Home > Podyplomowe > Doradctwo Finansowe > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem UW - Uniwersytet Warszawski

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Zarządzanie Finansami Przedsiębiorstwa - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy z zakresu zarządzania finansami przedsiębiorstw. Jest to wiedza niezbędna w procesie analizy skutków zdarzeń gospodarczych oraz przy podejmowaniu każdej decyzji. W trakcie studiów przedstawione zostaną nowoczesne narzędzia wykorzystywane w finansach przedsiębiorstw, m.in. takie jak: zrównoważona karta wyników, wykorzystanie opcji rzeczywistych, nowoczesne metody wyceny przedsiębiorstw, ocena efektywności fuzji i przejęć, metody zarządzania ryzykiem, niekonwencjonalne źródła finansowania.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Wymagane dokumenty:

  * odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
  * kwestionariusz osobowy
  * kserokopia dowodu osobistego
  * 3 fotografie o formacie 37 x 52 mm
  * deklaracja płatności
 • Szczegółowe informacje
  Problematyka zarządzania finansami będzie przedstawiona z perspektywy przedsiębiorstwa. Analizy będą uwzględniały wszelkie konsekwencje podjętych decyzji, zwracając uwagę na aspekt praktyczny przekazywanej wiedzy. Zgodnie z założeniami realizacja każdego z przedmiotów powinna przynieść słuchaczom wymierne korzyści już w trakcie trwania studiów. Każdy z proponowanych przedmiotów realizowany będzie z wykorzystaniem metody analizy przypadków. W takcie studiów wiedza ściśle finansowa zostanie uzupełniona o informacje z zakresu prawa spółek, prawa cywilnego, analiz strategicznych, analiz makroekonomicznych. Jest to szczególnie istotne przy podejmowaniu decyzji o długoterminowych konsekwencjach.

  Program studiów podyplomowych „Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa” będzie realizowany przez pracowników Wydziału Zarządzania UW, we współpracy z przedstawicielami innych ośrodków akademickich oraz z wybitnymi praktykami

  Sylwetka absolwenta
  Absolwent uzyskuje szeroką wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania finansowego. Pozwoli to we właściwy sposób przeprowadzić analizy ekonomiczno-finansowe, pozyskać najkorzystniejsze źródła finansowania, utrzymać płynność finansową, podjąć optymalne decyzje inwestycyjne.

  Absolwent posiądzie umiejętności analityczne, oceny sytuacji finansowej, umiejętności w zakresie najkorzystniejszego wykorzystania dysponowanych kapitałów, umiejętności w zakresie zmniejszania ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej.

Inne informacje związane z Doradctwo Finansowe

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |