Home > Studia II Stopnia > Analiza i Ocena Projektów > Warszawa > Studia II Stopnia- Zarządzania projektami i funduszami UE - Warszawa - Mazowieckie

Studia II Stopnia- Zarządzania projektami i funduszami UE

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia- Zarządzania projektami i funduszami UE - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów z zakresu zarządzania projektami i funduszami UE jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych umożliwiających przygotowanie projektu i skuteczne pozyskanie funduszy strukturalnych UE. Studia uczą samodzielnego wypełniania wniosków aplikacyjnych, administrowania funduszami strukturalnymi oraz zarządzania projektami unijnymi.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  2-letnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku "finanse i rachunkowość" skierowane są do osób posiadających tytuł licencjata dowolnego kierunku studiów lub tytuł równoważny dowolnej uczelni.
 • Szczegółowe informacje
  Fundusze strukturalne są instrumentami Polityki Strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. Rolą funduszy strukturalnych jest zwiększanie spójności społecznej i gospodarczej państw członkowskich Unii poprzez wspieranie regionów słabiej rozwiniętych. Fundusze kierowane są do tych sektorów gospodarki i regionów, które bez pomocy finansowej nie są w stanie dorównać do średniego poziomu ekonomicznego w UE.

  Wraz z wejściem do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r., Polska stała się odbiorcą pomocy oferowanej w ramach wspólnotowej polityki regionalnej. W pełni korzysta z dostępnej pomocy na takich samych zasadach, jak pozostałe państwa członkowskie. W okresie programowania 2007-2013 Unia Europejska przyznała Polsce kilkadziesiąt miliardów euro bezzwrotnej pomocy.


  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci specjalności "zarządzanie projektami i funduszami UE" będą przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów w zespołach zajmujących się w przedsiębiorstwach prywatnych, jednostkach administracji państwowej i terenowej różnego szczebla pozyskiwaniem funduszy strukturalnych oraz zarządzaniem projektami unijnymi.
  Program nauczania

  Przedmioty specjalnościowe

      - polityka regionalna i struktura UE
      - programowanie na lata 2007-2013
      - struktura administracyjna wdrażania 2007-2013
      - kwalifikowalność kosztów
      - pomoc publiczna
      - zarządzanie cyklem projektu
      - przygotowanie wniosku o dofinansowanie
      - przygotowanie biznes planu
      - przygotowanie studium wykonalności
      - zamówienia publiczne w procesie realizacji projektu
      - prawa i obowiązki beneficjentów
      - rozliczanie projektu - aspekty finansowo-księgowe rozliczania dofinansowania
      - wnioskowanie o płatność
      - audyt i kontrola projektu
      - monitoring i ewaluacja

  Informacje dodatkowe

  Studia z zakresu zarządzania projektami i funduszami UE prowadzone są w ramach kierunku studiów "finanse i rachunkowość". Studia prowadzone są w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

  Wybór kierunku kształcenia dokonuje się po zaliczeniu 3-ego semestru poprzez złożenie w wyznaczonym czasie właściwej deklaracji. Warunkiem koniecznym do uruchomienia zajęć na wybranej specjalności jest zgłoszenie się na nią co najmniej 50 studentów.

  Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na 2-letnich studiach magisterskich uzupełniających, na kierunku "finanse i rachunkowość" lub "zarządzanie" w dowolnej specjalności, wybranej według obowiązujących zasad.

Inne informacje związane z Analiza i Ocena Projektów

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |