Home > Podyplomowe > Rachunkowość Finansowa > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe w Zakresie Rachunkowości - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe w Zakresie Rachunkowości - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe w Zakresie Rachunkowości - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami teorii i praktyki z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej oraz dziedzin bazujących na danych księgowych, a także prawa finansowego i gospodarczego. Słuchacze nabędą umiejętności profesjonalnego wykorzystywania informacji księgowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem i rozwiązywaniu problemów decyzyjnych. Po zakończeniu studiów absolwenci będą przygotowani do: · samodzielnego wykonywania funkcji kierowniczych w działach księgowości przedsiębiorstw; · procedur praktycznego prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwie i sporządzania sprawozdań finansowych · skutecznej współpracy działu księgowości z otoczeniem przedsiębiorstwa (banki, urzędy skarbowe, urzędy celne, kontrahenci); · wykorzystania narzędzi rachunkowości w zakresie oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, oceny efektywności projektów inwestycyjnych i zarządzania ryzykiem W procesie kształcenia duży nacisk położony zostanie na prezentację nowoczesnej wiedzy z teorii i praktyki rachunkowości dostosowanej do standardów europejskich, a także nowych uregulowań dotyczących prawa bilansowego, prawa finansowego i prawa gospodarczego oraz nowych dziedzin wiedzy wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Adresatami studium są absolwenci wyższych uczelni (studia I lub II stopnia). W szczególności oferta studiów jest kierowana do pracowników małych i średnich przedsiębiorstw, praktyków rachunkowości, pracowników działów finansowo – księgowych przedsiębiorstw i instytucji. Studia powinny także zainteresować osoby prowadzące własną działalność gospodarczą w ramach biur rachunkowych lub biur doradztwa podatkowego, a także osoby przygotowujące się do egzaminu uprawniającego do uzyskania certyfikatu do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. WARUNKI PRZYJĘCIA: · odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich; · formularz podania; · 3 podpisane fotografie formatu legitymacyjnego; · zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia nauki (termin ważności 6 miesięcy); · dowód osobisty do przedłożenia oraz kserokopia dowodu osobistego; · dowód wpłaty wpisowego i czesnego;
 • Szczegółowe informacje
  Studia Podyplomowe w Zakresie Rachunkowości

  PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE ZAJĘCIA Z ZAKRESU:
  · rachunkowości finansowej,
  · rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów,
  · zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
  · finansów i prawa finansowego,
  · prawa gospodarczego,
  · analizy finansowej,
  · rachunkowości międzynarodowej,
  · rachunkowości bankowej,
  · rachunkowości zakładów ubezpieczeń
  .

  TERMIN ROZPOCZĘCIA:
  październik 2009 r.

  CZAS TRWANIA:
  2 semestry, 210 godzin


Inne informacje związane z Rachunkowość Finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |