Skuteczna Komunikacja Uczestników Organizacji - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Active Progress

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Skuteczna Komunikacja Uczestników Organizacji - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  KORZYŚCI:
  W trakcie zajęć uczestnik:
  • pozna zasady skutecznej komunikacji
  • nauczy się wybranych technik komunikacji
  • pozna praktyczne umiejętności publicznego wypowiadania swoich przekonań
  • nauczy się radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych wykorzystując w tym celu skuteczną komunikacj
  UCZESTNICY SZKOLENIA:
  Szkolenie skierowane jest zarówno do indywidualnych osób, jak i całych organizacji, które chcą podnieść efektywność wykorzystania czasu przez jej indywidualnych uczestników.

  PROGRAM:
  Techniki skutecznej są dość dobrze rozpoznane a dostęp do nich jest jedynie ograniczony umiejętnościami użytkownika. Jedną ze ścieżek służących zwiększaniu wachlarza stosowanych technik komunikacyjnych jest prawidłowo zrealizowany program szkoleniowy. By spełnić te wymagania proponowany program szkolenia obejmuje w skondensowanej formie zarówno podstawowe, jak i zaawansowane techniki komunikacji. Ważne z punktu widzenia efektywności szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności związanych z komunikacją.

  Szkolenie w swojej strukturze podzielono na cztery obszary tematyczne. Pierwszy dotyczy zrozumienia pojęć podstawowych, funkcji jakie pełni i skutków jakie przynosi umiejętność słuchania, odkrywania przed innymi swoich myśli i emocji, a także skutecznego wyrażania tego co dla nas ważne. Drugi obszar to odpowiedź na pytanie dlaczego niektórzy wykorzystują mowę ciała, właściwy język, prajęzyk i metakomunikaty,  analizę transakcyjną w komunikacji częściej i skuteczniej od pozostałych i co z tego wynika. Trzeci obszar nawiązuje do sytuacji konfliktowych, asertywności, uczciwej kłótni i podstaw negocjacji. Ostatni obszar związany jest z umiejętnością wywierania wpływu, skutecznej komunikacji w małej grupie, wygłaszania przemówień publicznych i radzenia sobie w konkretnych sytuacjach np. rozmowy kwalifikacyjnej. Tak skonstruowana tematyka szkolenia ma pomóc uczestnikom organizacji we wzmocnieniu już wykorzystywanych, ale również na dopracowaniu nowych technik komunikacji. Istotnym częścią szkolenia w wymiarze praktycznym jest część ćwiczeniowa, uświadamiająca techniki komunikacyjne uczestnikom szkolenia.

  W zakresie merytorycznym szkolenie obejmuje:
  Sztuka skutecznego słuchania, przekazywania emocji i ekspresja wypowiedzi:
  • Pseudosłuchanie a słuchanie prawdziwe
  • Bariery na drodze skutecznego słuchania
  • Optymalne poziomy otwarcia
  • Ekspresja i pełna komunikacja
  Taktyki komunikacji:
  • Przekaz werbalny i niewerbalny
  • Prajęzyk i meta komunikaty
  • Zasady analizy transakcyjnej
  • Różnice kulturowe i precyzowanie wypowiedzi
  • Przekaz werbalny i niewerbalny
  Komunikacja w sytuacjach konfliktowych:
  • Asertywność w aktach komunikacji
  • Zasady uczciwej kłótni
  • Sytuacje konfliktowe w negocjacjach
  Wywieranie wpływu na innych:
  • Strategie wywierania wpływu na innych
  • Zasady komunikacji w małej grupie
  • Komunikacja na forum publicznym
  METODYKA ZAJĘĆ:
  Zajęcia podzielone są na część teoretyczną oraz ćwiczenia:
  • Ja publicznie
  • Praca z wykorzystaniem kamery
  • Co mówi Twoje ciało ?
  • Sztuka mówienia "nie"
  • Wydawanie poleceń i przyjmowanie złych wiadomości
  • Oceń innych i wskaż ich typ komunikowania

Inne informacje związane z Komunikacja w Biznesie

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |