Studia I Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne - Zaoczne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Członkostwo Polski w UE oraz wspólne działanie polskich i zagranicznych podmiotów gospodarczych wzmoże zapotrzebowanie na fachowców specjalności Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne. W dobie obecnych przemian międzynarodowych niezbędna staje się znajomość zagadnień związanych z gospodarką Polski oraz jej powiązań z gospodarką światową.
 • Profil słuchacza / wymogi
  Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Ekonomia uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Międzynarodowe Stosunki Ekonomiczne

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • międzynarodowych stosunków gospodarczych • prawa • zarządzania • rachunkowości • podstaw makroekonomii • mikroekonomii • matematyki • statystyki opisowej • ekonometrii • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • polityki społecznej • polityki gospodarczej • analizy ekonomicznej • finansów publicznych i rynków finansowych • ekonomii integracji europejskiej • etyki życia gospodarczego • gospodarki regionalnej
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), technologii informacyjnej, z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, filozofia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.

  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.

  Czego można się nauczyć?

  Program obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Analiza rynków zagranicznych
      * Analiza porównawcza rozwoju krajów europejskich
      * Finanse międzynarodowe
      * Geopolityka
      * Handel zagraniczny
      * Integracja gospodarcza UE
      * Negocjacje na rynku międzynarodowym
      * Polityka regionalna UE
      * Marketing globalny.

  Absolwenci specjalności będą potrafili m.in. negocjować kontrakty na rynku międzynarodowym, wykorzystywać znajomość różnic
  kulturowych w procesie negocjacyjnym między kontrahentami zagranicznymi, zawierać transakcje i organizować transport w handlu międzynarodowym, a także analizować wydarzenia i trendy kształtujące tendencje inwestycyjne na świecie oraz zarządzać zasobami ludzkimi w skali międzynarodowej.

  Jakie są perspektywy zawodowe?

  Absolwenci będą przygotowani do pracy w:

      * firmach prowadzących działalność eksportową i importową oraz firmach planujących wejście            na rynki zagraniczne
      * podmiotach współpracujących z instytucjami zagranicznymi, prowadzących wymianę                        gospodarczą z zagranicą
      * międzynarodowych organizacjach gospodarczych oraz w placówkach zagranicznych                        działających w Polsce
      * instytucjach działających na szczeblu regionalnym, odpowiadając za budowanie atrakcyjności        inwestycyjnej i konstruowanie polityki gospodarczej w regionie.

Inne informacje związane z ekonomia

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |