Studia II Stopnia - Administracja - Finanse Publiczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Leona Koźmińskiego

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia II Stopnia - Administracja - Finanse Publiczne - W ciągu tygodnia - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  * zdobycie zaawansowanej wiedzy z zakresu finansów, rachunkowości i bańkowości, w tym m.in. w zakresie zarządzania ryzykiem, przeprowadzania analiz fundamentalnych, a także prognozowania
  * przygotowanie do prowadzenia własnej firmy lub do pracy w przedsiębiorstwach finansowych i niefinansowych na stanowiskach wyższego szczebla
  * przygotowanie do prowadzenia działalności doradczej
 • Szczegółowe informacje
  FINANSE PUBLICZNE

  KIM MOŻESZ BYĆ PO STUDIACH?
  • specjalistą sektora finansów publicznych, w tym w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, w publicznych organach nadzoru i kontroli
  CO ZYSKUJESZ NA STUDIACH?
  • wiedzę na temat instytucji składających sie na sektor finansów publicznych, reguł gospodarowania pieniądzem publicznym, zasad finansowania dóbr publicznych, źródeł dochodów i kierunków wydatków publicznych
  • umiejętności w zakresie obliczania różnych rodzajów podatków, prowadzenia postępowania podatkowego, organizowania i rozstrzygania przetargów w trybie zamówień publicznych, zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego

  REALIZOWANE PRZEDMIOTY STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
  • Statystyka w finansach i bankowości
  • Ekonometria
  • Polityka pieniężna
  • Rachunkowość zarządcza
  • Portfel inwestycyjny
  • Prognozowanie i symulacje
  • Zastosowanie matematyki w finansach    i bankowości
  • Rachunek kosztów
  • Standardy sprawozdawczości finansowej
  • Zarządzanie instytucjami finansowymi
  • Prawo finansowe
  • Fuzje i przejęcia
  • Analiza techniczna
  • Analiza fundamentalna
  • Finanse małych i średnich przedsiębiorstw
  • Opodatkowanie działalności gospodarczej
  • Informatyka w zarządzaniu finansami firmy
  • Nowe trendy w ekonomii
  • Nadzór korporacyjny
  • Wykład do wyboru
  • Wykłady do wyboru w języku obcym
  • Seminarium magisterskie
  PRZEDMIOTY SPECJALNOSCIOWE
  • Finanse jednostek samorządowych
  • Zamówienia publiczne
  • Sektor finansów publicznych
  • Deficyt budżetowy i dług publiczny w Polsce i UE
  • Prawo podatkowe
  • Prawo karno-skarbowe
  • Ordynacja podatkowa
  • Rachunkowość budżetowa
  • Podatki i opłaty lokalne
  • Publiczne organy nadzoru i kontroli

Inne informacje związane z finanse - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |