnej, finansowej i podatkowej związanej z prowadzeniem małej i średniej firmy. Zakłada się również wykształcenie umiejętności w zakresie: * wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, * zarządzanie zasobami majątkowymi i finansowymi firmy, * obsługi rozliczeń podatkowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studia są przeznaczone są zarówno dla osób pragnących założyć własną firmę, jak i dla osób prowadzących działalność gospodarczą na małą skalę. Uczestnikami studiów mogą być również doradcy gospodarczy i menedżerowie. Do udziału w studiach podyplomowych zapraszamy absolwentów studiów wyższych ze stopniem magistra,inżyniera oraz licencjata.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów.
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe: Prawo, finanse i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwie

  Nazwa przedmiotu     Liczba godzin

  1.     Prawne podstawy funkcjonowania firmy     16
  2.     Prawo pracy     8
  3.     Zarządzanie MSP     8
  4.     Marketing w MSP     8
  5.     Pozyskiwanie kapitału przez małe i średnie przedsiębiorstwa     8
  6.     Fundusze pomocowe dla MSP     8
  7.     Współpraca MSP z bankiem     4
  8.     Zamówienia publiczne     4
  9.     Ubezpieczenia w działalności gospodarczej     8
  10.     Postępowanie podatkowe i zobowiązania podatkowe     8
  11.     Podatek VAT, podatek akcyzowy     16
  12.     Podatek dochodowy od osób fizycznych - zasady ogólne     16
  13.     Zryczałtowane formy opodatkowania     8
  14.     Podatek dochodowy od osób prawnych     12
  15.     Opodatkowanie transakcji leasingowych     4
  16.     Amortyzacja podatkowa     4
  17.     Podatki i opłaty lokalne     8
  18.     Podatek od czynności cywilno-prawnych     4
  19.     Rachunkowość finansowa i sprawozdawczość     24
  20.     Kontrola skarbowa i podatkowa     8
  21.     Obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne     12
  22.     Prawo dewizowe i celne     8
  23.     Testy     4

Inne informacje związane z Doradctwo Finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |