Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Praktyce - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Active Progress

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zarządzanie Łańcuchem Dostaw w Praktyce - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  CEL SZKOLENIA:
  • Zapoznanie uczestników  przesłankami tworzenia łańcuchów dostaw
  • Przedstawienie uczestnikom zasad, zadań i celów zarządzania łańcuchami dostaw
  • Przedstawienie  uczestnikom roli i zadań logistyki w koncepcji zarządzania łańcuchami dostaw
  • Zapoznanie uczestników z najnowszymi koncepcjami zarządzania łańcuchem dostaw
  KORZYŚCI:
  • Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy pracowników nabytej w trakcie procesu edukacji oraz w pracy
  • Dostarczenie pracownikom konkretnych metod i narzędzi do wykorzystania w procesie logistycznej obsługi klienta
  • Dostarczenie pracownikom metod dotyczących wyboru i oceny dostawców oraz ustalania polityki zaopatrzenia
  • Przekazanie pracownikom wiedzy na temat metod analizy kosztowej niezbędnych przy dokonywaniu wyboru przewoźnika oraz organizacji transportu)
  • Dostarczenie pracownikom wiedzy pozwalającej na racjonalne podjęcie decyzji dotyczącej outsourcingu logistyki i innych procesów
  • Przedstawienie konkretnych metod ustalania częstotliwości i wielkości dostaw w systemach „dokładnie na czas” oraz ich wpływu na racjonalizację kosztów zapasów
  • Zaprezentowanie tzw. najlepszych praktyk i najciekawszych współczesnych koncepcji implementowanych w łańcuchach dostaw
  • Możliwość konsultacji/przedyskutowania bezpośrednio ze specjalistą problemów, problemów jakimi pracownicy przedsiębiorstwa mają do czynienia na co dzień w przedsiębiorstwie.
  UCZESTNICY SZKOLENIA:

  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników operacyjnych i menedżerów wszystkich szczebli przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych, w tym:
  • Pracowników działów zakupów i zaopatrzenia
  • Pracowników działów handlowych, sprzedaży i ekspedycji
  • Pracowników działów utrzymania ruchu
  • Pracowników działów logistyki
  • Pracowników działów zarządzania łańcuchem dostaw
  • Dyrektorów/kierowników oddziałów przedsiębiorstw.
  PROGRAM:

  Szkolenie dotyczy podstawowych problemów związanych z zarządzaniem łańcuchem dostaw oraz metod i narzędzi znajdujących zastosowanie w ich rozwiązywaniu. Omówione zostaną zarówno zagadnienia związane z procesem dystrybucji, jak i procesem zaopatrzenia z akcentem na problemy logistyczne (część wykładowa nie więcej niż 40%). Szkolenie ma charakter praktyczny: uczestnikom zostaną pokazane filmy ukazujące rozwiązania firm zachodnioeuropejskich w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw, omówione zostaną studia przypadków firm, uczestnicy wezmą także udział w ćwiczeniach ilościowych oraz w zespołowej grze symulacyjnej.

  W zakresie merytorycznym szkolenie obejmuje:
  • Zagadnienia wstępne  koncepcja zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw
  • Warunki implementacji, funkcjonowania i korzyści z zastosowania koncepcji SCM
  • Koncepcja Material Decoupling Point
  • Znaczenie logistycznej obsługi klienta w łańcuchu dostaw
  • Zakupy i zaopatrzenie w łańcuchu dostaw
  • Organizacja transportu w łańcuchu dostaw
  • Rola outsourcingu w łańcuchu dostaw, wsparcie łańcucha dostaw przez usługodawców logistycznych
  • Wpływ sterowania przepływem informacji i zapasów w łańcuchu dostaw na efektywność obsługi klienta
  • Organizacja dostaw zaopatrzeniowych i dystrybucyjnych w systemach „dokładnie na czas”
  • Współczesne wiodące koncepcje (CPFR, ECR, VMI) i wzorcowe praktyki w łańcuchu dostaw.
  METODYKA ZAJĘĆ:
  Wykłady
  Ćwiczenia, a w tym:
  • Dyskusje grupowe – omówienie danego problemu w grupach i dyskusja we wspólnym gronie celem pełniejszego zrozumienia omawianych problemów i odniesienia ich do sytuacji we własnej firmie
  • Analiza przypadków wybranych firm – analiza pytań do przypadków w grupach, dyskusja nad problemami firm, poszukiwanie rozwiązań
  • Zadania – analiza treści zadania, omówienie metodologii jego rozwiązania i rozwiązanie (wspólnie, w grupach, bądź indywidualnie)
  • Gra symulacyjna – ćwiczenie wskazujące na rolę przepływu informacji w łańcuchu dostaw na wielkość zapasów tworzonych w poszczególnych ogniwach łańcucha, a następnie omówienie wyników zadania, popełnionych błędów i wniosków na przyszłość

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |