Home > Studia I Stopnia > E-Biznes > Dzienne > Chorzów > Studia I Stopnia - Biznes Elektroniczny - Chorzów - Śląskie

Studia I Stopnia - Biznes Elektroniczny - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSB-Wyższa Szkoła Bankowa w Chorzowie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia - Biznes Elektroniczny - Dzienne - Chorzów - Śląskie

 • Cele
  Bez zaawansowanych systemów informatycznych, funkcjonowanie współczesnych firm na skalę globalną, obsługa setek oddalonych od siebie oddziałów czy operacji na rynkach międzynarodowych nie byłaby możliwa. W ramach tej specjalności studenci zdobywają wiedzę, którą będą mogli wykorzystać w małych, średnich, jak i dużych firmach.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunki przyjęcia na kierunek Informatyka i Ekonometria Na kierunek Informatyka i Ekonometria przyjmowani są kandydaci, którzy zdali na egzaminie dojrzałości /maturalnym matematykę, albo ci, którzy na świadectwie ukończenia szkoły średniej mają średnią ocen z matematyki, fizyki i informatyki co najmniej 3,0. Złóż wymagane dokumenty w Biurze Rekrutacji: * podanie, kwestionariusz, życiorys - dostępne także w Biurze Rekrutacji, * świadectwo maturalne (odpisy notarialne świadectwa maturalnego nie są przyjmowane), * kserokopia świadectwa ukończenia szkoły średniej i oryginał do wglądu (w przypadku matury zdawanej po roku 2004), * kserokopia obu stron dowodu w postaci karty identyfikacyjnej (potwierdzona przez Biuro Rekrutacji lub notarialnie) lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość, * cztery zdjęcia (wymiar: 35 x 45 mm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, bez nakrycia głowy), * dane z książeczki wojskowej (seria, numer i adres WKU), * dowód wniesienia opłaty wpisowej Kandydaci na studia zobowiązani są również do podpisania umowy o odpłatności za studia. Warunki przyjęcia O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby składające dokumenty do WSB wybierają jeden z kierunków.
 • Tutuł uzyskany
  Absolwent studiów na kierunku Informatyka i Ekonometria uzyskuje wyższe wykształcenie i otrzymuje dyplom licencjata.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów Biznes Eletroniczny

  Grupa treści podstawowych w zakresie:
  • ekonomii • prawa • zarządzania • informatyki ekonomicznej • rachunkowości • finansów • podstaw informatyki • bhp

  Grupa treści kierunkowych w zakresie:
  • analizy matematycznej • algebry liniowej • statystyki opisowej i ekonomicznej • rachunku prawdopodobieństwa i statystyki • ekonometrii • matematyki finansowej i ubezpieczeniowej • badań operacyjnych • programowania komputerowego • projektowania systemów informatycznych • baz danych • systemów operacyjnych
  Ponadto studenci uczestniczą w zajęciach z języków obcych (w dużym wymiarze godzin), wychowania fizycznego (obowiązkowych w systemie stacjonarnym), z treści poszerzających wiedzę humanistyczną (socjologia, filozofia) oraz z zakresu ochrony własności intelektualnej.


  Studia licencjackie trwają 6 semestrów - 3 lata.


  Czego można się nauczyć?
  Program specjalności Biznes Elektroniczny obejmuje m.in. takie przedmioty specjalnościowe:

      * Grafika i multimedia
      * Bazy danych w Internecie
      * Programowanie w Internecie
      * Bezpieczeństwo systemów informatycznych
      * Budowa serwisów WWW
      * Firma w Internecie
      * Systemy zarządzania treścią
      * Systemy informatyczne e-biznesu
      * Technologie zdalnego nauczania.

  Absolwenci tej specjalności będą potrafili wykorzystywać technologie internetowe w zakresie wspomagania decyzji biznesowych,
  opracowywać strategię wdrażania rozwiązań e-biznesu w organizacjach. Nabędą umiejętności w zakresie efektywnego wykorzystania Internetu w biznesie, prowadzenia działań marketingowych przy użyciu Internetu, projektowania serwisów internetowych i portali korporacyjnych, administrowania serwisami internetowymi. Wiedzą też jak tworzyć oprogramowanie dla potrzeb e-biznesu.

  Jakie są perspektywy zawodowe?

  Absolwenci znajdują zatrudnienie m.in. w:

      * firmach z branży ISP (Internet Services Providers), konstruując serwisy internetowe
      * różnej wielkości firmach, gdzie odpowiadają za administrowanie serwisami internetowymi ze        szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa pracy w sieciach rozległych oraz projektowania        internetowych i intranetowych baz danych
      * firmach software’owych, tworząc oprogramowania dla potrzeb e-biznesu
      * agencjach konsultingowych, jako doradcy informatycznego wspierania działań organizacji.

Inne informacje związane z E-Biznes

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |