Studia II Stopnia-Finanse w Ochronie Pracy

 • Centrum:
 • Typ:
  W ciągu tygodnia
 • Miejsce:
 • rodzaj:
 • Cena:
 • Komentarz:
  Proponujemy kształcenie w systemie niestacjonarnym (zaocznym). Taki system gwarantuje realizację programu, a jednocześnie nie wymaga przerwania pracy zawodowej. Zajęcia na tego rodzaju studiach odbywają się raz w miesiącu - 5 zjazdów w semestrze. W ramach tej specjalności oprócz studiów I stopnia (licencjackich) uczelnia oferuje również studia II stopnia - zakończone uzyskaniem dyplomu magisterskiego.
 • Więcej informacji
Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Finansów

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia-Finanse w Ochronie Pracy - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  Proces kształcenia ma na celu rozwijanie u studentów umiejętności: samodzielnego myślenia i wnioskowania, podejmowania decyzji, profesjonalnej obsługi klientów, wykorzystania znajomości języków obcych, posługiwania się podstawowym oprogramowaniem komputerowym (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, internet). Absolwent specjalności Ubezpieczenia posiada wszechstronną wiedzę z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, zasad działania różnych instytucji rynku ubezpieczeniowego innowacyjnych produktów ubezpieczeniowych oraz zarządzania ryzykiem w instytucjach ubezpieczeniowych. Jest przygotowany do samodzielnej pracy na odpowiedzialnych stanowiskach w instytucjach rynku ubezpieczeniowego: instytucjach nadzorczych firmach pośrednictwa finansowego, firmach ubezpieczeniowych, OFE, Zakładach Ubezpieczeń Społecznych, firmach brokerskich, bankach.
 • Tutuł uzyskany
  Magister
 • Szczegółowe informacje
  Studia II Stopnia
  Kierunek-Finanse i Rachunkowość
  Specjalność-Finanse w Ochronie Pracy

  Absolwent studiów otrzymuje tytuł zawodowy magistra o specjalności finanse w ochronie pracy. Po ukończeniu studiów absolwent w wyniku zdobycia wiedzy zawodowej właściwej dla studiów magisterskich na kierunku finanse i rachunkowość, jest specjalistą przygotowanym do analiz retrospektywnych i zarządzania na szczeblu operacyjnym finansami przedsiębiorstw, instytucji finansowych i samorządów lokalnych w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. Specjalność finanse w ochronie pracy dotyczy zagadnień finansowy w ochronie pracy szeroko rozumianej. Przez ochronę pracy traktuje się nie tylko dbanie o pojedyncze stanowisko pracy , zmniejszenie wypadkowości przy pracy ale także ochronę rynku pracy i rozwój rynku pracy.

  W wyniku realizacji treści przedmiotów specjalności absolwent uzyskuje przygotowanie teoretyczne w zakresie bezpieczeństwa środowiska pracy, zagrożenia tego środowiska czynnikami powodującymi zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, podstaw ergonomii.

  Przedmioty specjalności określają zadania i obowiązki pracodawcy jak i pracownika oraz metody organizowania i wykonywania bezpiecznych procesów produkcyjnych. Absolwent specjalności jest dobrze przygotowany do identyfikacji źródeł zagrożeń, ich oceny i niwelowania ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w różnych branżach jak również zarządzania zasobami kadrowymi.

  Absolwent specjalności jest wyposażony w wiedzę z zakresu zagadnień ekonomicznych będących przedmiotem programu finanse i rachunkowość, niezbędną do wykorzystywania narzędzi ekonomicznych i finansowych w organizacji bezpieczeństwa w środowisku pracy, szczególnie dobierania jak najwłaściwszych źródeł finansowania ochrony pracy. Posiada profesjonalną wiedze z zakresu:

  * ryzyk wypadkowych pracy, przyczyn ich powstawania i zabezpieczania poprzez zarządzanie ryzykiem i ubezpieczenia wypadkowe
  * organizacji ratownictwa i jego finansowania
  * systemów ochrony pracy oraz finansowania ochrony pracy w UE i umiejętności oceny polskiego systemu ochrony pracy na tle innych krajów
  * wykorzystania funduszy UE do ochrony rynku pracy

  `

Inne informacje związane z Finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |