Zarządzanie Strategiczne - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Active Progress

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Strategiczne - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  Szkolenie w swoim zamiarze ma pomóc menedżerom średniego i wyższego szczebla zarządzania w stworzeniu jednej z możliwych perspektyw poznawczych, pozwalających na poruszanie się po trudnym do rozpoznania terenie współczesnego myślenia i zarządzania strategicznego oraz powinna dostarczyć inspiracji do skutecznego działania.

  KORZYŚCI:
  Zarządzanie strategiczne jest swoistą postawą każdej organizacji wobec przyszłości wynikająca z myślenia strategicznego jej uczestników. W swym głównym zamierzeniu powinno dać programy potrzebne do realizacji zadań zapewniających wdrożenie strategii oraz przyjętej polityki strategicznej, gdzie znajdą odzwierciedlenie postawy, sposób myślenia oraz wizja naczelnego kierownictwa organizacji. Jest to proces, wbrew powszechnym opiniom,  niezmiernie dynamiczny, obejmujący wiele etapów podczas których powinno unikać się możliwości popełnienia błędnych decyzji, kładąc nacisk na właściwe określenie obszarów przyszłych działań, redukcji złożoności poprzez stabilizację sposobów działania i oczekiwań a także integrację poszczególnych decyzji w obszernym planie całościowym uwzględniając istniejące czynniki ograniczające.

  UCZESTNICY SZKOLENIA:
  Szkolenie skierowane jest do indywidualnych osób mających swój udział w zarządzaniu organizacjami, z naciskiem na średni i wyższy szczebel kierowniczy.

  PROGRAM:
  Strategia, jako kategoria ekonomiczna, ma swe korzenie w wojskowości, a dokładniej w sztuce prowadzenia i wygrywania wojny. Dynamika zmian otoczenia, jego nieprzewidywalność, a z drugiej strony procesy globalizacyjne mocno uświadamiają kadrze zarządzającej jak dalece jest to trafne określenie. Niezmiernie istotnym jest aby każdy uczestnik organizacji był świadomy znaczenia procesów strategicznych w zarządzaniu organizacją, z uwzględnieniem jej wielkości i etapu rozwoju. Strategia przynosi oczekiwane efekty wtedy, gdy jest konkretnie, mierzalnie, czasowo sprecyzowana a jednocześnie efektywnie przekazana uczestnikom organizacji, i tylko wtedy stanowi przyczynek dla jej sukcesu. Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki wydaje się konieczne przekazanie adeptom praktyki zarządzania współczesnej wiedzy obejmującej nurtujące kwestie strategii i myślenia strategicznego we współczesnym burzliwym otoczeniu, jak również rosnące znaczenie innowacji i przedsiębiorczego zarządzania w istniejących organizacjach.

  W zakresie merytorycznym szkolenie obejmuje:
  • Czynniki kreujące proces zmian w organizacji:

   • Kierunki ewolucji otoczenia organizacji
   • System obserwacji i wczesnego ostrzegania
   • Ryzyko w działalności gospodarczej a sposoby radzenia sobie z nim.
  • Perspektywiczne myślenie a teraźniejsze działania w procesach zarządzania strategicznego:
  • Pewność, ryzyko i niepewność w działalności organizacji
  • Integratywne zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Kultura organizacyjna w procesach zarządzania strategicznego.
  • Strategia jako długookresowy program działania każdej organizacji:
  • Czynniki strategiotwórcze i ich kreatywne walory
  • Rodzaje strategii a pragmatyzm ich wyboru
  • Komunikacja w procesie wdrażania strategii
  • Proces zarządzania strategicznego, czyli systemowe myślenie przywódcy wizjonerskiego:
  • Menedżer a przywódca – kim tak naprawdę jesteś ?
  • Przyszły obraz organizacji, czyli jak zostać wizjonerem
  • Wprowadzanie zmian w organizacji zgodnie z myśleniem strategicznym
  • Strategiczny planista czy zaplanowany strateg
  • Założenia systemu planowania strategicznego w jednostce organizacji
  • Procedura przygotowania planu strategicznego
  • Polityka strategiczna jako koncepcja funkcjonowania organizacji
  • Myślenie strategiczne a myślenie przedsiębiorcze – na skrzyżowaniu dróg:
  • Zarządzanie przedsiębiorcze i administracyjne
  • Orientacja przedsiębiorcza organizacji
  • Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej i jego wpływ na dalszą strategię
  • Strategie dziedzinowe w zarządzaniu organizacją
  • Strategie konkurowania na rynku:
  • Strategie zorientowane na obszar konkurowania

Inne informacje związane z zarządzanie firmą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |