Home > Studia MBA > MBA za Granicą > Dzienne > Warszawa > Studia MBA - MBA Uniwersytetu Wisconsin La Crosse i Uczelni Łazarskiego - Warszawa - Mazowieckie

Studia MBA - MBA Uniwersytetu Wisconsin La Crosse i Uczelni Łazarskiego - Dzienne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia MBA - MBA Uniwersytetu Wisconsin La Crosse i Uczelni Łazarskiego - Dzienne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Uniwersytet Wisconsin – La Crosse (UW-L) i Uczelnia Łazarskiego z przyjemnością ogłaszają inagurację angielskojęzycznych studiów MBA, które aspirują do miana najlepszych w Polsce. Studia te posiadają prestiżową akredytację amerykańskiej The Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) oraz jako jedyne w Polsce przewidują cały semestr nauki w Stanach Zjednoczonych. Ich absolwenci otrzymają tytuł Master of Business Administration Uniwersytetu Wisconsin – La Crosse.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Osoby aplikujące na nasz pogram muszą spełnić następujące wymagania Uniwersytetu Wisconsin-La Crosse i Uczelni Łazarskiego: 1. Posiadać dyplom magistra lub licencjata. 2. Posiadać ogólną ocenę ze studiów nie niższą niż 3,75 według punktacji polskiej lub 2,85 według punktacji amerykańskiej (UW-L). 3. Posiadać dobrą znajomość języka angielskiego i uzyskać minimum 550 punktów z testu TOEFL oraz 450 punktów z testu GMAT. Egzaminy TOEFL oraz GMAT można zdać podczas pierwszego roku studiów. 4. Posiadać 2-3 lata doświadczenia zawodowego. 5. Odbyć z sukcesem rozmowę kwalifikacyjną. Dyplom magistra lub licencjata Polscy kandydaci muszą legitymować się jednym z wymienionych dyplomów lub ich odpowiednikiem. Zagraniczni kandydaci muszą posiadać dyplom nadający amerykański tytuł BA lub BSc lub tytuły równoważne, obowiązujące w innych krajach. Ogólna ocena ze studiów Polscy kandydaci powinni przedstawić suplement do dyplomu, zawierający wykaz zaliczonych przedmiotów i uzyskanych ocen w trakcie studiów. Zagraniczni kandydaci powinni przedstawić transkrypt ocen (transcript of records) lub jego odpowiednik. Dobra znajomość języka angielskiego Ze względu na to, że cały semestr nauki w Stanach Zjednoczonych jest częścią programu oraz że całe studia w Polsce i w Stanach Zjednoczonych prowadzone są wyłącznie w języku angielskim, wymagane jest bardzo dobre posługiwanie się tym językiem. Wynik testu TOEFL jest świadectwem znajomości języka angielskiego. Dodatkowo wymagany jest test GMAT. Kandydaci, którzy uzyskali w ciągu ostatnich dwóch lat minimum 550 punktów z testu TOEFL oraz w ciągu ostatnich 5 lat minimum 450 punktów z testu GMAT i przedstawią zaświadczenia potwierdzające to, są zwolnieni od obowiązku powtórnego poddawania się testom. Pozostali kandydaci muszą poddać się testowi TOEFL i testowi GMAT. Obu testom można poddać się na całym świecie. Szczegółowe informacje na temat obu testów, opłat za nie i sposobu uzyskania certyfikatów można znaleźć na stronach internetowych lub uzyskać w Uczelni Łazarskiego. Doświadczenie zawodowe Osoby zajmujące stanowiska kierownicze lub posiadające 2-3 letnie doświadczenie zawodowe będą preferowane w naborze. W wyjątkowych przypadkach mogą być dopuszczone osoby, które zaliczyły praktyki studenckie lub posiadają bardzo dobrą znajomość funkcjonowania przedsiębiorstw, a nie mają jeszcze wymaganego doświadczenia zawodowego. Rozmowa kwalifikacyjna Odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, prowadzone w języku angielskim (dokładny termin będzie uzgodniony przy składaniu dokumentów). Rozmowa kwalifikacyjna pozwoli poznać motywację kandydata do studiów, jego wiedzę, doświadczenie i znajomość języka angielskiego. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami mieszkającymi za granicą mogą odbyć się telefonicznie. Wynik kwalifikacji Ostateczne wyniki kwalifikacji do Części I programu zostaną kandydatom przedstawione w dniach 4 i 5 czerwca 2008 roku. W przypadku dużej liczby kandydatów, organizatorzy mogą stworzyć listę rezerwową. Po ukończeniu Części I Programu ze średnią oceną 4 według skali polskiej i B według skali amerykańskiej (UW-L) oraz po spełnieniu wymagań jw. studenci będą zakwalifikowani do Części II Programu.
 • Tutuł uzyskany
  Tytuł Master of Business Administration wydany przez University of Wisconsin-La Crosse.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów MBA podzielony jest na dwie części. Każda z nich składa się z jednej szkoły letniej i dwóch semestrów. Ich terminy są następujące:

  CZĘŚĆ I

     1. Szkoła Letnia 2008 w Warszawie (16 Czerwca – 1 Sierpnia 2008)
        Rachunkowość finansowa    45 godzin
        Rachunkowość zarządcza / Ekonomia menedżerska    45 godzin
        Prawne i etyczne środowisko biznesu / Prawo gospodarcze    45 godzin
        Zarządzanie a systemy informatyczne    45 godzin

     2. Semestr Jesienny 2008 w Warszawie (1 Września 2008 – 23 Stycznia 2009)
        Rynek kapitałowy i finansowy / Finanse korporacyjne    45 godzin
        Zasady marketingu    45 godzin
        Zachowania organizacyjne    45 godzin
        Zarządzanie operacyjne    45 godzin

     3. Semestr Wiosenny 2009 w Warszawie (16 Lutego – 26 czerwca 2009)
        Wnioskowanie statystyczne    45 godzin
        Makroekonomia    45 godzin
        Mikroekonomia    45 godzin


  CZĘŚĆ II

     4. Szkoła Letnia 2009 w Warszawie (4 Lipca – 14 Sierpnia 2009
        Podejmowania decyzji w skomplikowanym otoczeniu     45 godzin

     5. Semestr Jesienny 2009 w USA (Koniec Sierpnia – 19 Grudnia 2009
        Podejmowania decyzji w skomplikowanym otoczeniu II    45 godzin
        Metodologia badań i podejmowania decyzji    60 godzin
        Zarządzanie zorientowane na problemy otoczenia socjalnego i naturalnego    45 godzin
        Zarządzanie w zmieniającym się środowisku technologicznym    45 godzin

     6. Semestr Wiosenny 2010 w Warszawie (11 Stycznia – Maj 2010)
        Zarządzanie w otoczeniu globalnym    60 godzin (Internet)
        Ocena programu MBA    15 godzin (Internet)

        31 Marca 2010 Złożenie pracy magisterskiej
        30 Kwietnia 2010 Obrona pracy magisterskiej
        21 Maja 2010 Uroczyste zakończenie programu

        Przedmioty dodatkowe (obowiązkowe)
        Historia myśli ekonomicznej    
        Polityka makroekonomiczna w gospodarce światowej    
        Ekonomia matematyczna    
        Zarządzanie/Gospodarowanie kapitałem ludzkim    


  Zajęcia będą odbywać się w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki w godzinach 17.30 – 20.30 oraz w piątki w godzinach 9.00 – 17.00. Wyjątkowo będą odbywać się również w weekendy. Powyższe terminy i godziny zajęć mogą ulec zmianie.

  Wszyscy uczestnicy programu otrzymają po jego ukończeniu amerykański dyplom Master of Business Administration (MBA) Uniwersytetu Wisconsin – La Crosse. Osoby, które będą chciały otrzymać również polski dyplom magisterski, będą uczestniczyć od wiosny 2009 w seminarium magisterskim i przygotują pracę magisterską.

Inne informacje związane z MBA za Granicą

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |