Home > Kursy i Szkolenia > Komunikacja w Biznesie > Indywidualnie > Tychy > Szkolenie - Trening umięjętności kierowniczych - Tychy - Śląskie

Szkolenie - Trening umięjętności kierowniczych - Indywidualnie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSZiNS-Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych im. ks. Emila Szramka w Tychach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Szkolenie - Trening umięjętności kierowniczych - Indywidualnie - Tychy - Śląskie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Szkolenie to ma charakter zamknięty, przeznaczone jest dla pracowników jednej instytucji (grup około 20 - osobowych), odbywa się w siedzibie WSZiNS Tychy
 • Szczegółowe informacje
  CELE MODUŁU I
  "Komunikacja w relacjach międzyludzkich i w organizacji"

  Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacjach interpersonalnych i w organizacji:
  prezentacja podstawowych elementów procesu komunikacji
  przedstawienie czynników zakłócających przebieg procesu komunikacji oraz sposobów zapobiegania i eliminacji.
  Przygotowanie uczestników do stosowania w praktyce metod skutecznej


  CELE MODUŁU II
  " Analiza Transakcyjna w zarządzaniu organizacją"

  Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami AT E. Bernea w organizacji:
  prezentacja podstawowych założeń AT
  typy transakcji w organizacji i ich efektywność
  zalety stosowania AT w zarządzaniu organizacja
  przykładowe gry stosowane w organizacjach
  Przygotowanie uczestników do stosowania w praktyce metod skutecznego rozpoznawania gier, ich rozpoznawania i ujawniania a także przeciwdziałania.  CELE MODUŁU III
  " Konflikty w organizacji"

  Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii konfliktu:
  Przyczyny, źródła konfliktów w organizacji
  Modele osobowościowego reagowania na konflikt
  Pseudo- i twórcze rozwiązywanie konfliktów (starty i zyski)
  Procedury rozwiązywania konfliktów (negocjacje, mediacje, arbitraż, sąd)
  Gotowość do poszukiwania rozwiązań - asertywność kierownika.
  Stres zawodowy.

  Przygotowanie uczestników do stosowania w praktyce w sposób elastycznych różnych sposobów rozwiązywania konfliktów w zależności od kontekstu sytuacyjnego, rozpoznawania stanu stresu i stosowania technik szybkiego odprężania.


  CELE MODUŁU IV
  " Motywacja i motywator-kierownik w organizacji"

  Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu psychologii motywacji:
  Istota motywacji organizacji (potrzeby indywidualne pracowników i potrzeby organizacji)
  Funkcje motywacji i dostarczanie motywacji w organizacji (kierownik jako lider grupy )
  Motywowanie -sposoby pozafinansowe
  Jak motywujesz swoich pracowników? - test. Podsumowanie

  Przygotowanie uczestników do stosowania w praktyce w sposób elastycznych różnych technik motywowania pracowników w zależności od ich potrzeb i możliwości organizacji.

  CELE MODUŁU V
  " Czas jako kapitał organizacji"

  Zapoznanie uczestników z podstawowymi pojęciami z zakresu skutecznego zarządzania czasem w organizacji:
  Planowanie pracy i zarządzanie czasem
  Zadania pilne i zadania ważne -zasady analizy własnych żądań
  Ocena własnych umiejętności zarządzania czasem -test.
  Kierownik jako zarządzający czasem innych - studium przypadku
  Uwarunkowania dobrej organizacji i skutecznego wykorzystania czasu w organizacji.
  Techniki szybkiej koncentracji uwagi i myślenia.
  Wypracowanie własnego profilu "Ja jako skuteczny kierownik".
  Podsumowanie i ewaluacja kursu.
  Przygotowanie uczestników do stosowania w praktyce w sposób elastycznych różnych zasad zarządzania własnym czasem i czasem innych, dobrego organizowania miejsca pracy oraz stosowania technik szybkiej koncentracji uwagi i myślenia.

Inne informacje związane z Komunikacja w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |