Studia I Stopnia - Biznes Międzynarodowy i Projekty Europejskie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Biznes Międzynarodowy i Projekty Europejskie - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Absolwent specjalności Biznes międzynarodowy i projekty europejskie zyska kompleksową wiedzę obejmującą problematykę prowadzenia biznesu w międzynarodowym i międzykulturowym otoczeniu oraz planowania i zarządzania projektami w: przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, instytucjach unijnych, otoczenia biznesu, a także w firmach konsultacyjnych współpracujących z sektorem samorządu terytorialnego oraz biznesu na etapie planowania projektów. Wiedza, umiejętności i doświadczenie zdobyte przez absolwentów specjalności pozwolą na skuteczne poszukiwanie pracy w: * w korporacjach transnarodowych bądź mniejszych przedsiębiorstwach, które dokonały inwestycji na polskim rynku, * polskich firmach, planujących ekspansję na rynki zagraniczne, * firmach lokalnych, współpracujących z przedsiębiorstwami zagranicznymi, * jednostkach samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, * instytucjach unijnych, * przedsiębiorstwach otoczenia biznesu (firmy konsultingowe, doradcze, szkoleniowe), * władzach wojewódzkich, instytucjach publicznych (urzędy wojewódzkie, urzędy pracy, związki gmin, agencje rozwoju regionalnego), * jednostkach budżetowych samorządu terytorialnego (instytucje świadczące usługi komunalne i publiczne), * organizacjach pozarządowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Studentem Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli może zostać każda osoba, która posiada świadectwo dojrzałości oraz złoży komplet wymaganych dokumentów, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń, bez egzaminów wstępnych! O przyjęciu, kandydat zostaje powiadomiony listownie.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Biznes Międzynarodowy i Projekty Europejskie

  SEMESTR 1
  Podstawy mikroekonomii     E
  Matematyka i analiza matematyczna     E
  Podstawy zarządzania     E
  Psychologia     Z
  Geografia ekonomiczna     Z
  Informatyka     zal
  Metodyka samodzielnego studiowania (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Język obcy     zal
   
  SEMESTR 2
  Podstawy makroekonomii     E
  Prawo     E
  Podstawy rachunkowości     E
  Statystyka     E
  Informatyka     E
  Socjologia     Z
  Język obcy     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 4 tyg.     zal
   
  SEMESTR 3
  Podstawy marketingu     E
  Ekonometria     E
  Polityka społeczno – gospodarcza     Z
  Międzynarodowe stosunki gospodarcze     E
  Mikroekonomia     Z
  Makroekonomia     Z
  Integracja europejska     Z
  Politologia     Z
  Informatyka     zal
  Planowanie kariery zawodowej (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 3 tyg.     zal
   
  SEMESTR 4
  Metody oceny projektów gospodarczych     Z
  Polityka strukturalna i regionalna Unii Europejskiej     Z
  Prawo międzynarodowe gospodarcze     Z
  Marketing międzynarodowy     Z
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Finanse i bankowość     Z
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  Kultura przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Wychowanie fizyczne (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Studia, analizy, projekty...     zal
  Praktyka – 6 tyg.     zal
   
  SEMESTR 5
  Historia myśli ekonomicznej     E
  Badanie rynków międzynarodowych     Z
  Zarządzanie międzynarodowe     E
  Finanse międzynarodowe     Z
  Zarządzanie strategiczne     E
  Finanse publiczne     Z
  Negocjacje z partnerem zagranicznym     Z
  Przedmioty do wyboru (2)     E
  Seminarium dyplomowe     zal
  Informatyka (dot. st. niestacjonarnych)     zal
  ABC Przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Język obcy     zal
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     zal
  Praktyka – 2 tyg.     zal
   
  SEMESTR 6
  Zastosowania informatyki w biznesie     Z
  Ekonomia matematyczna     E
  Międzynarodowe rozliczenia i transakcje gospodarcze     Z
  Prognozowanie i symulacje     Z
  Biznes międzynarodowy     Z
  Seminarium dyplomowe     E
  Język obcy     E
  Przedmiot do wyboru (1)     E
  Język obcy II (dot. st. stacjonarnych)     Z
  Etyka przedsiębiorczości (dot. st. stacjonarnych)     zal
   
  PRZEDMIOTY SWOBODNEGO WYBORU
  Współczesne stosunki europejskie
  Geografia polityczna
  Polityka regionalna Unii Europejskiej
  Funkcjonowanie organizacji samorządowych w krajach europejskich
  Ekonomika stosunków międzynarodowych
  Publiczne i prywatne prawo międzynarodowe
  Logistyka międzynarodowa
  Umowy o współpracy i wspólnych przedsięwzięciach
  Współpraca z partnerem zagranicznym
  Instytucje i funkcjonowanie Wspólnot Europejskich


  E - egzamin
  Z - zaliczenie na prawach egzaminu
  zal - zaliczenie

Inne informacje związane z Rozwój Międzynarodowy

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |