Idz do home > Osrodki szkoleniowe w Polska > Akademia Finansów

Información

Akademia Finansów (Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości)

W związku z otrzymaniem uprawnień do doktoryzowania przez drugi z instytutów uczelni - Instytut Zarządzania Ryzykiem, 14 grudnia 2005 roku Senat Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości podjął decyzję o zmianie nazwy uczelni na: "Akademia Finasów".

Wyższa Szkoła Ubezpieczeń i Bankowości utworzona w 1991 roku przez Fundację Promocji Ubezpieczeń, w styczniu 1992 roku została wpisana do rejestru wyższych uczelni niepaństwowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem 2, na czas nieokreślony.

Działalnością dydaktyczno–naukową uczelni kieruje Senat wraz z jego organem – Radą Naukową. Rektorem Uczelni i przewodniczącym Senatu jest prof. nadzw. dr inż. Mirosław Zdanowski.

Uczelnia kształci w systemie dziennym i zaocznym, na studiach: licencjackich, inżynierskich i magisterskich o kierunku finanse i rachunkowość, oraz na studiach licencjackich i magisterskich o kierunku: stosunki międzynarodowe. Szkoła prowadzi także studia podyplomowe. Jako jedna z pięciu uczelni niepaństwowych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych. Uprawnienia te zostały przyznane kolejno instytutom uczelni. Instytut Finansów otrzymał je od Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych - 25 czerwca 2001 roku. Od 24 październka 2005 roku posiada je również Instytut Zarządzania Ryzykiem. AF posiada trzy siedziby, o łącznej powierzchni użytkowej 14 tys. m2.
W budynku przy  ul. Modlińskiej 51 mieści się rektorat, instytuty uczelni, dziekanaty, największa, na 400 miejsc nowoczesna aula oraz kilkanaście sal wykładowych, pracownie informatyczne, gabinety języków obcych. Ponadto jest tu księgarnia, kiosk z czasopismami, bufet - kawiarnia z letnim ogródkiem, bar serwujący obiady, ogrodzony parking samochodowy na około 150 pojazdów.

W budynku przy ul. Karmelickiej 10 znajduje się aula na 150 miejsc, sale wykładowe, biblioteka, czytelnia, a także bufet.

W budynku przy ul. Elektronowej 10 znajdują się cztery aule - każda na 250 - 300 miejsc, hala sportowa a także Akademicki Związek Sportowy - powstały w WSUiB w październiku 2002 r.
  
Uczelnia zatrudnia 260 pracowników naukowo-dydaktycznych, wśród nich jest 77 profesorów i doktorów habilitowanych. Większość zajęć dydaktycznych prowadzona jest według programów autorskich. W ramach lektoratu języków obcych doskonalone są języki: angielski, niemiecki, francuski, hiszpański i rosyjski. Zajęcia prowadzone są w małych grupach.

Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań naukowych dzięki uczestnictwu w sympozjach, seminariach i konferencjach organizowanych przez Uczelnię, jej instytuty oraz stowarzyszenie naukowe - Polskie Towarzystwo Ubezpieczeniowe. Szkoła organizuje dla studentów praktyki zawodowe w bankach i towarzystwach ubezpieczeniowych, które nie tylko dają możliwość sprawdzania wiedzy teoretycznej z praktyką, ale umożliwiają, po ukończeniu studiów, znalezienie ciekawych, atrakcyjnych i finansowo korzystnych miejsc pracy.

Akademia Finasów współpracuje w sposób ciągły z zagranicznymi ośrodkami akademickimi, by umożliwić studentom zdobywanie wiedzy i praktyki w uczelniach innych krajów europejskich. Od 1997 roku WSUiB, w ramach nowego Programu SOCRATES-ERASMUS, wspieranego przez Komisję Europejską w Brukseli, wysyła każdego roku kilkunastoosobową grupę swoich studentów na 3–tygodniowy pobyt naukowo–szkoleniowy poświęcony tematyce integracji europejskiej. W roku akademickim 2002/2003 WSUiB zaproponowała swoim studentom 20 miejsc na 5 uczelniach zagranicznych w Niemczech, Holandii, Anglii i Francji.                                                                  

AF jest jedyną uczelnią w Polsce, która prowadzi studia magisterskie zakończone uzyskaniem brytyjskiego dyplomu Master of Arts in Financial Services nadawanym przez Uniwersytet w Bournemouth.

Uczelnia należy do najwyżej notowanych w prestiżowych rankingach, zajmuje na nich czołowe miejsca już od wielu lat.
                                                        

Oferta szkoleniowa

Strona 1 z 2

Strona 1 z 2

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |