Studia I Stopnia- Rachunkowość finansowa

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia- Rachunkowość finansowa - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
   Charakterystyka

  Rachunkowość finansowa
  stanowi kluczowe ogniwo rachunkowości. Gromadzi, wycenia, klasyfikuje i dokonuje zapisów gospodarczych. Jest niezwykle użytecznym narzędziem działalności gospodarczej. Realizacja programu nauczania umożliwia studentom zapoznanie się z użyteczną i sprawdzoną wiedzą oraz wyposaży ich w umiejętność stosowania nowoczesnych metod i narzędzi rachunkowości. Oprócz wiedzy teoretycznej, studenci zdobywają praktyczne umiejętności z zakresu stosowania zasad wyceny bieżącej poszczególnych składników aktywów i pasywów, księgowania wszelkich operacji gospodarczych, stosowania zasad wyceny bilansowej we wszystkich rodzajach jednostek gospodarczych, także tych będących w stanie połączenia, likwidacji, upadłości, bądź w trakcie postępowania naprawczego.
  Perspektywy zawodowe

  Absolwenci mają możliwość zatrudnienia na stanowiskach związanych z księgowością i finansami praktycznie w każdego rodzaju przedsiębiorstwie. Mogą ubiegać się o stanowiska w działach finansowo-księgowych, a także o eksponowane stanowiska głównych księgowych - nadzorujących pracę księgowości i dyrektorów finansowych - kreujących politykę finansową przedsiębiorstwa.
  Program nauczania

  Przedmioty specjalnościowe

      - podstawy rachunkowości
      - rachunkowość finansowa
      - analiza finansowa
      - controlling
      - laboratorium z rachunkowości finansowej
      - rachunkowość banku
      - plan finansowy i biznesplan
      - zarządzanie ryzykiem
      - podstawy rachunku kosztów
      - podstawy rachunkowości zarządczej

  Informacje dodatkowe

  Studia z zakresu Rachunkowość finansowa prowadzone są w ramach kierunku studiów "finanse i rachunkowość". Studia prowadzone są w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym.

  Wybór kierunku kształcenia dokonuje się po zaliczeniu 3-ego semestru poprzez złożenie w wyznaczonym czasie właściwej deklaracji. Warunkiem koniecznym do uruchomienia zajęć na wybranej specjalności jest zgłoszenie się na nią co najmniej 50 studentów.

  Absolwenci studiów licencjackich mogą kontynuować naukę w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie na 2-letnich studiach magisterskich uzupełniających, na kierunku "finanse i rachunkowość" lub "zarządzanie" w dowolnej specjalności, wybranej według obowiązujących zasad.

Inne informacje związane z rachunkowość finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |