Zdobywanie Przewagi Konkurencyjnej za Pomocą Logistycznej Obsługi Klienta - Szkolenie

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Active Progress

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Zdobywanie Przewagi Konkurencyjnej za Pomocą Logistycznej Obsługi Klienta - Szkolenie - W ciągu tygodnia - Katowice - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  CEL SZKOLENIA:
  • Dogłębne poznanie koncepcji obsługi logistycznej w łańcuchach dostaw
  • Opanowanie pomiaru poziomu obsługi i kosztów obsługi logistycznej jako podstawy podejmowania decyzji operacyjnych i strategicznych
  • Wykształcenie umiejętności uczestników w zakresie analizy problemów związanych z ustalaniem i pomiarem standardów/poziomów obsługi oraz pomiarem kosztów obsługi logistycznej,
  • Przekazanie uczestnikom umiejętności planowania krótko i długookresowych planów w zakresie logistycznej obsługi klienta
  KORZYŚCI:
  • Uzupełnienie wiedzy uczestników w wybranej tematyce i jej ugruntowanie.
  • Zapoznanie uczestników ze skutecznymi metodami i narzędziami wykorzystywanymi w realizacji procesu obsługi klienta i jego monitorowaniu.
  • Eliminacja podstawowych błędów popełnianych przez pracowników.
  • Możliwość wprowadzenia korzystnych zmian w systemie logistycznym firmy. przynoszącym korzyść zarówno firmie, jak i klientowi
  • Redukcja kosztów logistycznej obsługi klienta i podniesienie jej poziomu.
  UCZESTNICY SZKOLENIA:
  Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników firm handlowych i usługowych, w tym specjalistów i kierowników wszystkich szczebli, w szczególności:
  • Pracowników działów sprzedaży
  • Pracowników działów handlowych
  • Pracowników działów logistyki
  • Pracowników działów marketingu
  • Pracowników działów dystrybucji
  • Ponadto pracowników działów takich, jak zaopatrzenie czy utrzymanie produkcji (zrozumienie wpływu ich działań na obsługę klienta wewnętrznego i zewnętrznego).
  PROGRAM:
  Szkolenie obejmuje zagadnienia związane z logistyczną obsługą klienta wraz z niezbędnymi elementami marketingowymi. Akcent położono na metody i narzędzia pozwalające z jednej strony zapewnić zdolność systemu logistycznego do zapewnienia odpowiedniego poziomu obsługi, a z drugiej strony na zweryfikowanie skuteczności systemu logistycznego w tej mierze zarówno z punktu widzenia klienta, jak i firmy. Oprócz wykładu teoretycznego (30%) szkolenie składa się z części warsztatowej realizowanej za pomocą takich metod, jak dyskusje grupowe, ćwiczenia w grupach i indywidualne (analiza przypadków firm, zadania) i gra symulacyjna.

  W zakresie merytorycznym szkolenie obejmuje:
  • Wprowadzenie – koncepcja zarządzania logistycznego i zarządzania łańcuchem dostaw
  • Logistyka, a tworzenie przewagi konkurencyjnej w łańcuchu dostaw
  • Związki logistyki z marketingiem i koncepcja logistycznej obsługi klienta
  • Klient zewnętrzny i wewnętrzny
  • Elementy logistycznej obsługi klienta
  • Analiza i doskonalenie procesu realizacji zamówienia
  • Analiza opłacalności klientów
  • Metody pomiaru obsługi klienta i standardy obsługi klientów
  • Strategie logistycznej obsługi klienta
  METODYKA ZAJĘĆ:
  Wykłady
  Ćwiczenia, a w tym:
  • Dyskusje grupowe – omówienie danego problemu w grupach i dyskusja we wspólnym gronie celem pełniejszego zrozumienia omawianych problemów i odniesienia ich do sytuacji we własnej firmie
  • Analiza przypadków wybranych firm – analiza pytań do przypadków w grupach, dyskusja nad problemami firm, poszukiwanie rozwiązań
  • Zadania – analiza treści zadania, omówienie metodologii jego rozwiązania i rozwiązanie (wspólnie, w grupach, bądź indywidualnie)
  • Ćwiczenie projektowe – mapowanie procesu realizacji zamówienia w danym przedsiębiorstwie
  • Gra symulacyjna – podział uczestników na grupy stanowiące hipotetyczne działy w przedsiębiorstwie, przydzielenie ról klienta wewnętrznego i działu obsługującego, napisanie czytelnej instrukcji przez dział obsługujący dla klienta oraz omówienie wyników zadania, popełnionych błędów i wniosków na przyszłość.

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |