Home > Studia I Stopnia > Logistyka > Dzienne > Katowice > Logistyka - Katowice - Śląskie

Logistyka - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSPS/ Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Logistyka - Dzienne - Katowice - Śląskie

 • Szczegółowe informacje
  Studia na kierunku Logistyka pozwalają na zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania nowoczesnych systemów logistycznych oraz podstaw nauk ekonomicznych, organizacji i zarządzania, a także umiejętności menadżerskich.
  Studenci poznają istotę zarządzania współczesnymi podmiotami (organizacjami) gospodarczymi oraz zasady działalności logistycznej tych podmiotów. Zrozumieją istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych, a także istotę logistycznej obsługi klienta.

       Studia inżynierskie na kierunku Logistyka trwać będą 7 semestrów. Łączna liczba godzin zajęć wyniesie na studiach stacjonarnych-2400 godzin, a liczba punktów ECTS-212, w tym: 1050 godzin wykładów, 855 godzin ćwiczeń, 30 godzin seminariów i 465 godzin projektu/laboratorium.
  Oprócz zajęć teoretycznych i ćwiczeń, studenci będą mieli możliwość odbycia praktyk przewidzianych w planie studiów (4 tygodnie) w placówkach, z którymi Uczelnia podpisała już odpowiednie porozumienie o współpracy w zakresie odbywania praktyk zawodowych, m. In. Huta Katowice, Zakłady Koksownicze "Przyjaźń", Śląskie Centrum Logistyki w Gliwicach, Międzynarodowe Centrum Logistyczne "Euroterminal" w Sławkowie i wiele innych.
  Studenci będą mogli wybrać jedną z dwóch specjalności; logistykę transportu lub logistykę składowania i magazynowania.
       Zajęcia na studiach stacjonarnych prowadzone są od poniedziałku do piątku, a na studiach niestacjonarnych w czasie zjazdów sobotnio-niedzielnych, w razie potrzeby istnieje także możliwość zjazdów w piątki.


   

       Absolwenci kierunku Logistyka będą posiadać umiejętności rozwiązania problemów logistycznych z zakresu: inżynierii ruchu drogowego i kolejowego, logistyki międzynarodowej, logistyki składowania i magazynowania towarów, projektowania systemów logistycznych oraz procesów logistycznych, posługiwania się systemami informatycznego wspomagania zarządzania logistycznego, zarządzania kosztami, finansami oraz kapitałem, doboru personelu i komunikacji interpersonalnej, organizowania i realizacji operacyjnej działalności logistycznej w podmiotach gospodarczych.
       Absolwenci będą przygotowani do pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach:

  • produkcyjnych, transportowych, logistycznych i produkcyjno-logistycznych,

  • jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się logistyką,

  • jednostkach gospodarczych, administracyjnych oraz samorządu terytorialnego, w których wymagana jest wiedza logistyczna, ekonomiczna i informatyczna oraz wymagane są umiejętności organizacyjne.

Inne informacje związane z Logistyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |