Home > Studia I Stopnia > Rachunkowość Finansowa > Warszawa > Studia I Stopnia-Rachunowość - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia-Rachunowość

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Finansów

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Rachunowość - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Proces kształcenia ma na celu rozwijanie u studentów umiejętności: samodzielnego myślenia i wnioskowania, podejmowania decyzji, profesjonalnej obsługi klientów, wykorzystania znajomości języków obcych, posługiwania się podstawowym oprogramowaniem komputerowym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet).
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Specjalność jest przeznaczona dla osób, które po zakończeniu studiów zamierzają wiązać swoją karierę zawodową w zdobywaniu stanowisk głównych księgowych, dyrektorów finansowych, analityków i stanowić trzon kadry menedżerskiej.
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Finanse i Rachunkowość
  Specjalność-Rachunkowość

  Specjalność Rachunkowość zapewnia gruntowne wykształcenie zawodowe i specjalistyczne z rachunkowości i z dziedzin powiązanych z rachunkowością. Program studiów obejmuje nie tylko procedury rachunkowości zgodne z Ustawą o rachunkowości, ale również Międzynarodowe Standardy Rachunkowości i rachunkowość międzynarodową. Uwzględnia też sytuacje wynikające z konkurencyjności rynku, tzn.: likwidację, upadłość, łączenie i podział jednostek gospodarczych. Studia przygotowują do pracy w działach rachunkowości wszystkich podmiotów gospodarczych i dają bardzo dobrą podstawę – po spełnieniu warunków przewidzianych prawem – do uzyskania licencji Ministra Finansów na prowadzenie biura rachunkowego, jak też uzyskania tytułu biegłego rewidenta, który pozwala prowadzić własną działalność w zakresie badania sprawozdań finansowych.

  Absolwenci studiów magisterskich w dziedzinie rachunkowości po praktycznym przygotowaniu zajmują wysokie stanowiska głównych księgowych i dyrektorów finansowych w różnych jednostkach gospodarki narodowej.

  Specjalność Rachunkowość przygotowuje do samodzielnej pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w pionach księgowości, w administracji państwowej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, w instytucjach pośrednictwa finansowego, a także w przedsiębiorstwach.

  Absolwent specjalności w trakcie studiowania opanowuje wiedzę ogólnoekonomiczną i posiada:

  * znajomość ładu ekonomicznego Unii Europejskiej, systemu finansowego, systemów podatkowych funkcjonujących w Unii Europejskiej, europejskiego prawa socjalnego,
  * znajomość uwarunkowań makroekonomicznych rozwoju organizacji: przedsiębiorstw, instytucji finansowych w Polsce, w Unii Europejskiej i innych gospodarkach wysoko rozwiniętych,
  * umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami, zarządzania zmianami, zarządzania ryzykiem,
  * szeroką wiedzę na temat źródeł finansowania strategii przedsiębiorstw, instytucji finansowych i jednostek samorządu terytorialnego dostępnych na rynku pieniężnym i kapitałowym pochodzących także ze środków publicznych, programów Unii Europejskiej wspierających rozwój,
  * umiejętność w zakresie wyceny wartości przedsiębiorstw oraz oceny ryzyka przedsięwzięć gospodarczych, w tym inwestycyjnych, restrukturyzacyjnych przemian własnościowych.

  Szczególną cechą absolwenta specjalności Rachunkowość jest nabycie wiedzy specjalistycznej, między innymi:

  * nabycie wiedzy podstawowej z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości,
  * zaznajomienie się z rachunkowością instytucji finansowych,
  * nabycie wiedzy zaawansowanej i wysoko specjalistycznej w zakresie zaawansowanej rachunkowości finansowej, rachunkowości menażerskiej.
  * poszerzenie wiadomości z rachunkowości o zagadnienia rachunkowości międzynarodowej
  * wiedzy z zakresu zarządzania zasobami majątkowymi i kapitałowymi oraz ludzkimi w organizacjach,
  * znajomości strategii rozwojowych organizacji, zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą poprzez umiejętność oceny przedsięwzięć gospodarczych,
  * umiejętności analizy i prognozowania sprawozdańfinansowych,
  * wiedzy z zakresu organizacji i przebiegu kontroli wewnętrznej w przedsiębiorstwach,
  * wiedzy z zakresu badania sprawozdań finansowych w celu ograniczania ryzyka finansowego.

Inne informacje związane z Rachunkowość Finansowa

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |