Ryzyko w Logistyce Łańcucha Dostaw - Analiza i Zarządzanie - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Active Progress

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Ryzyko w Logistyce Łańcucha Dostaw - Analiza i Zarządzanie - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  CEL SZKOLENIA:
  • Wyraźne określenie źródeł, rodzajów oraz przyczyn i skutków ryzyka oddziałującego na sferę logistyki w pojedynczych przedsiębiorstwach i w łańcuchach dostaw
  • Zapoznanie uczestników z prawidłowym przebiegiem oraz metodami i narzędziami analizy ryzyka w logistyce
  • Zapoznanie uczestników z prawidłowym przebiegiem oraz metodami i narzędziami zarządzania ryzykiem w logistyce
  • Rozwinięcie umiejętności przeprowadzania analiz ilościowych oraz jakościowych w zakresie identyfikacji, oceny i pomiaru ryzyka w logistyce
  • Nabycie umiejętności przewidywania i zapobiegania zagrożeniom wpływającym na łańcuchy dostaw
  • Wykształcenie zdolności dostrzegania i opisywania efektów oddziaływania ryzyka na sferę logistyki członka łańcucha dostaw oraz innych ogniw tego łańcucha.
  KORZYŚCI:
  • Uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy pracowników nabytej w trakcie procesu edukacji oraz w pracy
  • Dostarczenie pracownikom konkretnych metod i narzędzi do wykorzystania w procesach analizy i zarządzania ryzykiem ściśle w kontekście logistyki
  • Zaprezentowanie tzw. najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw oraz potknięć innych firm w tym zakresie (możliwość uczenia się na cudzych błędach)
  • Możliwość konsultacji/przedyskutowania bezpośrednio ze specjalistą problemów, problemów jakimi pracownicy przedsiębiorstwa mają do czynienia na co dzień w przedsiębiorstwie.
  UCZESTNICY SZKOLENIA:
  Szkolenie przeznaczone jest dla starszych specjalistów i menedżerów wszystkich szczebli przedsiębiorstw handlowych, usługowych i produkcyjnych, w tym:
  • Pracowników działów zakupów i zaopatrzenia
  • Pracowników działów handlowych, sprzedaży i ekspedycji
  • Pracowników działów utrzymania ruchu
  • Pracowników działów logistyki
  • Pracowników działów zarządzania łańcuchem dostaw
  • Dyrektorów/kierowników oddziałów przedsiębiorstw.
  PROGRAM:
  Szkolenie adresowane jest do tych aktywnych w biznesie Klientów, którym nie wystarcza bierne reagowanie na ryzyko, którego doświadczają zarówno oni, jak i ich dostawcy i klienci. Akcent położono na analizę i zarządzanie ryzykiem w sferze logistyki w kontekście powiązań firm z ich współpracownikami. Oprócz omówienia koncepcji procesów analizy i zarządzania ryzykiem (część wykładowa ok. 40%), przedstawione zostaną także metody i narzędzia praktycznej implementacji tych procesów (szerokie spektrum metod stosowanych w zarządzaniu organizacjami, zarządzaniu jakością i zarządzaniu projektami, które można z powodzeniem wykorzystać w logistyce). Uczestnicy będą też mogli się zapoznać z praktykami zarządzania ryzykiem w sferze logistyki różnych organizacji.

  W zakresie merytorycznym szkolenie obejmuje:
  • Zagadnienia wstępne – wpływ niepewności i ryzyka na współczesne organizacje i łańcuchy dostaw, ryzyko w logistyce
  • Koncepcje procesów analizy i zarządzania ryzykiem w logistyce
  • Etapy analizy ryzyka w logistyce (identyfikacja, pomiar i ocena)
  • Praktyczne metody, techniki i narzędzia wdrożenia procesu analizy ryzyka w logistyce w organizacji (np. FMEA procesu, 5W2H, SWOT, indykatory ryzyka)
  • Etapy zarządzania ryzykiem w logistyce (planowanie, organizowanie, realizacji i kontrola)
  • Praktyczne metody, techniki i narzędzia wdrożenia procesu zarządzania ryzykiem w logistyce w organizacji (np. tworzenie polityki zarządzania ryzykiem, raportowanie, macierz reagowania na ryzyko)
  • Uwarunkowania udanego zarządzania ryzykiem w logistyce organizacjach, najlepsze praktyki.
  METODYKA ZAJĘĆ:
  Wykłady
  Ćwiczenia, a w tym:
  • Dyskusje grupowe – omówienie danego problemu w grupach i dyskusja we wspólnym gronie celem pełniejszego zrozumienia omawianych problemów i odniesienia ich do sytuacji we własnej firmie
  • Analiza przypadków wybranych firm – analiza pytań do przypadków w grupach, dyskusja nad problemami firm, poszukiwanie rozwiązań
  • Zadania – analiza treści zadania, omówienie metodologii jego rozwiązania i rozwiązanie (wspólnie, w grupach, bądź indywidualnie)
  • Ćwiczenie projektowe – pełna analiza ryzyka w logistyce danego przedsiębiorstwa.

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |