Home > Podyplomowe > Zarządzanie Ryzykiem > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Ryzykiem w Gospodarce Rynkowej - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Ryzykiem w Gospodarce Rynkowej - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Ryzykiem w Gospodarce Rynkowej - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  CEL STUDIÓW Przekazanie aktualnej wiedzy na temat ekonomicznych aspektów Zarządzanie Ryzykiem, zapoznanie Słuchaczy z metodami zarządzania ryzykiem w gospodarce rynkowej, zapoznanie ich ze specyfiką kwantyfikacji i analizy ekonomiczno-finansowej ryzyka. Absolwent po ukończeniu Studium ma ułatwioną karierę zawodową w kraju i zagranicą.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  ADRESACI STUDIÓW Menadżerowie i pracownicy przedsiębiorstw krajowych, a także z Rosji, Ukrainy i Białorusi działający na polskim rynku. Z pewnością dużą porcję aktualnej wiedzy na temat ryzyka i zarządzania nim zdobędą pracownicy ministerstw i instytucji centralnych oraz dziennikarze, którzy ukończyli studia ekonomiczne lub inne kierunki studiów. O przyjęcie na Studia Podyplomowe i MBA mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub inżynierskich. Wyjątkiem od tej zasady są studenci ostatniego roku studiów (licencjackich, magisterskich lub zawodowych), którzy również mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe. W takich przypadkach świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zostanie im wydane z chwilą przedstawienia dyplomu ukończenia studiów (magisterskich, licencjackich, zawodowych). Przy zapisie na studia MBA dodatkowo jest wymagane minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów i dokonanie opłaty. Słuchacze studiów jednosemestralnych dokonują opłaty jednorazowej, w przypadku studiów obejmujących większą liczbę semestrów przy zapisie wnoszą opłatę minimum za pierwszy semestr. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegółowe informacje
  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

  Tematyka zajęć
  Ryzyko i zarządzanie ryzykiem – Taksonomia oraz generalne zasady metody kwantyfikowania ryzyka
  Ryzyko na rynkach finansowych. – Giełdy. – Instrument pochodne
  Zarządzanie strategiczne i antykryzysowe przedsiębiorstwem
  Decyzje menedżerskie w warunkach ryzyka. – Psychologia podejmowania decyzji
  Zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwie
  Zarządzanie ryzykiem w banku
  Zarządzanie ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń
  Bezpieczeństwo biznesu – wybrane zagadnienia
  Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie
  Business Continuity Planning – Utrzymanie ciągłości działania firmy w sytuacji kryzysowej
  Globalistyka – Przyszłość globalnej gospodarki  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  Studium jest dwusemestralne – 180 godzin.

  Zajęcia rozpoczną się na początku października 2008 roku a zakończą w czerwcu 2009 roku.

  Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedzielę – dwa razy w miesiącu, w soboty od 9:00 do 16:00. w niedzielę od 9:00 do 14:20.
  Forma: wykłady, konwersatoria i ćwiczenia

Inne informacje związane z Zarządzanie Ryzykiem

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |