Home > Podyplomowe > Rachunkowość Finansowa > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Rachunkowośc i Finanse w Przedsiębiorstwie - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Rachunkowośc i Finanse w Przedsiębiorstwie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Polish Open University- Wyższa Szkoła Zarządzania

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Rachunkowośc i Finanse w Przedsiębiorstwie - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Profil słuchacza / Wymogi
  Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe w POU jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych, minimum na poziomie licencjata lub inżyniera. tudia podyplomowe, uzupełniające wiedzę z zakresu zarządzania , przeznaczone szczególnie dla osób (często absolwentów kierunków niebiznesowych), które pracują (lub zamierzają pracować) w biznesie i muszą posiąść odpowiednią wiedzę teoretyczną i praktyczną.
 • Szczegółowe informacje
  Program studiów

      * Rachunek Kosztów i Rachunkowość Zarządcza
      * Systemy Informacyjne w Zarządzaniu
      * Rachunkowość Międzynarodowa
      * Zarządzanie Finansami


  Moduł Rachunek Kosztów i Rachunkowość Zarządcza (2F1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * klasyfikacja kosztów
      * rachunek kosztów materiałowych i kosztów pracy
      * rozdzielanie i rozliczanie kosztów ogólnych
      * finansowe aspekty gospodarki zapasami (metody: FIFO, LIFO, AVCO)
      * system kosztów standardowych i analiza odchyleń
      * rachunek kosztów pełnych i rachunek kosztów marginalnych
      * zachowanie się kosztów i analiza marży jednostkowej brutto
      * analiza punktu zrównania
      * budżetowanie kapitałowe

   

  Moduł podwójny Systemy Informacyjne w Zarządzaniu (2T1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * funkcje systemów biznesowych
      * wymagania współczesnych organizacji wobec systemów informatycznych
      * istota systemów eksperckich i ich rola w organizacjach
      * systemy wspomagania decyzji; analiza “co-jeśli?”; symulacje
      * e-biznes

   

   

  Moduł Rachunkowość Międzynarodowa (2F2)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * wprowadzenie do rachunkowości międzynarodowej
      * klasyfikacja systemów rachunkowości
      * harmonizacja i udostępnianie danych rachunkowości międzynarodowej
      * finanse międzynarodowe: rozwój wielonarodowych przedsiębiorstw
      * ryzyko kursowe: definicja, identyfikacja i pomiar
      * przeliczanie kursów walut
      * rynek walut obcych
      * techniki zarządzania walutą zagraniczną

   

   

  Moduł podwójny Moduł ZARZĄDZANIE FINANSAMI (3F1)

   

  Najważniejsze zagadnienia:

      * formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, cele firm, „problem agencji”, w tym                konflikt interesów stron zaangażowanych finansowo i możliwe środki zaradcze
      * decyzje inwestycyjne przedsiębiorstwa, wycena przyszłych przepływów gotówkowych, ocena        inwestycji uwzględniająca proces selekcji i audyt porealizacyjny
      * portfele aktywów, portfele efektywne i Linia Rynku Kapitałowego, w tym parametry portfeli,            ryzyko systematyczne i specyficzne, aktywa wolne od ryzyka, wycena aktywów przy pomocy            Linii Rynku Papierów Wartościowych
      * finansowanie aktywów firmy, w tym zadłużenie i obligacje, kapitał własny i inne formy                    finansowania (leasing i instrumenty o charakterze opcji)
      * decyzje finansowe przedsiębiorstwa, struktura i koszt kapitału, współzależność inwestycji i            finansowania, w tym wartość i koszt kapitału na rynku doskonałym, wpływ niedoskonałości            rynku na wartość i koszt kapitału
      * zarządzanie kapitałem obrotowym w przedsiębiorstwie, w tym zarządzanie środkami                    pieniężnymi, zapasami, należnościami, zobowiązaniami handlowymi i kredytem                                krótkoterminowym
      * zastosowanie zarządzania finansowego, wzrost organiczny i zewnętrzny, niepowodzenia                finansowe i restrukturyzacja
      * analiza portfela

Inne informacje związane z Rachunkowość Finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |