Home > Podyplomowe > Rachunkowość - ogólne > Zaoczne > Warszawa > Studia Podyplomowe - Rachunkowość i Podatki - Warszawa - Mazowieckie

Studia Podyplomowe - Rachunkowość i Podatki - Zaoczne

Bezpośredni kontakt z przedstawicielem WSHiP-Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie

Aby się skontaktować, należy najpierw zaakceptować Politykę prywatności

Szczegóły Studia Podyplomowe - Rachunkowość i Podatki - Zaoczne - Warszawa - Mazowieckie

 • Cele
  CEL STUDIÓW Celem studiów jest przekazanie takiej wiedzy w zakresie rachunkowości i finansów, która pozwoli absolwentom na wykonywanie zawodu księgowego, analityka w zakresie finansów podmiotów gospodarczych lub analityka kosztów. Celem studiów jest też umożliwienie podjęcia w przyszłości studiów w zakresie rachunkowości i podatków na zawansowanym poziomie (II stopniu). Znajomość prawa podatkowego i procedur podatkowych ma pozwolić absolwentom na wykonywanie prac związanych z opracowywaniem dokumentacji podatkowej, modelowaniem zachowań podatkowych organizacji gospodarczych, jak i w ograniczonym zakresie - doradztwem w zakresie procedur podatkowych.
 • Profil słuchacza / Wymogi
  O przyjęcie na Studia Podyplomowe i MBA mogą ubiegać się absolwenci studiów wyższych magisterskich, licencjackich lub inżynierskich. Wyjątkiem od tej zasady są studenci ostatniego roku studiów (licencjackich, magisterskich lub zawodowych), którzy również mogą ubiegać się o przyjęcie na studia podyplomowe. W takich przypadkach świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zostanie im wydane z chwilą przedstawienia dyplomu ukończenia studiów (magisterskich, licencjackich, zawodowych). Przy zapisie na studia MBA dodatkowo jest wymagane minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie kompletu dokumentów i dokonanie opłaty. Słuchacze studiów jednosemestralnych dokonują opłaty jednorazowej, w przypadku studiów obejmujących większą liczbę semestrów przy zapisie wnoszą opłatę minimum za pierwszy semestr. O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Szczegółowe informacje
  RAMOWY PROGRAM STUDIÓW Rachunkowośc i Podatki

  Zakres przedmiotów dotyczy realizacji podstawowego programu w zakresie nauczania rachunkowości i finansów organizacji gospodarczych, w tym m.in. podstawy rachunkowości, podstawy finansów organizacji gospodarczych, rachunkowość: finansową, menedżerską, banków i instytucji finansowych, grup kapitałowych, zarządzanie finansami, zarządzanie aktywami i pasywami spółek. W grupie przedmiotów podatkowych zajęcia obejmują takie problemy, jak: podatki i prawo podatkowe, zobowiązania podatkowe, administrację i kontrolę podatkową, administrację i kontrolę skarbową czy też strategie podatkowe przedsiębiorców. W trzeciej grupie przedmiotów, kształcenia ogólnoekonomicznego, znajdują się m.in. encyklopedia prawa i prawo gospodarcze oraz podstawy organizacji i zarządzania.

  Tematyka zajęć
  Przedmioty realizowane w I semestrze:
  Podstawy rachunkowości
  Podstawy finansów organizacji gospodarczych
  Encyklopedia prawa
  Podstawy organizacji i zarządzania
  Rachunkowość finansowa
  Zarządzanie finansami
  Podatki i prawo podatkowe
  Zarządzanie aktywami i pasywami spółek
  Przedmioty realizowane w II semestrze:
  Rachunkowość zarządcza
  Rachunkowość grup kapitałowych
  Rachunkowość banków i instytucji finansowych
  Materialne prawo podatkowe
  Administracja i kontrola podatkowa
  Administracja i kontrola skarbowa
  Modelowanie zachowań podatników
  Zobowiązania podatkowe
  Seminarium dyplomowe

  Program obejmuje 240 godzin zajęć.

  ORGANIZACJA ZAJĘĆ
  Studia trwają 2 semestry.

  SPOSÓB UKOŃCZENIA STUDIÓW
  Po ukończeniu Studiów słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studium podyplomowego zgodnie z ustawą o szkolnictwie wyższym.

Inne informacje związane z Rachunkowość - ogólne

Używamy ciasteczek własnych oraz ciasteczek stron trzecich w celu doskonalenia naszych usług.
Kontynuując przeglądanie strony, automatycznie wyrażasz zgodę na wykorzystanie ciasteczek.
Zobacz więcej  |