Home > Studia I Stopnia > Informatyka > Warszawa > Studia I Stopnia-Informatyka w Usługach Finansowych - Warszawa - Mazowieckie

Studia I Stopnia-Informatyka w Usługach Finansowych

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Finansów

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia I Stopnia-Informatyka w Usługach Finansowych - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Proces kształcenia ma na celu rozwijanie u studentów umiejętności: samodzielnego myślenia i wnioskowania, podejmowania decyzji, profesjonalnej obsługi klientów, wykorzystania znajomości języków obcych, posługiwania się podstawowym oprogramowaniem komputerowym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet). Absolwent specjalności Ubezpieczenia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, zasad działania różnych instytucji rynku ubezpieczeniowego innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych oraz zarządzania ryzykiem w instytucjach ubezpieczeniowych. Jest przygotowany do samodzielnej pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w instytucjach rynku ubezpieczeniowego: instytucjach nadzorczych firmach pośrednictwa finansowego, firmach ubezpieczeniowych, OFE, Zakładach Ubezpieczeń Społecznych, firmach brokerskich, bankach.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  Specjalność jest przeznaczona dla osób, które po zakończeniu studiów zamierzają pracować na stanowiskach analityków i/ lub wykorzystywać w swojej pracy zdobytą umiejętność projektowania, adaptacji, wdrażania i eksploatacji systemów informacyjnych związanych z różnymi obszarami usług finansowych.
 • Tutuł uzyskany
  Licencjat
 • Szczegółowe informacje
  Studia I Stopnia
  Kierunek-Finanse i Rachunkowość
  Specjalność-Informatyka w Usługach Finansowych

  Absolwent specjalności Informatyka w Usługach Finansowych jest przygotowany do samodzielnej pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w administracji państwowej, w tym w jednostkach samorządu terytorialnego, w instytucjach pośrednictwa finansowego a także w przedsiębiorstwach. Posiada wszechstronną znajomość procesów informatycznych w podmiotach finansowych i niefinansowych oraz metod wykorzystania informatyki w zarządzaniu ryzykiem finansowym i systemowym.

  Szczególnymi cechami absolwenta specjalności są między innymi:

  * znajomość ładu ekonomicznego Unii Europejskiej, krajowego i europejskiego systemu finansowego, szeroka wiedza na temat źródeł finansowania rozwoju przedsiębiorstw, instytucji finansowych i jednostek samorządu terytorialnego , w tym pochodzącym ze środków publicznych, programów Unii Europejskiej wspierających rozwój,
  * umiejętność zastosowania technik informatycznych w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, zarządzania zasobami, zarządzania zmianami, zarządzania ryzykiem,
  * zdolność praktycznego posługiwania się narzędziami informatycznymi i programowaniem,
  * przygotowanie w zakresie podstaw umożliwiające uzupełnianie wiedzy w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej.

  Program nauczania oprócz przedmiotów wynikających ze standardów nauczania na kierunku Finanse i Rachunkowość obejmuje następujące zagadnienia:

  * Zaawansowane narzędzia biurowe
  * Programowanie komputerowe
  * Bazy danych
  * Sieci teleinformatyczne
  * Podstawy projektowania systemów teleinformatycznych
  * Komputerowe systemy finansowe
  * Biznesowe zasoby informacyjne
  * Bezpieczeństwo systemów
  * Zarządzanie informatyką w instytucji finansowej

  * Projekty semestralne

Inne informacje związane z Informatyka

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług. Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek. Zobacz więcej  |