Home > Studia I Stopnia > Komunikacja w Biznesie > Zaoczne > Chorzów > Studia I Stopnia - Komunikacja i Public Relations w Biznesie - Chorzów - Śląskie

Studia I Stopnia - Komunikacja i Public Relations w Biznesie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Komunikacja i Public Relations w Biznesie - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Absolwent specjalności w toku studiów otrzymuje wiedzę z zakresu wielu dyscyplin nauk ekonomicznych i społecznych, takich jak marketing, psychologia społeczna, socjologia i politologia oraz bardziej szczegółowych zagadnień bezpośrednio związanych z działalnością public relations, np.: komunikowanie społeczne, lobbying, sponsoring, prawo itp. Ukończenie specjalności „Komunikacja i public relations w biznesie” daje możliwość absolwentowi podjęcia pracy w charakterze specjalisty ds. public relations i promocji, rzecznika prasowego zarówno firmy, jak i instytucji społecznych i politycznych, doradcy ds. komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, trenera i doradcy ds. komunikowania, w tym komunikowania medialnego. Przyswojenie szerokiej wiedzy ekonomicznej z elementami wiedzy humanistycznej oraz nabycie wielu praktycznych umiejętności w kreowaniu wizerunku firmy czy organizacji tworzy szansę podjęcia pracy we wszystkich sferach działalności gospodarczej oraz społeczno-politycznej.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, bez egzaminów wstępnych! O przyjęciu, kandydat zostaje powiadomiony listownie.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Komunikacja i Public Relations

  SEMESTR 1
  Podstawy mikroekonomii     E
  Matematyka i analiza matematyczna     E
  Podstawy zarządzania     E
  Psychologia     Z
  Geografia ekonomiczna     Z
  Informatyka     zal
  Metodyka samodzielnego studiowania (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
   
  SEMESTR 2
  Podstawy makroekonomii     E
  Prawo     E
  Podstawy rachunkowości     E
  Statystyka     E
  Informatyka     E
  Socjologia     Z
  Język obcy     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 4 tyg.     zal
   
  SEMESTR 3
  Podstawy marketingu     E
  Ekonometria     E
  Polityka społeczno – gospodarcza     Z
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze     E
  Mikroekonomia     Z
  Makroekonomia     Z
  Socjologia kultury     E
  Public relations     E
  Informatyka     zal
  Planowanie kariery zawodowej (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 3 tyg.     zal
   
  SEMESTR 4
  Metody oceny projektów gospodarczych     Z
  Socjologia społeczności lokalnych     E
  Psychologia społeczna     E
  Analiza środków masowej komunikacji     Z
  Komunikowanie w społeczności lokalnej     Z
  Finanse i bankowość     Z
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  Kultura przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 6 tyg.     zal
   
  SEMESTR 5
  Historia myśli ekonomicznej     E
  Nowoczesne techniki informatyczne w Public Relations     Z
  Finanse publiczne     Z
  Projektowanie kampanii promocyjnej     Z
  Techniki badania rynku i opinii publicznej     Z
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  ABC przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 2 tyg.     zal
   
  SEMESTR 6
  Zastosowania informatyki w biznesie     Z
  Ekonomia matematyczna     E
  Autoprezentacja     Z
  Komunikowanie interpersonalne     Z
  Budowanie kontaktów z mediami     Z
  Seminarium dyplomowe     E
  Przedmiot do wyboru (1)     E
  Język obcy     E
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Prognozowanie i symulacje     Z
  Etyka przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
   
  PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU
  Społeczeństwo obywatelskie
  Organizowanie i rozwój społeczności lokalnej
  Instytucje wspólnot europejskich
  Prawo gospodarcze i samorządowe
  Techniki negocjacyjne i rozwiązywania konfliktów
  Etyka i kultura w biznesie
  Treningi menedżerskie
  Techniki interakcyjne
  Prawo prasowe i autorskie
  Globalizacja i procesy lokalne
  Psychologia reklamy i konsumenta
  Społeczna odpowiedzialność firmy
  Praktyczna aranżacja reklamy
  Kształtowanie wizerunku firmy
  Organizacja agencji Public Relations


  E - egzamin
  Z - zaliczenie na prawach egzaminu
  zal - zaliczenie

Inne informacje związane z Komunikacja w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |