Home > Podyplomowe > Rachunkowość - ogólne > Zaoczne > Warszawa > Podyplomowe studia rachunkowości i doradztwa finansowego w rolnictwie - Warszawa - Mazowieckie

Podyplomowe studia rachunkowości i doradztwa finansowego w rolnictwie - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem Akademia Finansów

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Podyplomowe studia rachunkowości i doradztwa finansowego w rolnictwie - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Szczegółowe informacje
  Podyplomowe studia rachunkowości i doradztwa finansowego w rolnictwie

  Modernizacja polskiego rolnictwa dostosowująca rolnictwo do standardów i wymogów Unii Europejskiej wymaga zatrudnienia specjalistów w zakresie rachunkowości rolniczej, biegłych w procedurach umożliwiających udział indywidualnych rolników w bezpośrednich dopłatach i pomocy strukturalnej oferowanej rolnictwu przez Unię Europejską.

  Specjaliści w zakresie rachunkowości i doradztwa finansowego w rolnictwie muszą posiadać także teoretyczną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie inicjowania świadomości rolników w dziedzinie usług finansowych oferowanych przez system bankowy i inne instytucje finansowe rolnictwu.

  Zdobywana przez słuchaczy studiów podyplomowych wiedza w tym zakresie obejmie zagadnienia dotyczące prowadzenia rachunków bankowych, postępowania kredytowego, funduszy emerytalnych, ubezpieczeń ochrony zdrowia oraz praktyczne umiejętności w zakresie obsługiwania rachunków finansowych przez internet.

  Ich wiedza i umiejętności mogą być wykorzystane również w formie usług oferowanych indywidualnym rolnikom w formie samodzielnej działalności gospodarczej w obszarze doradztwa i konsultingu.


  Założenia organizacyjno - programowe:

  a. Studia Podyplomowe Rachunkowości i doradztwa finansowego w rolnictwie realizowane będą w formie specjalistycznych studiów zaocznych w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów. Część materiału opracowywać będą słuchacze w ramach nauki własnej, wspomaganej konsultacjami prowadzonymi przez wyznaczonych pracowników naukowych uczelni, przy pomocy Internetu. Słuchacze uzyskają przygotowane do wykładów skrypty i materiały do ćwiczeń, a także dostęp do materiałów dydaktycznych, zamieszczonych na stronie internetowej A F.

  b. Zakres tematyczny studiów obejmuje zagadnienia teoretyczne i praktyczne z zakresu rachunkowości i doradztwa finansowego w rolnictwie. Zajęcia zostaną podzielone w bloki tematyczne. Obejmą one podstawy ekonomiki rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego. Słuchacze będą mieli możliwość poznania systemu bankowego i usług finansowych przygotowanych specjalnie dla obsługi rolnictwa. Dzięki zajęciom w pracowniach komputerowych z dostępem do internetu zapoznają się z możliwościami jakie niesie ze sobą jego wykorzystanie w prowadzeniu operacji bankowych. Wiedza teoretyczna i praktyczna z rachunkowości rolniczej pozwoli na właściwe księgowanie działalności rolniczej co staje się wymogiem w obliczu współpracy wewnątrz Unii Europejskiej. Wykłady poświecone ubezpieczeniom społecznym, emerytalnym i ochrony zdrowia wskażą zainteresowanym ich obowiązki i przywileje w tej dziedzinie. Zajęcia z zakresu zarządzania ryzykiem pokażą w jaki sposób identyfikować i nade wszystko ograniczać ryzyko związane z prowadzeniem działalności rolnej, a jeśli to jest niemożliwe, w jaki sposób zabezpieczyć się przed ich następstwami.

  c. Studia podyplomowe obejmują 220 godzin realizowanych w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i pracy samodzielnej.

  d. Studia trwają dwa semestry. Zajęcia będą się odbywały w formie dwudniowych zjazdów konsultacyjno-dydaktycznych.


  Organizacja Studiów:

  Program studiów przewiduje 10 sesji realizowanych w obiektach AF w Warszawie.

  Stosowane metody nauczania w postaci wykładów będą uwzględniały cele kształcenia podyplomowego, dobór właściwego materiału nauczania, oraz szczegółowe zadania dydaktyczne.

  W ramach zajęć warsztatowych słuchacze będą mieli możliwość praktycznego wykorzystania wiedzy, przekazanej im w trakcie wykładów. Zaliczenie zajęć przeprowadzane będzie po każdym semestrze w formie testu sprawdzającego wiedzę z przerobionego materiału. Wszelkie wątpliwości słuchacze będą mogli wyjaśniać w trakcie konsultacji z wykładowcami. W semestrze drugim będą się odbywały seminaria dyplomowe, na których studenci będą, wraz z promotorami, przygotowywać prace dyplomowe. Zwieńczeniem studiów jest obrona pracy dyplomowej przed Komisją, powołaną przez Dziekana Wydziału.

  Ramowy program studiów:

  Warsztaty
  Nauka własna wspomagana przez internet
  Środowisko rolnicze.
  Podstawy ekonomiki rolnictwa i przetwórstwa rolno-spożywczego.
  System bankowy i usługi finansowe w obsłudze rolnictwa. Wykorzystanie internetu w operacjach bankowych.
  Rachunkowość rolnicza.
  Przepisy prawne dotyczące wsi i rolnictwa w obszarze regulacji krajowych i Unii Europejskiej.
  Wsparcie funkcjonowania i rozwoju rolnictwa z Unii Europejskiej.
  Podatki i ubezpieczenia. Opodatkowanie gospodarstwa z działalności rolniczej.
  Sporządzanie, weryfikowanie i ocena programów rozwoju gospodarstw oraz przedsięwzięć inwestycyjnych w rolnictwie.
  Zarządzanie ryzykiem w rolnictwie.
  Analiza rentowności działalności rolniczej. Sprawozdawczość i statystyka.

  Seminarium Dyplomowe

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |