Home > Studia I Stopnia > Logistyka > Zaoczne > Katowice > Studia Licencajckie - Logistyka i Transport Międzynarodowy - Katowice - Śląskie

Studia Licencajckie - Logistyka i Transport Międzynarodowy - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem GWSH -Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. Wojciecha Korfantego w Katowicach

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Licencajckie - Logistyka i Transport Międzynarodowy - Zaoczne - Katowice - Śląskie

 • Cele
  Celem tej specjalności jest wykształcenie specjalistów dysponujących merytoryczną i praktyczną wiedzą z zakresu zarządzania procesami transportowo - spedycyjno - logistycznymi (TSL). Studenci wybierający tę specjalność, mają zdobycia wiedzy ekonomicznej z zakresu problematyki funkcjonowania rynku TSL. Poznają zagadnienia organizacyjne oraz prawne związane z funkcjonowaniem przedsiębiorstw TSL w skali krajowej, jak też przede wszystkim w skali międzynarodowej.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Perspektywy zawodowe
  Absolwenci (licencjaci) GWSH, którzy ukończyli specjalność Logistyka i Transport Międzynarodowy, są merytorycznie oraz praktycznie przygotowani do pracy w przedsiębiorstwach prowadzących działalność transportową, spedycyjną i logistyczną związaną z obsługą szeroko rozumianych przepływów towarowych w skali krajowej i międzynarodowej oraz jako menedżerowie logistyki i transportu w różnych organizacjach produkcyjnych, handlowych i usługowych. Przykładowymi stanowiskami, na których absolwenci GWSH specjalności Logistyka i Transport Międzynarodowy mogą podjąć zatrudnienie, są: kontroler przepływów logistycznych, specjalista ds. transportu, spedytor międzynarodowy, konsultant ds. procesów logistycznych i spedycyjnych, specjalista ds. zakupów.


  Przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe - wspólne dla wszystkich specjalności na kierunku Zarządzanie (studia I stopnia, stacjonarne)

      * Ekonomia (mikro)
      * Matematyka
      * Historia gospodarcza świata i Polski
      * Wstęp do prawoznawstwa
      * Etyka w biznesie
      * Podstawy finansów
      * Podstawy zarządzania
      * Statystyka (opisowa)
      * Technologie informacyjne
      * Marketing
      * Podstawy rachunkowości
      * Nauki o organizacji
      * Finanse przedsiębiorstwa
      * Badania marketingowe
      * Informatyka w zarządzaniu
      * Zarządzanie zasobami ludzkimi
      * Zachowania organizacyjne
      * Rachunkowość finansowa
      * Zarządzanie jakością
      * Ochrona własności intelektualnej
      * Zarządzanie projektami
      * Język obcy (j.angielski, j.francuski lub j.niemiecki)
      * II język obcy - fakultet (j.angielski, j.francuski, j.niemiecki, j.hiszpański, j.rosyjski lub j.włoski)
      * Wychowanie fizyczne
      * Zajęcia rekreacyjno-sportowe (fakultet)
      * Praktyka zawodowa

  Przedmioty specjalnościowe i specjalizacyjne - wykładane w ramach specjalności Logistyka i Transport Międzynarodowy (studia I stopnia, stacjonarne)

      * Ekonomika transportu
      * Spedycja krajowa i międzynarodowa
      * Marketing usług transportowych i spedycyjnych
      * Rynek usług logistycznych
      * Logistyka międzynarodowa
      * Międzynarodowe transakcje gospodarcze
      * Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie
      * Zastosowania narzędzi informatycznych w logistyce
      * Negocjacje w biznesie
      * Wprowadzenie na rynek pracy
      * Przedmioty specjalnościowe do wyboru
      * Język obcy specjalizacyjny (j.angielski, j.francuski lub j.niemiecki)
      * II język obcy specjalizacyjny - fakultet (j.angielski, j.francuski, j.niemiecki, j.hiszpański,                    j.rosyjski lub j.włoski)
      * Proseminarium
      * Seminarium dyplomoweInne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |